Eric Johansson
Eric Johansson
Kontakt meg

0720494257

Hva er digitalisering?

Hva er digitalisering?

Hvis man går inn på Wikipedia og søker på digitalisering, får vi vite at begrepet opprinnelig beskrev en konvertering fra analog til digital. Med andre ord: prosessen med å konvertere en type informasjon til enere og nuller. Søker vi på det engelske begrepet digitalization, sendes vi videre til digitization, hvor vi får samme informasjon. So far, so good.

En modernisering AV DIGITALISERINGSBEGREPET

I takt med fremveksten av internett har digital informasjon har blitt mer og mer selvfølgelig. Derimot har betydningen av begrepet digitalisering endret seg. Mange foreslår at vi skiller mellom digitisering og digitalisering. Hvis vi for eksempel bruker Computer Swedens IT-ordliste så har ordet digitisering (digitization på engelsk) samme beskrivelse som Wikipedia ga oss, mens digitalisering beskrives som prosessen der den digitale informasjonen brukes til å endre arbeidsmetoder og prosesser. Digitiseringen er altså selve konverteringen fra analog til digital, mens digitaliseringen er prosessen der vi med hjelp av den digitiserte informasjonen og datalagringen forandrer måten vi arbeider på.

Digital transformation vs digitalisering

La oss ikke stoppe der – vi kan gjøre dette enda mer forvirrende. Kanskje har du også hørt begrepet digital transformation. Dette begrepet forveksles ofte med digitalisering, men det er noen som mener at vi burde skille mellom disse to. Digital transformation kan variere med hensyn til virksomhet, bransje og bruksområde. Når man snakker om digital transformation kan det innebære mer enn at aktiviteter og prosesser i virksomheten digitaliseres. Eksempler inkluderer atferdsendring, kompetanseutvikling og virksomhetsaktiviteter.

På et grunnleggende nivå kan det defineres som integrasjonen av digital teknologi i alle deler av en virksomhet som fører til en endring i hvordan virksomheten arbeider og leverer verdi til kundene sine. Det er imidlertid vanlig at man snakker om det samme når man nevner digital transformation og digitalisering. Det gjør vi også, noe som ikke er så rart ettersom de to henger tett sammen.

HVORDAN HENGER ALT SAMMEN?

For å knytte sammen begrepsreisen vår, kan vi altså se digitisering som konverteringen fra analog til digital, digitalisering som prosessen der vi endrer arbeidsmetodene og strukturene våre som følge av dette, og digital transformation som den totale effekten dette får i samfunnet vårt eller organisasjonen vår. Ofte brukes digitalisering som et begrep for å beskrive alt dette.

Hos Exsitec hjelper vi bedrifter med sin digitaliseringsreise, uansett hvilket stadium de er i. Innenfor området som vi har valgt å kalle Digitalisering fokuserer vi på å bygge tilpassede applikasjoner som effektiviserer arbeidsmetoder og som i tillegg bidrar til nye måter å arbeide på innenfor en bransje.

 

Kontakt forfatteren
Eric Johansson
Eric Johansson

0720494257