Folde Regnskap og Rådgivning AS

Vi leier inn en kvalitetsansvarlig som kan kontrollere arbeidet vårt, og sørge for at vi har gode felles rutiner. Da kan vi vise fram et enhetlig system til Regnskap Norge sin kvalitetskontroll av regnskapsbyrået

Folde Regnskap og Rådgivning AS ble stiftet 25.06.2001 og holder til i Trondheim. De er et autorisert regnskapsførerselskap med 11 ansatte, hvor 5 av de ansatte er autoriserte regnskapsførere.
Folde sin visjon bygger på nærhet til hver enkelt kunde. De tilstreber seg å kunne tilby gode teknologiske løsninger som tilpasses hver enkelt kunde, slik at de får en fleksibel tilgang til sitt regnskap.

Barbro Folde, daglig leder i Folde Regnskap og Rådgivning AS forteller at etter å ha drevet selskapet i over 20 år, går det meste nå på autopilot. Likevel i en travel arbeidshverdag er det alltid vanskelig å sette av nok tid for dokumentering av nye fellesrutiner. Samtidig ønsket de å strukturere felles interne oppdragsdokumenter. Av den grunn hadde de behov for ekstra hjelp bl.a. for internkontroll av eget arbeid. Da føltes det naturlig å be om hjelp hos Exsitec som er byråets partner.

«Vi jobber i en bransje som stadig er i utvikling, med krav om nye regler og rutiner å forholde seg til»

Hjelpen fra Exsitec

I regnskapsbransjen må vi alltid kunne vise til god kvalitet, samtidig med at vi alle skal jobbe i samme retning. Barbro forteller at de nå i flere år har leid inn May-Lisbeth som kvalitetsansvarlig. Det er med ekstra stor stas de da kan framvise sin kvalitetskontroll av regnskapsbyrået til Regnskap Norge, som er bygd opp som et felles og enhetlig system. For Folde Regnskap og Rådgivning har det vært en forutsetning å kunne leie inn en lokal aktør som har bred erfaring innen byrådrift.
Kvalitet er selve grunnstammen for et regnskapsbyrå, som griper inn i alt en regnskapsfører/rådgiver skal jobbe med. Her har Exsitec satt listen høyt, og viser med dette at de ønsker å være byråenes bidragsyter til å kunne klare å holde seg løpende oppdatert på alt innen kvalitetsarbeidet med tilhørende oppdragsdokumentasjon.
Den kvalitetsansvarlige har et overordnet ansvar for byråets kvalitetsarbeidet som igjen rapporterer til daglig leder.

Arbeidet innebærer ansvar for:

  • utarbeidelse og oppføling av interne rutiner
  • opplæring av medarbeidere på interne rutiner
  • overvåke gjennomføringen av byråets kvalitetskontroller sammen med oppdragsansavarlig og bistå med utførelse av disse.
  • fortløpende stikkprøver av interne rutiner, for å kontrollere om de er gjennomført og at fristene er overholdt.

«Vi har leid inn May-Lisbeth fra Exsitec som prosjektleder for kvalitetsarbeid, for å sikre dokumentasjon av våre interne rutiner og kontroll av vårt arbeid»

 

Målet for Barbro har hele tiden vært å få effektivisere arbeidsdagen, og i tillegg øke kvaliteten til alle ansatte. Med bedre rutiner frigis det i tillegg mer tid. Det å ha en dedikert kvalitetsansvarlig gjør at det er enklere å spre riktig kunnskap og opparbeide god kvalitet fra de ansatte. Dette hjelper Folde Regnskap og Rådgivning AS til å klare å levere god kvalitet til sine kunder.

 

Bygge kunnskap for fremtiden

Barbro forteller at de er i en prosess hvor de skal ansette flere medarbeidere. Da vil de også trenge hjelp til opplæring/onboarding av de nyansatte. Siden May-Lisbeth er kvalitetsansvarlig og er blitt godt kjent med våre rutiner, vil hun selvfølgelig være med på å avhjelpe oss med denne opplæringen. På denne måten får vi frigjort tid vi i stedet kan bruke mot våre kunder, samtidig som vi er trygge på at de får en god og grundig opplæring. De vil også få den nødvendige innføringen og opplæringen for å gi dem den grunnleggende forståelsen for viktigheten av godt kvalitetsarbeidet. Så allerede fra dag en av, vil de bli opplært til å videreføre vår merkestein på kvalitet.

For å markere hvor fornøyd Folde Regnskap og Rådgivning AS er med jobben May-Lisbeth har gjort og fremdeles vil utføre, har de nylig overrasket henne med denne nydelige blomsteroppsatsen som takk for god hjelp.


MayLis

 

«God kvalitet er viktig for oss. Vi lever av fornøyde kunder. Det å få frigjort tid fra administrativt arbeid har vært veldig verdifullt for oss»

 

 
https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/Web%20ball%20bilder%20og%20personer%202023%20-%20NO/Web%20ball%20-%20Per%20Flekstad.webp

Per Flekstad

Salgsrådgiver Regnskapbyrå

Spør meg om løsningen!