MP Regnskap har nå et godt velfungernede kvalitetssystem der Sticos Oversikt brukes aktivt

– Jeg skulle ønske jeg hadde tatt kontakt med Exsitec tidligere. Da kunne mye tid vært spart ved at de hjalp meg i gang med riktig bruk av programvaren.

 

 

MP Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerfirma lokalisert i Arendal sentrum og drives av Marianne Pedersen. MP Regnskap hjelper deg med alt innen regnskapsførsel, skatt og rådgivning. Selskapet bruker skybaserte løsninger og kundene velger selv grad av delaktighet i prosessen og fordeling av oppgaver.

 

Mer oversikt og effektivt

"Jeg brukte ikke Sticos Oversikt slik det var tenkt og var i tillegg dårlig på dokumentasjon"

Eier, daglig leder og eneste ansatt i MP Regnskap AS, Marianne Pedersen, ønsket å bli bedre på dokumentasjon av rutiner og utførte oppgaver, flinkere til å ta betalt av kundene sine og å bli ajour med oppdragsavtaler.

Marianne hadde Sticos Oversikt fra før, men trengte sårt hjelp til å bruke programmet mer effektivt. Hun hadde behov for bistand med å få på plass alt i forhold til å oppfylle kvalitetskravene i henhold til kravene fra Finanstilsynet. 

 

På webinar med Exsitec

Marianne deltok på webinar med rådgiver May-Lisbeth Norum i Exsitec og skjønte fort at hun kunne få hjelp til det hun selv synes var vanskelig å ta fatt på.

Jeg hadde aldri kommet i mål uten hjelpen jeg fikk fra Exsitec. Det at jeg investerte i bistand fra Exsitec har resultert i en bedre inntjening og mye bedre oversikt, samt en bedre arbeidshverdag for meg. Jeg tror også at MP Regnskap AS fremstår som mer profesjonell nå, forteller Marianne.


« Det føles trygt å ha avtaler, rutiner, gjøremål, avstemming og oppdrags-dokumentasjon på en og samme plass.»

 

Kaos til kontroll

Kvalitetsteamet i Exsitec kjenner godt til at det krever tid og ressurser for å bli kjent med og kunne utnytte et nytt kvalitetssystem best mulig. Kanskje er du førstegangsbruker og ikke vet hvor du skal starte? Eller du har brukt systemet noen år, men ikke fått helt oversikten og utnyttet funksjonalitetene. Som Marianne kan også du få en partner som:

  • kjenner til bransjen og de krav som stilles for å få på plass et godt
    kvalitetssikringssystem
  • tilpasser opplæringen av nytt kvalitetssystem rettet spesielt mot dere 
  • tilpasser maler og rutiner til deres byrå i henhold til Finanstilsynets krav
  • ser dere utenfra og bistår med å gi dere bedre oversikt

«Jeg kan anbefale alle regnskapsbyrå om å ta kontakt med Exsitec for bistand på kvalitetsrådgivning, samt effektiv bruk av Sticos Oversikt, forteller Marianne»

 

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/Web%20ball%20bilder%20og%20personer%202023%20-%20NO/Web%20ball%20-%20Per%20Flekstad.webp

Per Flekstad

Salgsrådgiver Regnskapsbyrå

Spør meg om løsningen!