screen

On-demand

Webinar akkurat når det passer deg

Nysgjerrig på 4human HRM?

Lengde på video

28 min

Dato for opptak

14 februar 23

Nysgjerrig på hvordan du får mer tid til å følge opp dine ansatte?

4human HRM er et komplett HRM system som støtter dere i alle prosessene gjennom ansattreisen.  Løsningens ansattregister og organisasjonsstruktur danner grunnlaget for unike ansattprogrammer for onboarding/offboarding, kompetanseutvikling og sykeoppfølging.   

Med 4human HRM kan du automatisere mange av prosessene, slik at du bruker tiden din på de prosessene og oppgavene det er viktig å legge tid på.  

Med 4human HRM løsningen får du: 

  • Oversikt over stillinger og arbeidskontrakter (med e-signering) 
  • Digitale preboarding/onboarding/offboarding programmer med sjekklister og varslinger 
  • Kontroll på dine sikkerhetsrutiner, avvik, sjekklister, dokumenthåndtering og kvalitetssikring 
  • Mikrolæringskurs og quiz 
  • Strukturert medarbeidersamtalene med maler og systemstøtte 
  • Kompetanse, kurs og sertifikater til de ansatte satt i system 
  • Registrering av arbeidstid, overtid og fleksitid  
  • Satt opp turnuser, skiftordninger og arbeidsplaner på en enkel måte. 
  • Automatisk oppdaterte digitale håndbøker (personal, HMS og lederhåndbok) etter nye lover og regler  
  • Støtte til å følge opp syke ansatte og få sykemeldinger automatisk inn fra Altinn, samt gjennomføre oppfølgingssamtaler i 4human HRM med automatisk innsending og oppfølgingsplaner til Lege og NAV 

Når du integrerer 4human HRM med Visma.net Payroll (lønnssystem) får du en komplett HR- og lønnsløsning. I dette webinaret gir vi deg et kjapt innblikk i mulighetene med løsningen og hvilke fordeler du får med 4human HRM.

Webinaret passer for alle som jobber med HR og personal.

 

Har du et spørsmål?

Fyll ut skjemaet dersom du har spørsmål om webinaret eller noe annet du ønsker å bli kontaktet om.