Planacy – for verdiskapende budsjett- og prognosearbeid

Budsjett & prognose

Planacy

Planacy – for verdiskapende budsjett- og prognosearbeid

Spør en ekspert om Planacy

Pålitelig planlegging. For hele virksomheten.

Med Planacy kan du automatisere og akselerere arbeidet med budsjett, prognose og planlegging. Spar tid, få mer kontroll over datakvaliteten og oppnå bedre forutsigbarhet slik at du kan handle tidligere og raskere når forutsetningene endrer seg.

Planacy tilpasses etter dine behov og støtter deg uansett om du har en enkel eller kompleks prosess. Gjenbruk tidligere utført arbeid og tilrettelegg forutsetninger og data slik at en ny budsjett- og prognosemulighet kan iverksettes raskt. Styrk samarbeidet mellom økonomi og drift og skap en sammenhengende og velfungerende prosess som når ut til hele virksomheten.

Planacy på 2 minutter.

6 grunner til å like Planacy

 

Check

Integrerbar

Dra nytte av investeringene dine. Integrer Planacy med dine Business Intelligence-applikasjoner (Qlik, Power BI, Tableau, m.m.) og få en delt datamodell samt en sammenhengende løsning for oppfølging og planlegging.

Check

Raske resultater

Få støtte for raskere budsjett- og prognosearbeid. Med Planacy skaper du resultater gjennom effektivt forarbeid og brukervennlige løsninger. Kan driftes i nettskyen eller installeres internt hos dere.

Check

Pålitelig prosess

Spiss kvaliteten på tallene ved å forenkle planleggingsprosesser og automatisere tidkrevende manuelt arbeid. Utvid deltakelsen og få bedre kontroll gjennom en solid arbeidsflyt.

Check

Tilpasningsevne

Forutsetninger endrer seg. Unngå gamle og ufleksible Excel-drevne løsninger som ingen lenger bruker. Med Planacy får du en løsning som er enkel å vedlikeholde, tilpasse og veksle mellom.

Check

Bedre forutsigbarhet

Frigjør tid for mer analyse og regelmessig prognosearbeide. Et oppdatert fremtidsbilde gjør deg i stand til å reagere raskt og iverksette tiltak for å imøtekomme muligheter og utfordringer.

Check

Samarbeid

Involver flere i budsjettarbeidet for å sikre samkjøring mellom ledelse og drift. Gjør innmating enkelt med drivere og få støtte til å effektivt konsolidere og analysere budsjettdata.

Couple at home working on laptop computer

Planacy ute i virkeligheten– dette sier kundene

Løsninger

Planacy støtter normalt forekommende behov og prosesser som alle kan kobles sammen til én funksjonell enhet.

Hent inn tall automatisk fra ulike nivåer og ut til for eksempel et budsjett, eller bruk Planacy som et frittstående planleggingsverktøy for mer fremtidsrettet arbeid i en avdeling eller hele virksomheten.


På tide med enklere budsjettarbeid?

Med Excel

Budsjettet er for mange den store årlige felles planleggingsaktiviteten. Det er også et arbeid som ofte forbindes med stress og sene kvelder.

Prosess, data og brukere ligger i ulike systemer og det er liten sammenheng mellom økonomiarbeidet og selve virksomheten. Avdelingene sitter med egne Excel-ark som sendes videre til en budsjettansvarlig som manuelt taster inn tall i den sentrale løsningen. Dersom en plan endres, reflekteres ikke dette automatisk i alles planoversikt.

Dyrebar tid går tapt og det er ingen mulighet til å se hvordan en endring slår ut økonomisk og operasjonelt i resten av virksomheten. Det stilles spørsmål ved kvaliteten på tallene, og ofte er det kun én eller to personer som vet hvordan alt henger sammen. Dette gjør at løsningen er svært personavhengig og vanskelig å endre.

Utfordringer

  • Mye tid og energi går til kjedelig og repetitivt arbeid. Kan du og dine kolleger bruke tiden bedre?
  • Mange manuelle steg øker risikoen for feil. Klarer du å oppdage feil som sniker seg inn? Hva blir konsekvensene om du ikke gjør det?
  • En lang og tidkrevende prosess kan føre til at tallene raskt blir uaktuelle og usikre. Kan du øke verdien ved å jobbe på en annen måte?

Med Planacy

Planacy hjelper deg å automatisere og akselerere budsjett- og prognosearbeidet. Samspillet mellom økonomi og daglig drift forbedres, og du får solid støtte til å drive både enkel og kompleks planlegging.

Med Planacy får du støtte til å:

  • Oppdatere planer og prognoser raskt
  • Styrke samarbeidet og koblingen mellom virksomhetens operative og økonomiske nivå
  • Identifisere og håndtere endringer
  • Frigjøre tid og drive et mer verdiskapende planleggingsarbeid

 

Muligheter

  • Få mer gjort på mindre tid. Oppnå mer effektiv planlegging ved å automatisere og integrere prosess, data og organisasjon.
  • Sikre kvaliteten på tallene dine. Få mer kontroll over prosess og data, og full sporbarhet i hvem som har gjort hva, og når.
  • Kutt ned på kalendertid. Med raskere prosesser kan du prognostisere oftere samt reagere og handle raskere, tidligere og mer datadrevet når det oppstår avvik.

Planacy sammen med dine øvrige systemer

Planacy er bygget for å kunne kommunisere med andre systemer.

I mange av kundeprosjektene våre leser vi vanligvis inn data i Planacy fra en eller flere datakilder, som f.eks. datalager, regnskapssystem, forretningssystem eller Business Intelligence-verktøy.

En veldig vanlig integrasjon er at vi henter ut data fra kundens BI-verktøy, som f.eks. Qlik, Power BI og Tableau. Slik oppnår du utveksling på datamodeller du har utformet tidligere og et sammenhengende miljø for analyse, rapportering og planlegging.

planacy-connected

Hva koster Planacy?

Planacy selges med en abonnementsbasert lisensmodell. Du betaler for antallet brukere – ingen ekstra avgifter blir lagt til for testmiljø, tilleggsmoduler, administrative brukere eller for datter- eller morselskaper som skal inkluderes i samme løsning.

Avtaler tegnes enten uten bindingstid eller for 12-24 måneder. Du har alltid tilgang til nyeste versjon av Planacy og mulighet til å skalere opp og ned på antall lisenser ved behov.

Få full oversikt

Vi har lang erfaring med å regne på helhetskostnaden for en Planacy-løsning som inkluderer prosjekter, lisenser, driftsmiljø og opplæring.

Vi tar prosjektet i mål

Planacy AB benytter en partnermodell, der utvalgte leverandører selger og gjennomfører prosjekter ute hos kundene. Like viktig som det er å velge riktig system, er det å velge riktig konsulentpartner.

Vi er en pålitelig og resultatorientert konsulentvirksomhet som er enkle å ha med å gjøre. Vi var med da Planacy startet i 2015, og har i årenes løp bygget opp en solid erfaringsbank som gjør at vi kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av Planacy-investeringen din.

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp/Rune_rund.webp

Rune Solås

Forretningsutvikling

+47 975 23 924
rune.solas@exsitec.no

Kontakt meg om Planacy

Planacy - Bedre budsjettering uten Excel

Nysgjerrig på hvordan budsjettprosessen kan forenkles?

I dette on-demande webinaret får du se hvordan du får en mer skalerbar prosess, i tillegg er kontroll, kvalitet og samarbeid i fokus.