Collective-thinking-white

CertifiedPartner-Profitbase

Profitbase Risk Management

Et komplett risikostyringssystem som hjelper deg med å beskytte bedriftens verdier og eiendeler.

  Identifiserer og klassifiserer risiko

  Rutiner og prosesser for krisehåndtering

 Reduserer og minimerer risiko i din bedrift

 

 

 

Få et helhetlig overblikk over risikoeksponeringer og forutse problemer før de oppstår

Med Profitbase Risk Management kan du forutse mulige problemer og kriser, samt jobbe effektivt med å minimere skadeomfanget - før det inntreffer. 

Profitbase-skjermbilde

 

 

 

6 ting du vil like med Profitbase Risk Management

Klassifisering

Identifiser, registrer og klassifiser de risiko som dukker opp og er relevante å ta høyde for og jobbe med. Definer ulike kategorier av risiko, slik at dere enkelt kan jobbe videre med risikonivåer og risikoberegning.

Risikoberegning

Beregn ulike risikonivåer basert på sannsynlighet og påvirkning. Når du har definert de ulike risikoscenariene er det enklere å beregne risiko og være konsekvent i bruken av risikonivåer. 

Skadebegrensning

Ved å ha gode rutiner i bunn, som klassifisering av risiko, korrekte definisjoner, risikoberegning og deretter en beredskaps- og responsplan på plass vil du automatisk ha redusert behovet for en krisehåndtering.

Handlingsplaner

Du kan legge inn ulike handlingsplaner med spesifikke oppgaver basert på hvilken risiko/krise som oppstår.  Når en krise oppstår kan du overvåke fremdriften av krisehåndteringen direkte i handlingsplanen.

Konsolidering

Se det store bildet ved å konsolidere alle risiko på tvers. Konsolider risikoer i kategorier for å se samspillet mellom individuelle risikoer eller få en oversikt over den økonomiske konsekvensen for en risiko kategori.

Rapportering

Du får den innsikten du trenger med de gode rapportene i løsningen. Med rett innsikt kan du ta bedre og mer effektive beslutninger. Du kan blant annet kombinere sannsynligheten og virkningen av like risiko i en risikomatrise.

Profitbase Planner

Markedets kraftigste og mest fleksible planleggingsverktøy

 


Hvorfor Exsitec?

 

 

 

 

 

3 (2)-1

Vi har lang erfaring

Exsitec har hjulpet bedrifter med å digitalisere sine virksomheter i over 20 år og sammen med våre kunder har vi gjennomført et  tusentalls prosjekter.

2 (7)

Lange kundrelasjoner

Med en tydelig forvaltningsmodell utvikler vi kunderelasjonene med å skape verdi for våre kunder, både på kort sikt såvel som på lang sikt. 

1 (4)

Vi kan integrasjon

Med lang erfaring med systemstøtte har vi kunnskapen til å forstå de digitale behovene – og skaper en kraftfull helhetsløsning med alle deres operative forretningssystem.

Certified Partner

VAR partner 2022 - Profitbase

Profitbase Consolidation

Konsolideringssystemet for raskere og mer nøyaktig grupperapportering.

Web ball Mona Bokneberg

 

 

Har du spørsmål til Profitbase Risk Management? Mona svarer gjerne på dine spørsmål.