Aktiv forvaltning, for å nå deres ambisjoner

 

Med en proaktiv håndtering av systemene sørger du for en maksimal utnyttelse for både virksomheten og de ansatte. Få mest mulig ut av dine IT investeringer sammen med Exsitec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv systemforvaltning

Grunnen til systemforvaltning er å aktivt gjennomgå sine systemløsninger for å sikre at disse kontinuerlig gir maksimal nytte for de ansatte og virksomheten.

Målet med systemforvaltning er å utvikle virksomhetens systemstøtte proaktivt, noe som betyr at systemmiljøet er der når det trengs, men ikke genererer store, dyre retrospektive prosjekter.
Som bedrift er det utfordrende å drive utvikling og oppgradering av IT-miljøet på egen hånd. Det er vanlig at bedrifter forstår hvor problemene er, men mangler evnen til å løse dem helt på egenhånd.

forvaltning-system

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web-ball-personavhengig

Unngå
personavhengighet

Det er utfordrende at kompetanse om virksomhetens systemforvaltning er knyttet til en eller noen få personer. Det kan være alt fra egne rapporter til ulike typer innsyn som vedkommende har tilgang til.
Ulempene med dette viser seg dessverre først når problemet har oppstått og vedkommende ikke lenger er tilgjengelig i den grad det er nødvendig.

Med pålitelig systemforvaltning unngås dette.

web-ball-reduction

Reduser
uforutsigbare kostnader

Kompetanse og erfaring innen systemforvaltning gjør at estimatene blir mer presise.

Uforutsigbare IT-kostnader reduseres med nøyaktige estimater og oversikt over fremtidige kostnader.

Ved hjelp av en ledergruppe med kompetanse, struktur og transparent kommunikasjon blir det grunnlag for forutsigbare kostnader.

web-ball-prize-diploma

Proaktiv
jobbing

Et vanlig oppfatning av systemforvaltning er at det kun innebærer vedlikehold av eksisterende funksjoner. Å jobbe med IT-systemer innebærer løpende oppdateringer der det kan være vanskelig som kunde å ha tid til å ta del i alle forbedringene.

Kontinuerlig ledelse og strategi for fremtiden gjør at fokus ikke trenger å være på å fikse problemer, men heller på å utvikle løsningen for å støtte virksomheten ytterligere.

 

 

 

 

4 forutsetninger for en vellykket systemforvaltning

1 - Numbers in circle Japsis (40x40px)   Kompetanse

Med riktig kompetanse hos både forvaltningsleder og forvaltningsteam er det mulig å unngå å bli avhengig av enkeltpersoner og det gir også gode forutsetninger for å redusere uforutsigbare IT-kostnader.

2 - Numbers in circle Japsis (40x40px)   Frekvens og innhold

For en vellykket systemforvaltning er det viktig at kunde og leverandør har ulike fora for jevnlige avstemminger hvor fokus er på å løfte blikket og jobbe proaktivt, samt en systemdokumentasjon som fortløpende oppdateres innenfor rammen av forvaltningen.

3 - Numbers in circle Japsis (40x40px)   Single-point-of-contact

Det er vanlig at en bedrift har flere ulike system som skal fungere sammen, som igjen skaper ulike kontakpunkt for respektive system. Dette tar unødvendig tid og skaper ofte frustrasjon for den som trenger support.

Ved å bruke et single-point-of-contact for systemrelaterte problemstillinger kan tiden brukes på andre ting og ansvaret kan i stedet legges på en forvaltningsleder som er vant til å få ulike systemleverandører til å samarbeide.

4 - Numbers in circle Japsis (40x40px)   Support

Det er viktig at hele bedriften kan ta del i og dra nytte av systemmiljøet som er etablert som støtte.

For å få mest mulig ut av sin investering bør det derfor være support tilgjengelig for de ansatte. Dette avlaster også det interne kunnskapsrike personalet, noe som frigjør tid til mer verdiskapende oppgaver.

 

 

 

Noen av våre fornøyde kunder

Huseby Gård med gradient (300 × 175 px)

Huseby Gård

Huseby Gård er opptatt av å ikke bruke for mye tid på statiske oppgaver, dermed er utvikling av effektive arbeidsmetoder et viktig fokusområde...

Møller Eiendom med gradient (300 × 175 px)

Møller Eiendom

Møller Eiendom eier, forvalter og utvikler fremtidens bygg og byområder. I løpet av få år har de mer enn fordoblet porteføljen. . Selskapet har et uttalt mål...

Ortomedic med gradient (300 × 175 px)

Ortomedic

Ortomedic er et innovativt og kompetansedrevet selskap. De leverer ortopediske implantater, instrumenter, medisinsk teknisk utstyr, mikroskop...

referansecase-askim-entreprenor

Askim Entreprenør

Askim Entreprenør jobber med alt innen bygg og anlegg, fra renseanlegg til boligområder og annen eiendom, som veier, bruer og uteanlegg.

 

 

 

 

 

 

Lurer du på noe? Spør oss!