hrm-illustration-white-500px

4human - Certified Partner

4human HRM

Et komplett HR system som støtter deg i alle prosesser fra signering av ansettelsesavtale til avslutning av arbeidsforholdet.

Alt på ett sted

Med 4human HRM har du samlet alt som har med de ansatte å gjøre på ett og samme sted. Dette betyr at du får vesentlig mindre administrasjonsarbeid, og de ansatte vet hvor de finner alt de trenger.

Effektiviserer HR arbeidet

Med 4human sin funksjonsrike løsning effektiviserer du alle personalprosesser, både for HR personalet, men også for alle med personalansvar. Løsningen gir god støtte for oppfølgingsrutiner av de ansatte i flere ulike prosesser.

Brukertilpasset dashbord

I 4human har du forskjellige dashboard tilpasset din rolle. Alle ansatte har en egen personlig startside. Uavhengig av rollen den ansatte som logger inn har, vil vedkommedes personlige startside dukke opp. Her ser den ansatte sin tilpassede informasjon, i tillegg til at hen raskt kan sjekke feriesaldo, søke om ferie og permisjon og se sine oppgaver, kurs og quiz.

 Brukes av

Det komplette HR systemet som støtter deg i alle dine medarbeiderprosesser

4human HRM er et komplett HR system som støtter deg i alle prosessene du har med dine ansatte. Løsningens ansattregister og organisasjonsstruktur danner grunnlaget for unike ansattprogrammer for onboarding/offboarding, kompetanseutvikling og sykeoppfølging.   

Med 4human HRM kan du automatisere mange av prosessene, slik at du bruker tiden din på de prosessene og oppgavene det er viktig å legge tid på.  

 6 ting du vil like med 4human HRM

 

Sykefravær

Støtte til å følge opp syke ansatte og få sykemeldinger automatisk inn fra Altinn.

HMS

Få kontroll på dine sikkerhetsrutiner, avvik, sjekklister, dokumenthåndtering og kvalitetssikring.

Kompetanse

Få oversikt over kompetansen, kurs og sertifikater til de ansatte og sett det i system.

Medarbeidersamtaler

Strukturer medarbeidersamtalene med maler og systemstøtte

Onboarding

Alt du trenger for en vellykket onboaring starter her.

Masterdata

HR systemet kan være master for alle personopplysninger om dine ansatte 

En bedre ansattreise
- og en enklere ledelseshverdag

4human HRM forenkler og forbedrer arbeidsdagen, slik at du kan fokusere på arbeidet som gir verdi for de ansatte og bedriften.

4human HRM hjelper deg blant annet med å digitalisere prosesser, slik at du følger opp de ansatte på en mest mulig effektiv måte. Dette gjelder alt fra onboarding av nye ansatte, oppfølging av syke medarbeidere, og effektive utviklingssamtaler, medarbeidersamtaler og kompetanseheving, til oppfølging av sykefravær og offboarding. 

4human med prosesser

Prosesser i 4human HRM

 

1 Ansettelse

Oversikt over stillinger og arbeidskontrakter (med e-signering), samt lønn og lønnsopplysninger.

2 Preboarding

Digitale preboarding programmer med sjekklister og varslinger slik at den ansatte blir kjent med selskapet før hens første dag. 

3 Onboarding

Digitale onboarding programmer med sjekklister og varslinger, f.eks. at det skal bestilles PC, telefon, innlogginger i systemet mm.

4 Prøvetid

Følge den ansatte i prøvetiden med f.eks 3 og 6 måneders oppfølgings-samtaler og kvalitetssikre at de får rett opplæring.

5 1:1 samtale

Systemsøtte for gjennomføring og oppfølging av medarbeider-samtaler med varsling for innkalling.
Definer maler med tilpasset innhold for ulike roller og stillinger.

6 Kompetanse

Full oversikt over de ansattes kompetanse, kurs og sertifikater, alt  satt i system.
Kategoriser dem og baser deretter kompetanseplaner ut i fra dette.

7 Sykefravær

Støtte til å følge opp syke ansatte og få sykemeldinger automatisk inn fra Altinn, samt gjennomføre oppfølgingssamtaler i 4human HRM med automatisk innsending og oppfølgingsplaner til legen og NAV 

8 Arbeidsplan

Sett  opp turnuser og skiftordninger, arbeidsplaner, døgnplaner og ukeplaner på en enkel måte.
Arbeidsplanen er grunnlaget for muligh arbeidstid, slik at fraværsrapporter blir korrekt.

9 Håndbøker

Digitale håndbøker fungerer som et oppslagsverk for ansatte og ledere. De er utviklet av fageksperter og jurister, og gir deg en enkel oversikt over regelverk og rutiner.

10 Timeregsistering

Enkel registrering av arbeidstid, overtid og fleksitid som gir bedre kontroll på lønnsgrunnlag og utfakturering. Eller det kan gjøres i et annet system og integreres.

11 Ferie

Mulig å søke om og registrere ferie direkte i 4human. Men det kan også registreres i andre løsninger og integrerers til HR systemet.

12 Offboarding

Digitale offboarding programmer med sjekklister og varslinger.  Dette kan være å gjennomføre sluttsamtaler eller hvordan personaldata skal håndteres.Digitale håndbøker i 4human HRM


Lederhåndbok

Lederhåndboken er et verktøy for deg i din daglige ledelse av dine medarbeidere, slik at du kan fokusere på å være en god leder. En god lederhåndbok hjelper deg til å utøve effektivt og enhetlig lederskap, og vil gi deg nyttige tips til hva du bør tenke og gjøre i ditt oppfølgingsarbeid av dine ansatte. Her dekkes sentrale emner i ansattreisen, samt Informasjonssikkerhet og Arbeidsgivers styringsrett, m.m.


Personalhåndbok

I personalhåndboken finner de ansatte enkelt svar på all informasjon rundt plikter og rettigheter. Håndboken skal være et oppslagsverk med informasjon om virksomhetens interne regler og praksis og medarbeiderens rettigheter og plikter. Du finner nyttige opplysninger om ansettelse, arbeidstid, lønn, personalytelser, sykdom, pensjons- og forsikringsordninger med mer, som skreddersys for din virksomhet.


HMS-håndbok

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er et omfattende tema med flere lovpålagte krav det kan være vanskelig å forstå. Alle virksomheter har krav om å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Med HMS-håndboken fåralle enkel oversikt over rutiner, roller, målsettinger og lovverk. HMS-håndboken forenkler HMS-arbeidet og hjelper deg å holde kontroll i henhold til gjeldende lovverk.


Se webinaret om digitale håndbøker i 4human HRM


Har du kontroll på virksomhetens rutiner og retningslinjer innen HR og HMS?

I dette webinaret går vi dypere inn i de 3 ovenfornevnte digitale håndbøkene og hvordan de fungerer.

Payroll integrert med 4human

Payroll er lønnssystemet som reduserer manuelt arbeid og tidkrevende oppgaver. Du får i stedet en jevn, brukervennlig og automatisert prosess for lønnsstyring. Systemet er fullstendig skybasert, noe som betyr at det alltid er oppdatert med det siste i henhold til lover og regler.

Payroll er tett integrert med 4human HRM og du kan raskt og enkelt ta det i bruk!

payroll-illustration-white-300px

 


Hvorfor Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

I over 20 år har Exsitec hjulpet bedrifter med å digitalisere sin virksomhet for å nå sine ambisjoner. Med kombinasjonen nordens største traineeprogram og markedets mest erfarne eksperter har vi sammen med våre kunder gjennomført et tusentalls vellykkede leveranseprosjekter.

web-ball-prize

 

Langsiktige
kunderelasjoner

Vi jobber med langsiktige kunderelasjoner ved å ta ansvar før, under og etter leveransen. Med en engasjert support, proaktiv forvaltning og kontinuerlig inspirasjon skaper vi verdi på både kort og lang sikt. Sammen leverer vi løsninger som utgjør en forskjell i kundens virksomhet.

web-ball-intagration - cog wheel

 

En fungerende helhet

Med å kombinere utvalgte system og tjenester til en fungerende helhet skaper vi forutsetninger for hver kunde til å nå sine ambisjoner. Med bærekraftige integrasjonsløsninger og skreddersydde systemtilpasninger med brukeren i fokus sørger vi for at systemene fungerer sammen

VAR partner siden 2021

Vi er stolte av å ha vært VAR partner (Value Added Reseller) av 4human siden 2021!

4human-VARparter 2021 4human-VARparter 2022 4human-VARparter 2023

 

Web ball - Mats Nålby

 

 

Lurer du på noe om 4human HRM? Mats svarer deg gjerne!