Fremtidens Regnskapsbyrå

Øk effektiviteten, jobb smartere og få en enklere arbeidshverdag med mindre manuelt arbeid.

Vi kan bistå med

Check
Nye krav til kompetanse

Ansatte på regnskapskontor må forholde seg til teknologi på en annen måte nå enn for bare for 3 år siden. Vel så viktig som å oppfylle kravene til autorisasjon er behovet for IT og teknologikompetanse være. Byråene må bygge og utvikle kompetanse innen teknologi, controller-rolle og rådgivning.

Check
Digital regnskapsføring

Innføring av eFaktura er et viktig element i digital regnskapsføring. I tillegg gjør automatiserte bankløsninger at det ikke lenger bokføres manuelle bankbilag. Når du i tillegg setter opp import/integrasjon fra forsystemer er du i mål med digital regnskapsføring.

Check
Nye arbeidsprosesser

Når bilag går automatisk til mottak i økonomisystemet endrer det arbeidsprosessen. Regnskapsfører må overvåke klientene sine og de automatprosessene som er satt opp.  Kunden må involveres i prosessen ved at faktura og betalinger godkjennes elektronisk – oppdragsavtalen må også tilpasses dette.

Check
Nye prismodeller

Hvis mesteparten av bilagene blir bokført automatisk bruker ikke lenger regnskapsfører tid på manuell punching av bilag.  Dette har tradisjonelt blitt belastet per time – dette forsvinner og da må regnskapskontoret prise arbeidsprosessen i stedet for punchingen.  Transaksjonskostnadene i disse prosessene må bakes inn i månedlig pris.

Check
Prosjektleder - Kvalitet

Prosjektlederen bidrar med en systematisk gjennomgang av hele kvalitetskontrollskjemaet som er oversendt fra Regnskap Norge.  Prosjektlederen sikrer at de interne rutinene på byrået blir gjennomgått og dokumentert, og at byrået etterlever lovkravene slik at byrået får godkjent på kontrollen. 

Check
Skreddersydd bransjeløsning

Vi leverer en skreddersydd bransjeløsning for regnskapsbyråer og shared service. Dette er en arbeidsflate som dekker alle kunder til et byrå, både de tradisjonelle og de som ønsker digitale og automatiserte tjenester. 

hamburger-image-concrete

La oss hjelpe deg med byrådriften - kvalitet, opplæring, fag og system 

 

Kvalitet er selve grunnmuren i et regnskapsbyrå og griper inn i alt en regnskapsfører/rådgiver skal jobbe med. Et oppdatert regnskap i skyen begynner å bli en selvfølge - MEN hvor oppdatert er du og ditt byrå på interne rutiner, avstemminger og oppdragsdokumentasjon? Exsitec setter listen høyt og ønsker å være en bidragsyter til at ditt byrå er løpende oppdatert, også på kvalitetsarbeidet med tilhørende oppdragsdokumentasjon! 

Exsitec Byråteam er din kompetanserådgiver på følgende områder: 
Her finner du podkastserien vår for regnskapsyrå - "ferdig snakka?". Her snakker vi om alt fra digitalisering til hvitvaskingsrutiner. 

Har du spørsmål? Send det gjerne inn i kontaktskjemaet nederst på siden, så hører du fra oss så raskt vi kan!

Svart Sirkel Bestikk Restaurant Logo Enkel (4)
Vi snakker med Anders Moen Lysaker, daglig leder i Wepe Regnskap. Hvordan blir fremtidens regnskapskontor?
https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/PerFlekstad_rund.webp
Per Flekstad

Leder regnskapsbyrå

Mobil: +47 90152228
Epost: per.flekstad@exsitec.no

Kontakt meg for en prat om ditt regnskapsbyrå