Fremtidens regnskapsbyrå

Øk effektiviteten, jobb smartere og få en enklere arbeidshverdag med mindre manuelt arbeid. 
Sammen Exsitec har du tilgang på kompetanse for at ditt regnskapsbyrå er rigget for fremtiden.

Digital regnskapsføring

Innføring av eFaktura er et viktig element i digital regnskapsføring. I tillegg gjør  automatiserte bankløsninger at det ikke lenger  bokføres manuelle bankbilag. Når du i tillegg setter opp import/integrasjon fra forsystemer er du i mål med digital regnskapsføring.

Nye krav til kompetanse

Ansatte på regnskapskontor må forholde seg til teknologi på en annen måte nå enn for bare få år siden. Vel så viktig som å oppfylle kravene til autorisasjon er behovet for IT og teknologikompetanse. Regnskapsbyråene må bygge og utvikle kompetanse innen teknologi, controller-rolle og rådgivning.

Nye prismodeller

Når mesteparten av bilagene blir bokført automatisk bruker ikke lenger regnskapsfører tid på manuell punching av bilag. Tradisjonelt ble denne jobben belastet per time. Når dette forsvinner må regnskapsbyrået prise sine tjenester annerledes. Et eksempel er at transaksjonskostnadene bakes inn i månedlig pris.

 

 

 

 

 

Våre tjenester til regnskapsbyrå

Leie en kvalitetsansvarlig

Ny regnskapsførerlov og ny god regnskapsføringsskikk trådte i kraft 01.01.2023. Regnskapsbransjen har fått 2023 på å tilpasse seg de nye reglene. Vi mener det vil være viktig å starte tilpasningen så raskt som mulig. Det er fult lovlig å leie inn en kvalitetsansvarlig til byrået.

Les mer om å leie en kvalitetsansvarlig ->

Bistand i forbindelse med kvalitetskontroll Regnskap Norge

Det blir lagt vekt på tilpasninger til ny regnskapsførerlov og ny GRFS. 

Onboarding av nyansatte

Nye medarbeidere krever tid og ressurser av organisasjonen. Det tar ofte 1-2 år før en medarbeider er produktiv. Exsitec bidrar til at nye medarbeidere kommer raskt inn i produksjonen og verdiskapende arbeid.

Les mer om onboarding av nyansatte ->

Bistand til hvitvaskingsrutiner

Har du kontroll på hvitvaskingsrutinene?

For å få på plass en hvitvaskingsrutine som følger regelverket, og samtidig gir deg en rød tråd fra rutine til praksis, må du ha et godt bilde av nåsituasjonen.

Les mer om overgang til Payroll ->

Opplæring i Sticos Oversikt

Bytte av kvalitetssystem vil kreve tid og ressurser. Vi har erfaring og kunnskap til å hjelpe dere. Kanskje er du førstegangsbruker og ikke vet hvor du skal starte? Eller du har brukt systemet noen år, men ikke fått helt oversikten og utnyttet funksjonalitetene. Exsitec hjelper dere med å komme raskt i gang med Sticos Oversikt, slik at dere kan bruke tiden effektivt.

Les mer om bistand til Sticos Oversikt ->

Fra Visma Lønn til Payroll Byrå

Visma Lønn avvikles 31.12.24.

Har du fortsatt Visma Lønn må du planlegge migreringen til nytt lønnssystem i god tid for å sikre at du får den bistanden du trenger.

Les mer om overgang til Payroll Byrå ->

OneStop Reporting Byrå

1. september 2022 lanserte Visma Software en ny prismodell for OneStop Reporting for regnskapsbyråer. Den nye prismodellen legger til rette for en bedre kundeopplevelse, og gjør det enkelt for kunder av byrået å ta i bruk funksjonaliteten de har behov for.

Les mer om OneStop Reporting Byrå ->

Noen av våre fornøyde kunder

 

La oss hjelpe deg med byrådriften 
- kvalitet, opplæring, fag og system 

Kvalitet er grunnmuren i et regnskapsbyrå og griper inn i alt en regnskapsfører/rådgiver jobber med.

Et oppdatert regnskap i skyen begynner å bli en selvfølge, men hvor oppdatert er du og ditt byrå på forsvarlig kvalitetsstyring, løpende risikostyring og avvikshåndtering? Vi setter lista høyt og ønsker å være en bidragsyter til at ditt byrå er løpende oppdatert, også på kvalitetsarbeidet med tilhørende oppdragsdokumentasjon! 

Web ball - kvalitet

 

Visste du at du kan leie en ekstern kvalitetsansvarlig?

Ny regnskapsførerlov og ny god regnskapsføringsskikk trådte i kraft 01.01.2023.

Regnskapsbransjen har fått 2023 til å tilpasse seg de nye reglene og det er viktig å starte tilpasningen så raskt som mulig. 

Kvalitetsstyringen omfatter retningslinjer og rutiner for å sikre at foretakets regnskapsoppdrag utføres og dokumenteres i samsvar med kravene, samt sikre at regnskapsbyrået har en forsvarlig kvalitetsstyring.

Det er fult lovlig å leie inn en kvalitetsansvarlig til byrået.
Exsitec ser dere fra utsiden og hjelper dere på innsiden. 

Kvalitetsansvarlig
har ansvaret for 

 

 Å sikre at kvalitetsstyringen virker hensiktsmessig og å gjennomføre evt. tiltak for å utbedre svakheter

 Overvåking av selskapets overordnet risikostyring.

 Fortløpende stikkprøver på intern kvalitetskontroll på uautoriserte medarbeideres oppdragsutførelse.

 Fortløpende stikkprøver om oppdragsansvarlig utfører de årlige overordnede kvalitetskontroller.

 Rapportering til daglig leder.Bistand til kvalitetskontroll Regnskap Norge

Rådgiveren har en strukturert gjennomgang av en kvalitetskontroll fra Regnskap Norge.
Rådgiveren samarbeider med
kvalitetsansvarlig
om å få alle punktene på plass.

 Organisering av virksomheten og taushetsplikt 

 Gjennomgang av intern administrasjon og kvalitetssystem  

 Forsvarlig kvalitetsstyring 

 Hvitvaskingsrutinen  

 IKT-sikkerhet  

 Risikostyring og internkontroll 

 Oppdragsmaler og fullmakter 

 Risikobasert kundekontroll/kundetiltak 


 Vurdering av oppdragsgivers virksomhet 

 Vurdering av oppdragsgivers interner rutiner 

 Rutine avstemming  

 Rutine rapportering  

 Rutine kvalitetskontroll  

 Rutine årsoppgjør  

 Oppbevaringsplikt og dokumentasjon

 

  

Web ball - picture - 2023 - highfive

Onboarding
av nyansatte

Nye medarbeidere krever tid og ressurser av organisasjonen.
Det tar ofte 1-2 år før en medarbeider er produktiv.

Vi bidrar til at nye medarbeidere kommer raskt inn i produksjonen og gjør  verdiskapende arbeid. Vi bistår med flere ting, blant annet:

Mentor, en hånd å holde i for nyansatte underveis

Opplæring i kvalitetsystem 

Opplæring i regskapssystem

Opplæring av nyautoriserte medarbeidere
      - hva vil det si å være oppdragsansvarlig?

  

Opplæring i Sticos Oversikt

Bytte av kvalitetssystem krever tid og ressurser. Vi har erfaring og kunnskap til å hjelpe deg.

Kanskje er du førstegangsbruker og ikke vet hvor du skal starte?
Eller du har brukt systemet i noen år, men ikke helt fått oversikten eller utnytter funksjonalitetene.

Vi hjelper deg med å komme raskt i gang med Sticos Oversikt, slik at du kan bruke tiden din mest mulig effektivt. 

Med Exsitec får du en partner som:

kjenner bransjen og kravene som stilles for å ha et godt kvalitetssikringssystem

 tilpasser opplæringen av nytt kvalitetssystem rettet spesielt mot dere 

 tilpasser maler og rutiner til deres byrå i henhold til Finanstilsynets krav

 ser dere utenifra og kan bistå med å gi dere bedre oversikt

Fra kaos til kontroll!

Vi forteller hva som må være på plass før et nytt oppdrag skal igangsettes og gir deg flere gode tips om hvordan du får bedre kontroll under oppdraget.
Vi viser også eksempler på hvordan kvalitetssystemet Sticos Oversikt kan benyttes.

 

Har du kontroll på hvitvaskingsrutinene?

For å få på plass en hvitvaskingsrutine som følger regelverket, og samtidig gir deg en rød tråd fra rutine til praksis, må du ha et godt bilde av nåsituasjonen.

I dette on demand webinaret forteller vi deg hva du må gjøre og hvordan vi kan hjelpe deg med å få kontroll på dine hvitvaskingsrutiner.

Vi hjelper deg blant annet med 

Nåsituasjon

dagens hvitvaskingsrutiner

risikovurdering

interne rutiner

Hva mangler

avdekke mangler

potensiale for effektivisering

vurdere ulike kvalitetsoppfølgingssystemer

Hvordan komme i mål

bistand med rutiner

bistand med struktur

bistand til det praktiske arbeidet     Noen av våre fornøyde regnskapsbyråkunder

Folde Regnskap med gradient (300 × 175 px)

Folde Regnskap & Rådgivning

Folde Regnskap & Rådgivning leier inn en kvalitetsansvarlig til å kontrollere arbeidet deres, og sørge for at de har gode felles rutiner. På grunn av dvette kan de vise frem et enhetlig system til Regnskap Norges kvalitetskontroll av regnskapsbyrået.

Les hele kundehistorien ->

Referansecase bilde med logo og gradient Brumunddal regnskap (300 × 175 px)

Brumunddal Regnskap

«Drømmen vår var et system som bare fungerte - hele tiden. Vi trengte Visma Business Regnskapsbyrå levert av en leverandør som kjenner bransjen godt og er spesielt god på drift av økonomisystem. I Skravletimen med Exsitec fant vi løsningen!"

Les hele kundehistorien ->

Referansecase bilde med logo og gradient MP regnskap (300 × 175 px) (1)

MP Regnskap og Konsulenttjenester

MP Regnskap har nå et godt og velfungernede kvalitetssystem der Sticos Oversikt brukes aktivt. "Jeg hadde aldri kommet i mål uten hjelp fra Exsitec. Å investerte i bistand fra Exsitec resulterte i en bedre inntjening, oversikt og en bedre arbeidsdag for meg."

Les hele kundehistorien ->  

Flytte fra
Visma Lønn til Payroll Byrå

Visma Lønn avvikles 31.12.24.

Har du fortsatt Visma Lønn må du planlegge migreringen til nytt lønnssystem i god tid for å sikre at du får den bistanden du trenger.

Les mer om flytting fra Visma Lønn til Payroll Byrå ->

Web ball - payroll

 

OneStop
Reporting
Byrå

Prismodellen for OneStop Reproting Byrå legger til rette for økt volum og skalering, og har fokus mer innhold og ekstra funksjonalitet som gir mer verdi for dine kunder.
Lisenspakkene, START, SMART og KOMPLETT gjør det enklere for byrået å segmentere kundene, blant annet ved at dere kan tilby bransjetilpasset rapportinnhold.

 

 Ferdig snakka

Ferdig snakka?
-vår podkastserie for regnskapsyrå

Vi snakker om alt fra digitalisering til hvitvaskingsrutiner. 

Web ball - Per Flekstad

 

 

Per tar gjerne en uforpliktende prat om hva vi kan bistå ditt regnskapsbyrå med!