Bærekraft og samfunnsansvar

En positiv kraft for vår fremtid; CSR, klimakompensering, bærekraft, likestilling, samfunnsansvar med mer. Det finnes mange navn og kategorier for ulike måter å ta ansvar.

Vi velger å si at vi bryr oss!

Å drive en bedrift er i seg selv å ta samfunnsansvar.

Vi skaper arbeidsplasser, og vi bidrar til fellesskapet gjennom å skape overskudd som gir grunnlag for skatter og avgifter.

Exsitec ønsker å gjøre mer!

Et bærekraftig samfunn er avhengig av at enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter tenker lenger enn sine egne regnskapsrapporter. Profitt er viktig. I tillegg er vi alle avhengige av velfungerende omgivelser med folk som har det bra og en planet som holder seg sunn og frisk. Kall det gjerne en bunnlinje i tre dimensjoner.

våg 6

Exsitec jobber aktivt med FNs bærekraftmål,
og vi prioriterer de fire som vi har størst mulighet til å påvirke.

 

Mål 8

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Dette handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Våre løsninger frigjør tid for kundene våre og på denne måten bidrar vi med å gi dem økt konkurransekraft og mulighet for vekst.

Vi jobber for å skape verdens beste arbeidsplass for våre medarbeidere, og er stolte av å bli kåret til Norges beste arbeidsplass 2020 av Great Place to Work. 

Vi bidrar til anstendig arbeid og økonomisk vekst utenfor egen organisasjon gjennom aktive samarbeid med aktører som Varmestua, Zuccarellostiftelsen, Asker Produkt, Aid In Action, offentlige myndigheter og lokale næringsforeninger.

Mål 9

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Dette handler om å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Vi er overbevist om at ting kontinuerlig kan gjøres smartere slik at konkurransekraften økes i en verden med rask teknologisk endring, og våre rådgivere og utviklere lever av å skape innovative løsninger for kundene og samfunnet.

Vi har vårt eget innovasjonsteam med vide fullmakter, og alle ansatte oppfordres til å sette av tid til innovasjon. Den som utmerker seg mest positivt i vårt innovasjonsarbeid får prisen «Årets innovatør».

Vi bidrar også til innovasjon, gründerskap og nyskaping gjennom vårt aktive eierskap i Askershus AS.

Mål 13 RGB

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Dette handler om å umiddelbart bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Vårt mål er å bli Askers mest miljøvennlige kontorbedrift, og det samme i de øvrige kommunene hvor vi har kontor.

Ved å digitalisere våre kunder reduseres behovet for papir. Våre løsninger gir også kundene gode løsninger for å jobbe fjernstyrt.

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn, og har egen miljøfyrtårnsansvarlig. Dette innebærer at vi setter oss konkrete mål på sentrale miljøområder.

Mål 17

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Dette handler om å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

I Exsitec har vi fokus på «kollektiv intelligens», og at de beste løsningene finnes gjennom samarbeid og deling, - internt og eksternt.

Vi setter VI foran JEG og hjelper hverandre med å finne de beste løsningene for våre kunder, og har ikke individuelle bonusordninger.

Vårt aktive samarbeid med lokale næringsforeninger, offentlige myndigheter og andre organisasjoner bidrar til at våre egne og andres bærekraftmål lettere nås.

Ingen barn og unge skal bli stående igjen på sidelinjen!

Vi inviterte Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i  Zucarellostiftelsen til en hyggelig kaffeprat om deres viktige arbeid, og hvordan næringslivet kan bidra!

I år, som i fjor, har vi valgt å delta på Zuccarello Classic - en veldedighets golfturering der innsamlede midler går til det viktige arbeidet Zuccarellostiftelsen gjør.

Les blogginnlegget og lytt gjerne til samtalen vår. Kanskje du også blir inspirert til å bidra?

 

 miljøgruppa (1000 × 1000 px)

 

Miljøgruppa

I Exsitec har vi en egen miljøgruppe bestående av 5 ansatte som jobber for at vi hele tiden skal være en miljøbevisst organisasjon.

Miljøgruppa har møte to ganger i året hvor de diskuterer status, tiltak vi har gjort, og planer for videre tiltak.

Exsitec er Miljøfyrtårnsertifisert, noe som innebærer en årlig innlevering av Klima- og miljørapport for fjoråret, samt resertifisering hvert tredje år.

Eksempler på noen av miljøtiltakene vi har gjort er strandrydding,  jobbe en 1/2 dag som frivillig i en veldig prganisasjon (som å servere lunsj på Varmestua), vegetarmatlagingskurs, klesbyttedager, bokhylle for bokbytte, miljøkonkurranser som bl.a "Sykle-til-jobben aksjonen" og Exsitec Climate Challenge.

Som en del av miljøsatsningen har vi fått innført kildesortering for hele kontorbygget hvor vi leier lokale."

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/Arve%20Inge_rund-1.webp

Arve Inge Hoggen

Daglig leder

Jeg snakker gjerne om samfunnsansvar og bærekraft med deg!

Hva mener du om dette tema?