Bærekraft og samfunnsansvar

Hvordan kan vi sammen skape et bedre samfunn for oss selv og fremtidige generasjoner?
Dette er et spørsmål som angår oss alle, -både enkeltpersoner, organisasjoner og virksomheter.
Det handler om å ta etiske og ansvarlige valg med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

 

Det handler om å bry seg!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har alle et samfunnsansvar, og vi kan alle gjøre en forskjell!

Som forbrukere i en bedrift kan vi velge å kjøpe og bruke produkter fra virksomheter som tar samfunnsansvaret sitt på alvor, og som setter bærekraftige løsninger først.

Bærekraft og samfunnsansvar er ikke bare en plikt eller en kostnad, det er også en mulighet og en investering.

Bærekraft og samfunnsansvar kan bidra til å skape tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og nærmiljø. Det kan også gi konkurransefortrinn, innovasjon, vekst og lønnsomhet. Det kan gjøre verden til et bedre sted for alle. 

web-ball-vi-bryr-ossVi bryr oss!

Å drive en bedrift er i seg selv å ta samfunnsansvar.

Vi skaper arbeidsplasser og bidrar til fellesskapet gjennom å skape overskudd som gir grunnlag for skatter og avgifter.

Men vi ønsker å gjøre mer!

Et bærekraftig samfunn er avhengig av at enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter tenker lenger enn sine egne regnskapsrapporter. Profitt er viktig, men vi er alle avhengige av velfungerende omgivelser med folk som har det bra og en planet som holder seg sunn og frisk. Kall det gjerne en bunnlinje i tre dimensjoner.

web-ball-world (1)

FNs bærekraftmål

I Exsitec jobber vi aktivt med FN's bærekraftmål.
Vi har valgt ut fire av FN's bærekraftmål som vi mener vi har størst mulighet til å påvirke og gjøre noe med. 

Les om hvilke bærekraftmål vi har valgt og hva vi gjør ->

web-ball-veldedighet

Hjelp & støtte

Vi i Exsitec ønsker å hjelpe de som ikke har de samme ressurser og forutsetninger som oss. Vi kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Vi har valgt ut flere ulike organisasjoner som vi bistår eller søtter på ulike måter og av ulike årsaker.

Les om hvem vi hjelper og hva vi gjør ->

web-ball-miljo

Miljøgruppa

I Exsitec er vi opptatt av å ta vare på miljøet og redusere vårt klimaavtrykk. Derfor har vi en egen miljøgruppe som består av fem engasjerte medarbeidere som jobber med ulike tiltak og initiativer for å gjøre Exsitec mer miljøvennlig.

Les mer om hva de gjør ->web-ball-world (1)

Slik jobber vi med FNs bærekraftmål

Vi har valgt ut fire av FN's bærekraftmål som vi mener vi har størst mulighet til å påvirke og gjøre noe med. 


Mål 8

Anstendig arbeid og
økonomisk vekst

Dette handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Våre løsninger frigjør tid for kundene våre og på denne måten bidrar vi med å gi dem økt konkurransekraft og mulighet for vekst.

Vi jobber for å skape verdens beste arbeidsplass for våre medarbeidere, og er stolte av å bli kåret til Norges beste arbeidsplass 2020 av Great Place to Work. 

Vi bidrar til anstendig arbeid og økonomisk vekst utenfor egen organisasjon gjennom aktive samarbeid med aktører som Varmestua, Zuccarellostiftelsen, Asker Produkt, Aid In Action, offentlige myndigheter og lokale næringsforeninger.


Mål 9

Innovasjon og infrastruktur

Dette handler om å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Vi er overbevist om at ting kontinuerlig kan gjøres smartere slik at konkurransekraften økes i en verden med rask teknologisk endring, og våre rådgivere og utviklere lever av å skape innovative løsninger for kundene og samfunnet.

Vi har vårt eget innovasjonsteam med vide fullmakter, og alle ansatte oppfordres til å sette av tid til innovasjon. Den som utmerker seg mest positivt i vårt innovasjonsarbeid får prisen «Årets innovatør».

Vi bidrar også til innovasjon, gründerskap og nyskaping gjennom vårt aktive eierskap i Askershus AS.


Mål 13 RGB

Stoppe klimaendringene

Dette handler om å umiddelbart bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Vårt mål er å bli Askers mest miljøvennlige kontorbedrift, og det samme i de øvrige kommunene hvor vi har kontor.

Ved å digitalisere våre kunder reduseres behovet for papir. Våre løsninger gir også kundene gode løsninger for å jobbe fjernstyrt.

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn, har en dedikert miljøgruppe og har egen miljøfyrtårnsansvarlig. Dette innebærer at vi setter oss konkrete mål på sentrale miljøområder.


Mål 17

Samarbeid for å nå målene

Dette handler om å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

I Exsitec har vi fokus på «kollektiv intelligens», og at de beste løsningene finnes gjennom samarbeid og deling, - internt og eksternt.

Vi hjelper hverandre med å finne de beste løsningene for våre kunder og har ikke individuelle bonusordninger.

Vårt aktive samarbeid med lokale næringsforeninger, offentlige myndigheter og andre organisasjoner bidrar til at våre egne og andres bærekraftmål lettere nås.web-ball-veldedighet

Disse organisasjonene støtter vi!

Vi har valgt ut fire av FN's bærekraftmål som vi mener vi har størst mulighet til å påvirke og gjøre noe med. 

Stiftelsen Sykehusbarn 200x200

Stiftelsen Sykehusbarn

Stiftelsen Sykehusbarn jobber for at barn som er påvirket av egen eller andres alvorlige sykdom skal ha gode opplevelser fylt med glede, smil og latter under behandlingsperioden. Målet er å skape gode opplevelser som barna ønsker å huske.

Zuccarellostiftelsen

Zuccarellostiftelsen

Zuccarellostiftelsen jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi. - Ingen barn og unge skal behøve å bli stående igjen på sidelinjen.

SuperSelma

SuperSelma

Støtteforeningen for Kreftrammede arbeider for å gi lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken. Superselma-prosjektet er foreningens barneprosjekt. Pengene brukes til å gjøre det litt bedre for kreftsyke barn.

Barnekreftforeningen (200x200)

Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er en selvstendig, frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft. Barnekreftforeningen sitt mål er at ingen barn skal dø av kreft.

Askershus

AskersHus

AskersHus er en operativ drivkraft for næringsutvikling og vekst i Asker-regionen med servicefunksjoner og miljøer knyttet til entreprenørskap, nyskaping, næringsservice og etter- og videreutdanning.

Frisk Asker Hockey

Frisk Asker Hockey

Frisk Asker Hockey er en av toppklubbene innen ishockey i Norge. Frisk Asker ble seriemestere i Norge både i 07/08 og i 20/21 sesongen. Som alle idrettslag i Norge så trenger de økonomisk støtte for å kunne driftes. 

Asker Produkt

Asker Produkt

Asker Produkt tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt fagopplæring og arbeidstrening for de som ønsker vekst og utvikling for å komme inn i arbeidslivet.web-ball-miljo

Dette gjør miljøgruppa i Exsitec

I Exsitec er vi opptatt av å ta vare på miljøet og redusere vårt klimaavtrykk. Derfor har vi en egen miljøgruppe som består av fem engasjerte medarbeidere som jobber med ulike tiltak og initiativer for å gjøre Exsitec mer miljøvennlig.

Vi har også en miljøansvarlig som koordinerer og leder miljøarbeidet i organisasjonen. Miljøansvarlig har ansvar for å innkalle til møter i miljøgruppen minst to ganger i året, hvor de evaluerer hva de har gjort, hva de kan gjøre bedre og hva de skal gjøre fremover.

Noen av de konkrete tiltakene miljøgruppa har gjennomført er blant annet strandrydding, frivillig arbeid i ulike veldedige organisasjoner -som å lage lunsj på Varmestua, vegetarmatlagingskurs, klesbyttedager, bokbyttehylle, og ulike miljøkonkurranser som for eksempel "Sykle-til-jobben aksjonen" og "Exsitec Climate Challenge". Som en del av miljøsatsningen har vi fått innført kildesortering for hele kontorbygget hvor vi leier lokale.


Miljøfyrtårn
Vi er stolt av å være Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som betyr at vi må levere en årlig rapport om våre klima- og miljøtiltak og resultater, samt gjennomgå en resertifisering hvert tredje år.

Vi er alltid på utkikk etter nye måter å forbedre oss på, og vi utforsker muligheter for andre sertifiseringer og samarbeid.

 

Christine SvelaChristine Svela

Hans Ingar LefsakerHans Ingar Lefsaker

Web ball - Håkon StaffHåkon Staff

Henrik HeggenHenrik Heggen

Mona SandbækMona Sandbæk

Les mer om hva vi gjør innen
bærekraft og samfunnsansvar på Exsitecbloggen
#samfunn & bærekraft

Anders Ranum Nordahl

 

 

Anders, CEO i Exsitec Norge, snakker gjerne om samfunnsansvar og bærekraft med deg!