Driver du med eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, bolig- eller næringseiendom?

Vi har hjulpet mange virksomheter innen eiendomsbransjen med å jobbe smartere og mer effektivt.
Et nøkkelord for suksess innen denne bransjen er integrasjoner

Fenistra

Fenistra er en ledende eiendomsforvaltningsløsning som retter seg mot eiere og forvaltere av eiendommer. Den tilbyr blant annet en skalerbar plattform for administrasjon av utleiekontrakter, med fokus på enkelhet og tidsbesparing. Fenistra tilpasses individuelle behov, er nettbasert og integrerbart med andre systemer.
Løsningen dekker tre hovedområder:
- Eiendomsdrift
- Forvaltning utleie
- Forvaltning inneie

Å integrere Fenistra med ditt ERP-system og andre forretningssystemer er derfor ekstremt viktig for å spare til, minimere feil og øke effektiviteten.

Les mer om Fenistra ->

FDV-system

Et FDV-system (Forvaltning, Drift, Vedlikehold) er en programvare som brukes for å administrere og optimalisere alle aspekter av forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, eiendommer eller infrastruktur. FDV-systemet gir deg en helhetlig tilnærming til styring av eiendomsinformasjon, og kan inkludere funksjoner som planlegging av vedlikeholdsaktiviteter, oversikt over eiendomsdokumentasjon, håndtering av driftsoppgaver, og oppfølging av vedlikeholdsarbeid.

Formålet er å effektivisere prosesser, forbedre ressursutnyttelse og forlenge levetiden til eiendommene eller infrastrukturen.

Vi integrerer FDV-systemet med ditt ERP-system og andre forretningssystemer.

Adaptic Cloud

Adaptic Cloud er en digital plattform for optimalisering av energiforbruk, kostnadsfordeling og rapportering innen  industri- og næringsbygg. Adaptic CLoud tilbyr digitale energianalyser og automatiserte rapporter, samt effektiv kostnadsfordeling til leietakere. Plattformen gir deg full oversikt over energiforbruk, driftsdata, og kostnader gjennom moderne teknologi.

Adaptic Cloud samler inn data fra ulike kilder, overvåker energiforbruket med intelligente regler, og genererer korrekte rapporter med automatisert utsending. Adaptic Cloud vektlegger data som nøkkelen til innsikt og forbedringsarbeid, og deres ekspertise sikrer kontroll over energiflyt og kostnader for kundene.

Vi integrerer Adaptic Cloud med ditt ERP-system og andre forretningssystemer.

Les mer om Adaptic ->

Power BI

Power BI er en brukervennlig Business Intelligence (BI) løsning fra Microsoft som forenkler visualisering av data gjennom dashboards og rapporter. Fordelen med Power BI er at du kombinerer data fra ulike systemer i én tilpasset rapport eller dashboard. Dette hjelper virksomheter å bli datadrevne. For optimal nytte må Power BI mates med data fra kilder som Excel, ERP-systemet, FDV-systemet eller andre bransjespesifikke løsninger. Ved å koble Power BI til ditt ERP-system får du enkel og visuell innsikt i virksomheten din.

Les mer om Power BI ->

ERP-system

ERP-systemet legger til rette for forenkling og effektivisering av forretningskritiske prosesser. Med et ERP-system i skyen, integrert med de andre forretningssystemene deres får dere de beste forutsetninger til å jobbe smart og effektivt.

Vi leverer 2 fremtidsrettede ERP-systeme; Visma net ERP og Business NXT. Hvilket system som passer best for dere finner vi ut av sammen, ved å gå igjennom deres behov.

Les mer om Visma net ERP vs. Business NXT ->

 

 

 

 

 

 

 

 

Exsitec som samarbeidspartner

Vi kan eiendomsbransjen!

Med Exsitec som samarbeidsparter får du trygghet. Du får en partner med stor kunnskap og kompetanse innen forretningsprosesser, teknologi og systemintegrasjon. Vi har levert solide og komplekse løsninger til flere selskap innen eiendomsbransjen, og har på denne måten tilegnet oss stor bransjekunnskap som dere kan nyte godt av.

I Exsitec leverer vi blant annet forretningsløsninger innen ERP, HRM, CRM og BI, og ikke minst integrasjoner mellom alle løsningene dere har, også de vi ikke leverer.
Vi har flere integrasjonsplattformer med standard integrasjoner, i tillegg til mulighet for skreddersøm ved behov. Ved årsskiftet kjøpte vi selskapet IntegrasjonsPartner for å styrke vår satsning på det viktige, men også  meget komplekse, området som integrasjon kan være.

Exsitec er et nordisk konsern, med over 550 ansatte, hvorav 120 er i Norge. Dette gir deg en trygghet om en solid partner som også er der for dere i fremtiden.

Noen av våre kunder innen eiendomØkosystemet i eiendomsbransjen

Best-of-breed er strategien vi har valgt i Exsitec.
Det betyr at du velger de systemene som løser de ulike behov, prosesser og krav på best mulig måte. Deretter integreres disse systemene sammen til å bli den bese løsningen for deres virksomhet.

I Exsitec leverer vi utvalgte system til våre kunder, men vi integrere alle system kunden måtte ha til å bli en løsning som snakker sammen, utveksler data og gir god innsikt i bedriften.

I skissen ser du hvordan en eiendomsløsning kan se ut. Avhengig av hva du jobber med innen eiendom så er flere eller alle disse systemene noe dere må ha for å løse de ulike oppgavene og prosessene.

Har du ikke behov for alle de ulike systemene?
Eller har du kanskje behov for fler nisjesystem?
Vi tilpasser den totale løsningene og integrasjonene ut i fra deres unike behov.

Løsningsskisse-Eiendom (2000 x 1500 px)

 

Eksempler på 3 ulike prosesser som effektiviseres

Leverandørgjeld
og ingående faktura

leverandørgjeld-skisse-etter

Målet er å ha kostnadskontroll og enkelt kunne skille mellom eierkostnader, felleskostnader og prosjektkostnader.

I et konsern med mange selskap er det viktig at kostnader blir ført på rett selskap med riktig kontering.

Se hvordan en typisk leverandørgjeldprosess ser ut før og etter at vi har effektiveisert den.

Kundefordringer og kontraktsforvaltning

Kundefordringer-skisse-etter

 

Målet er å sikre riktig og fullstendig fakturering, inntektsføring og inndrivelse av fordringer.

Skissene er basert på et forvaltningssystem for utleielokaler og leietakere, hvor opprettelse av kunder og kontrakter, samt fakturering av leie og felleskostnader utføres i forsystemet.

Se prosessen før og etter effektivisering

Rapportering


Rapportering-etter-skisse

Målet er å få riktig og fullstendig styringsinformasjon og grunnlag for beslutninger.

Informasjon kommer ofte fra flere forsystem med forskjellig dataoppbygging og integrasjoner.

På neste side ser du hvordan en typisk prosess ser ut før og etter vi har effektiveisert den.

 

 

Forretningssystemer for eiendomsbransjen

Vi vet at det er behov for mange ulike forretningssystem og bransjeløsninger hos dere som driver med eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, bolig- eller næringseiendom og kombinasjonsbygg.

En del av systemene kan vi i Exsitec levere, konfigurere og supportere, mens flere av de andre systemene setter vi kun opp integrasjoner mot. 

Her ser du en ikke uttømmende liste over systemer vi leverer og/eller integrerer med, som vi oftest møter hos våre kunder i eiendomsbransjen.


Web ball - road-gloud-gradient

 

Forretningssystemer
Exsitec leverer


ERP
-> Visma net ERP
-> Business NXT

Fakturamottak og innkjøp
-> Medius AP Automation
-> Compello

Rapportering, budsjettering og prognose
-> OneStop Reporting
-> Power BI

Timefangst drift/prosjekt
-> Severa 
-> SmartDok


HRM- og lønnssystem, samt utlegg
-> Payroll
-> Expense
-> Dottie HR
-> 4human HRM


Integraqsjonsplattformer
-> Exsitec Connet
-> Exsitec Cloud
-> Uniifire Integration
-> eSentral

 

Andre systemer vi integrerer i løsningen


Forvaltning-, drift- og vedlikeholdssystemer
-> Fenistra
-> FDV-web

Energiforbruk
-> Adaptic


Konsolidering
-> Tagetic
-> Cognos Controller
-> Cantor


Timefangst/Prosjektstyringsverktøy
-> Izy/ByggOffice
-> Tidsbanken

HRM- og Lønnssystem, samt utlegg
-> SD Worx Lønn (gamle Aditro lønn)
-> SD Worx HR (gamle Aditro HR)
-> SimployerMøller Eiendom valgte Exsitec

«Vi trengte en stor virksomhetsstruktur, og en leverandør som kunne hjelpe oss med å sy alt sammen»

Vi har implementert Visma net ERP hos Møller Eiendom og integrert det med Fenistra.
I tillegg brukte de Medius AP Automation på fakturahåndtering for leverandørfaktura, som vi har integrert med et internsystemm - FDV web og Visma net ERP for mer automatikk. 

«Exsitec har hjulpet oss med å finne løsninger og programmer som gjør at vi slipper å ansette flere til å håndtere regnskap og administrasjon. Den tiden vi vinner på å ha bedre systemer, øker lønnsomheten vår.»

Møller Eiendom - refernasehistorie

 

 

Noen av oss som jobber med eiendomsbransjen

Web ball - picture - Tove NyblomTove Nyblom

Amanda MidtunAmanda Midtun

Web ball - Daniel BohlerDaniel Bøhler

Christine SvelaChristine Svela

Web ball - picture - Laura-hvitLaura Landmark

Kristian SneveKristian Sneve

Arve Inge Hoggen

 

 

Vil du høre hvordan vi kan hjelpe din eiendomsvirksomhet? Arve Inge tar gjerne en prat med deg!