SuperOfficeCRM-illustration-white-500px

 

SuperOffice Certified Partner

SuperOffice CRM

CRM systemet gir deg full oversikt over dine kunder og kontakter, fra første kontaktpunkt, i salgsprosessen og gjennom hele kundeforholdet. Å ha full kontroll på kunderelasjoner er alfa og omega for å bevare kunder over tid.

Finne kunder

Kundereisen starter med å finne kundene.

Ved hjelp av markedsføringsfunksjonen i SuperOffice kan du enkelt segmentere på ulike kriterier slik at du treffer rett kunde og person med rett budskap. 

I markedsføringsfunksjonen har du forskjellige maler du benytter for å sette opp ditt nyhetsbrev/e-post utsendelse.

I tillegg har du skjemaer som kan integreres på dine hjemmesider for påmelding til arrangementer, nyhetsbrev osv.

Vinne kundene

Neste steg er å vinne dem.

Hvem skal ringes og møtes? Og når skal det gjøres? Alle aktiviteter knyttes opp til rett firma og person, på denne måten får du full historikk på alle kontakter, og du deler det med dine kolleger.

Benytt dokumentmalene i SuperOffice for å lage tilbud og kontrakter. På denne måten fremstår dere enhetlig og profesjonelle. 

Ha kontroll på pipelinen din, hvilke salg skal du ha fokus på, hvilken verdi har dem og når skal de closes.

Beholde kundene

Ta godt vare på kundene - behold dem over tid!

Å beholde kundene over tid er viktig. Med SuperOffice får du både en ticket-løsning for å holde full kontroll på alle henvendelser som kommer inn.  Dette sikrer at alle henvendelser blir besvart og at ingen faller mellom storene. 

I tillegg kan du ha en chat som du besvarer direkte eller eskalerer inn som en ticket. Det er også mulig med en kundeportal/min side , hvor dere har ofte stilte spørsmål (FAQ) , de har tigang til sine tickets, og du kan distribuere annen informasjon du ønsker å dele.

 Brukes av

SuperOffice CRM sammen med deres andre system

Få maksimalt ut av deres CRM system ved å integrere det med andre systemer som deres ERP system eller et bransjesystem. Når du integrerer SuperOffice med økonomsystemet får du flere gevinster. Når et prospect blir et kunde klikker du på en knapp og firma blir automatisk opprettet i ditt ERP system med kobling til firmakortet i SuperOffice CRM. Deretter kan du se de økonomiske tallene som ligger i ERP systemet direkte fra kundekortet i SuperOffice. Med andre ord sparer du tid og deler verdifull informasjon på tvers av organisasjonen.

SuperOffice-skjermbilde6 ting du vil like med SuperOffice CRM

 

Alt på ett sted

Med SuperOffice CRM får du systemstøtte for prosesser gjennom hele kundereisen.  Å dele kundeinformasjon forbedrer kundeopplevelsen!

Integrasjoner

SuperOffice CRM har et åpent API som gjør at det enkelt kan integreres med dine andre systemer. Her ser du alle standard integrasjonene som allerede finnes

Skalerbart og fleksibelt

SuperOffice CRM er bygget opp med ulike moduler som støtter ulike prosesser. Du velger hvilke modul den enkelte bruker har behov for.

ERP data på kundekortet

Med standard integrasjoner får du ordre og fakturainformasjon, samt nøkkeltall fra ERP vist på kundekortet. 

Support og kundeportal

Det er også en ticket-løsning for henvendelser, samt chat og en "min side" for FAQ, info mm.

SuperOffice Community

SuperOffice Community er et forum hvor du får svar på spørsmål, henter inspirasjon og får siste nytt. 

SuperOffice-firmakort

Kundeinformasjon

På firmakortet finner du all informasjon du trenger om selskapet. Det er stamdatainformasjon du henter fra brønnøysund eller nettet, men i tillegg kan du legge opp en mengde egendefinerte felt med informasjon som dere har behov for.

I tillegg er alle kontaktpersoner, all kommunikasjon som dokumenter, e-post og telefonsamter knyttet til firmakoret, slik at du og dine kolleger raskt kan sette dere inn i kundens situasjon. Benytter dere SuperOffice Sercice, supportløsningen, vil også alle supportsaker denne kunden ha være synlig på firmakortet. Har dere i tillegg integert SuperOffice med økonomiosystemet ser dere også økonomisk historie og status.

SuperOffice-personkort

Kontaktperson

Alle kontaktpersoner som er relevante for dere å ha i tilknytning til et firma/kunde/leverandør vil også ligge i løsningen under firmakortet.

På personkortet vil du ha standardinformasjon om personen, som navn, epost og telefonnummer. I tillegg kan dere legge til egendefinerte felt med ytterligere informasjon som dere har behov for. Men dette må være gyldig i henhold til deres GDPR dokumentasjon.

Videre er det status på om personen har gitt sitt samtykke til at hen er lagret i deres CRM system, og om hen har gitt samtykke til markedsutsendelser, i henhold til gjeldene lovverk som GDPR og Markedsføringsloven.

SuperOffice-prosjekt

Prosjekt

I SuperOffice er det også en prosjektmodul. Denne kan benyttes til ulike prosjekter som leveranseprosjekt, interne arranament, kurs og event, eller som et samlested for ulike aktiviteter og dokumenter som gjelder en ting.

I dette eksempelet ser vi et prosjekt for en SuperOffice implementering hvor også prosjektguiden er i bruk. En prosjektguide hjelper brukerne med hvilke aktiviteter og dokumenter som de skal igjennom i hver fase av prosjektet.

Har du integrasjon med økonomisystemet og dere benytter prosjektregnskap vil også det være tilgjengelig på prosjektkoretet i SuperOffice.

SuperOffice-dagbok

Kalender og dagbok

I SuperOffice har du også en kalender eller dagbok som du kan integrere med sin Outlook eler Google kalender.

Fordelen med å benytte kalenderen i SuperOffice er at alle aktiviteter, som møter, oppdrag, telefonsamaler og oppfølginger blir knyttet direkte til firma og person, slik at du får full historikk på kundene. I tillegg vil dine kolleger kunne se hvem som jobber med og er i dialog med kundene og kan dermed ha en annen tilnærming til eller samkjøre møter og informasjon bedre.

Under kalenderbildet har du en huskeliste over oppfølginger du skal utføre. Har du glemt å utføre dem vil de bli liggende å være røde, helt til du har utført dem.

SuperOffice-utvalg-selektering

Utvalg og selektering

SuperOffice har en veldig sterk utvalgs og søkefunksjon. Du har utrolig mye god data i din SuperOffice løsning og de ligger strukturert i en database. I utvalgsfunksjonen kan du lage og spare så mange utvalg/lister du ønsker. Dine utvalg kan både være statiske, dynamiske og kombinerte.

Statisk utvalg gir deg øyeblikksbildet slik det var når det statiske utvalget ble tatt, uansett når du går tilbake for å se på det.

Dynamisk utvalg er basert på kriterier som hele tiden vil vise en liste over det som matcher dine kriterier i det du ser på utvalget.

Kombinasjonsutvalg kombinerer 2 utvalg som gjør at muligheten nesten er uendelige.Optimaliser din SuperOffice CRM løsning og spar tid!

Det er mange gevinster å hente ved å utnytte systemet best mulig. Du sparer blant annet mye tid ved å jobbe mer effektivt i din CRM løsning.

Vi tilbyr ulike aktiviteter som passer for å optimalisere din SuperOffice CRM løsning, slik at du kan hente ut dine gevinser!

 


Hvorfor Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

I over 20 år har Exsitec hjulpet bedrifter med å digitalisere sin virksomhet for å nå sine ambisjoner. Med kombinasjonen nordens største traineeprogram og markedets mest erfarne eksperter har vi sammen med våre kunder gjennomført et tusentalls vellykkede leveranseprosjekter.

web-ball-prize

 

Langsiktige
kunderelasjoner

Vi jobber med langsiktige kunderelasjoner ved å ta ansvar før, under og etter leveransen. Med en engasjert support, proaktiv forvaltning og kontinuerlig inspirasjon skaper vi verdi på både kort og lang sikt. Sammen leverer vi løsninger som utgjør en forskjell i kundens virksomhet.

web-ball-intagration - cog wheel

 

En fungerende helhet

Med å kombinere utvalgte system og tjenester til en fungerende helhet skaper vi forutsetninger for hver kunde til å nå sine ambisjoner. Med bærekraftige integrasjonsløsninger og skreddersydde systemtilpasninger med brukeren i fokus sørger vi for at systemene fungerer sammen

Vi tilbyr support på
SuperOffice CRM

Vi hjelper våre kundermed mange ulike problemstillinger innen CRM.
De som utnytter løsningen og får mest igjen for sin CRM investering er
kundene som også har supportavtale.
Terskelen for å spørre om noe er vesentlig lavere
og de får også med seg tips og triks på veien. 

Trine Ølberg

 

 

Lurer du på noe om SuperOffice CRM? Trine svarer deg gjerne!