BXlogistics-illustration-white-500px

 

Certified Partner (2)

BxLogistics Pro

BxLogistics Pro er en håndterminal-løsning som gjør at du kan jobbe smartere, spare penger og få full kontroll over varelageret ditt.

Fullt integrert med ERP-systemet

BxLogistics Pro er en plug-in og en utvidelse av ditt ERP-system, f.eks til Visma Business eller Visma net ERP. Løsningen utvider den allerede eksisterende funksjonaliteten i forretningssystemet, og lar deg jobbe enklere og mer effektivt på en håndterminal.

Spar penger og miljøet

BxLogistics Pro bidrar til å redusere manuelle oppgaver, feilplukking, unødvenige returer og mindre avfall.

Optimaliserer lagerdriften

Optimaliser lagerdriften med håndterminaler. BxLogistics Pro effektiviserer varetelling, varemottak og vareplukk. 

 BxLogistics Pro, 
jobb smartere, spar penger og få full kontroll på lageret

BxLogistics Pro hjelper deg med å redusere manuell håndtering ved å bruke en håndterminal til å registrere aktiviteter som levering og plukking i stedet for å bruke penn og papir. Dette reduserer feilplukking, unødvendige returer og mindre avfall, som igjen resulterer i bedre kontroll over varelageret ditt. I tillegg får du total sporbarhet da alt er registrert via håndterminalen. Dette fører til mer fornøyde kunder som får rett svar og de riktige produktene.

 6 ting du vil like med BxLogistics Pro

Varetelling

Med hjelp av håndterminalen blir varetellingen sikrere og enklere da informasjon om artikler finnes i systemet og beregnet antall blir automatisk lagret. Du kan også mellomlagre og benytte flere håndterminaler til varetellingen.

Varemottak

Når du søker fram ordre, leverandør eller produkt kan du ved å scanne varene enkelt gjøre varemottak på innkjøpsordren fra ERP-systemet. Hent opp en eller flere innkjøpsordre og ta imot alt på gang via håndterminalen.

Vareplukk

Ha dine plukklister direkte i håndterminalen og plukk enklere og sikrere med scanneren og rapporter tilbake plukket direkte til ERP-systemet. Pakkseddel kan skrives ut automatisk og salgsordren legges til fakturagrunnlag hvis ønskelig.

Lagerflytting

Få bedre kontroll på lagret og saldoen i ERP-systemet ved å enkelt registrere lagerflyttingen på håndterminalen direkte når varer flyttes.

Produktopplysning

Søk eller skann et produkt og få rask og enkel tilgang til informasjonen du ønsker om produktet, for eksempel saldo, plassering, priser med mer.

Innkjøp

Enkelt å opprette innkjøp mot en spesifikk leverandør/flere leverandører basert på produktets hovedleverandør i ERP-systemet, ved å søke etter eller skanne produkter.BxLogistics skjermbilde

 

Funksjoner i BxLogistics

Telling
Telling er den mest bruke funkjonen i BxLogistics. Scan varen og registrer antall, deretter neste vare - kjapt og effektivt. Når du er ferdig overfører du dataen enkelt til ERP-systemet. Du kan også mellomlagre dataen eller benytte flere håndterminaler til tellingen. 

Lage salgsordre

Lage innkjøpsordre

Plukk
Hent opp salgsordren, scann og registrer antall som er plukket.
Pakkseddel skrives ut automatisk og salgsordren legges til fakturagrunnlaget hvis ønskelig.

Mottak
Hent opp innkjøpsordren og ta imot alt på innkjøpsordren via håndterminalen. Med BxLogistics PRO kan du også ta imot fra flere innkjøpsordre samtidig.

Lageroverføring
Overføring av varer mellom lager

Etiketter
Hente opp en artikkel for informasjon og eventuelt å skrive ut etikett/etiketter, samt masseutskrift av etiketter. 

Fullt integrert med
ERP-systemet

BxLogistics Pro er fullt integrert ved hjelp av BxEngine. Integrasjonen mellom BxEngine og ERP-systemet avhenger av hvilket ERP-system som brukes. Vanligvis er det basert på forretningssystemets egen tilpassede API, rest/soap/web service baserte APIer, SQL-tilkoblinger eller filbaserte integrasjoner (Lokal/SMB/FTP etc.).

I videoen her ser du prosessen fra at ordre legges i Visma net ERP, hvordan varene plukkes med håndterminalen og hvordan det ser ut i Visma net ERP etter varene er plukket og klar for å sendes.

BxEngine

BxSoftware sin håndterminal-løsning består av en Windows-tjeneste, BxEngine, som kjører på applikasjonsserveren enten on-premise eller i skyen. BxEngine bruker utgående kommunikasjon med BxEngine-skytjenester, inkludert Azure Relay-tjenester.

BxSmartPrintPro

Dette er en Windows-tjeneste som enten kan kjøres på applikasjonsserveren eller på en lokal datamaskin for å få tilgang til det samme nettverket som nettverksskriverne bruker. BxSmartprintPro håndterer utskrift og kommunikasjon med den lokale skriverkøen.

BxMobile / Håndterminal

BxMobile er installert og kjøres på håndterminaler eller Android / IOS-mobiltelefoner.
Håndterminalen eller mobiltelefonen kobles deretter til skytjenesten ved å bruke utgående https / 443.


BxWebManager og BxAdmin

BxWebManager og BxAdmin er skybaserte applikasjoner og hostes av BxSoftware på app.bxsoftware.no.
Begge applikasjonene er koblet backend til BxCloud API-autorisasjon og administrasjon av kundedata. 


Hvorfor Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

I over 20 år har Exsitec hjulpet bedrifter med å digitalisere sin virksomhet for å nå sine ambisjoner. Med kombinasjonen nordens største traineeprogram og markedets mest erfarne eksperter har vi sammen med våre kunder gjennomført et tusentalls vellykkede leveranseprosjekter.

web-ball-prize

 

Langsiktige
kunderelasjoner

Vi jobber med langsiktige kunderelasjoner ved å ta ansvar før, under og etter leveransen. Med en engasjert support, proaktiv forvaltning og kontinuerlig inspirasjon skaper vi verdi på både kort og lang sikt. Sammen leverer vi løsninger som utgjør en forskjell i kundens virksomhet.

web-ball-intagration - cog wheel

 

En fungerende helhet

Med å kombinere utvalgte system og tjenester til en fungerende helhet skaper vi forutsetninger for hver kunde til å nå sine ambisjoner. Med bærekraftige integrasjonsløsninger og skreddersydde systemtilpasninger med brukeren i fokus sørger vi for at systemene fungerer sammen

Supply Chain
Management
i praksis

Hva menes med den moderne supply chain,
Hvilken funkjson har ERP systemet i prosessen, 
Hvilken støtte trengs i innkjøpsfasen,
Forskjellen på lagerstyring og lagerhåndtering,
Gevinsten ved elektronisk fakturahåndtering
Anvendelse av ny teknologi for produksjon

Web ball - Kurt Hansen

 

 

Lurer du på noe ang. BxLogistics Pro? Kurt svarer deg gjerne!