BxLogistics Pro - håndterminal for effektiv lagerdrift

Lager & logistikk

BxLogistics Pro

BxLogistics Pro - håndterminal for effektiv lagerdrift

Snakk med en ekspert

BxLogistics Pro, 
jobb smartere, spar penger og få full kontroll på lageret

BxLogistics Pro er en håndterminal-løsning som gjør at du kan jobbe smartere, spare penger og få full kontroll over varelageret ditt.

BxLogistics Pro er en plug-in og en utvidelse av ditt ERP-system, f.eks Visma Business eller Visma.net ERP. Denne løsningen utvider den allerede eksisterende funksjonaliteten i forretningssystemet, og lar deg jobbe enklere og mer effektivt på en håndterminal.

BxLogistics Pro hjelper deg med å redusere manuell håndtering fordi du bruker en håndterminal til å registrere aktiviteter som levering og plukking i stedet for å bruke penn og papir. Dette gir redusert feilplukking, unødvendig retur og mindre avfall. Du får bedre kontroll over varelageret ditt fordi de manuelle feilene reduseres. I tillegg får du total sporbarhet fordi alt er registrert via håndterminalen. Dette fører til mer fornøyde kunder som får rett svar og de riktige produktene.

 

Se videoen om verktøyet BxLocistics Pro, håndterminal for lagerdrift

 

BxLogistics Prs bidrar til å redusere manuelle oppgaver, feilplukking, unødvenige returer og mindre avfalll.

 

 

 

 

 

 

 Funksjoner i BxLogistics Pro

checkmark-to-do-list-3593_a58099c5-0412-4e80-be34-fa6ba7b75104

Varetelling

Med hjelp av håndterminalen blir varetellingen sikrere og enklere da informasjon om artikler finnes i systemet og beregnet antall blir automatisk lagret.

save-to-cart-2193_c96364e8-6d5a-4602-9150-c4bf0b0609bb

Varemottak

Når du søker fram ordre, leverandør eller produkt kan du ved å scanne varene enkelt gjøre varemottak på innkjøpsordren fra ERP-systemet.

shopping-trolley-2167_92be2644-f030-4e00-838e-d9d48517c898

Vareplukk

Ha dine plukklister direkte i håndterminalen og plukk enklere og sikrere med scanneren og rapporter tilbake plukket direkte til ERP-systemet.

forklift-2322_48ef5851-10f4-4aa0-ba6b-fc9bd75a9610

Lagerflytting

Få bedre kontroll på lagret og saldoen i ERP-systemet ved å enkelt registrere lagerflyttingen på håndterminalen direkte når varer flyttes.

search-cart-2211_ba584c9b-6784-4cb6-b0fc-fb640f1555d1

Produktopplysning

Søk eller skann et produkt og få rask og enkel tilgang til informasjonen du ønsker om produktet, for eksempel saldo, plassering, priser med mer.

atm-2295_70154fa9-e27c-4b10-a4ef-7eb6d6cfefec

Innkjøp

Enkelt å opprette innkjøp mot en spesifikk leverandør/flere leverandører basert på produktets hovedleverandør i ERP-systemet, ved å søke etter eller skanne produkter.

 

Fullt integrert med ERP systemet

BxLogistics Pro er fullt integrert ved hjelp av BxEngine. Integrasjonen mellom BxEngine og ERP systemet avhenger av hvilket ERP system som brukes. Vanligvis er det basert på forretningssystemets egen tilpassede API, rest/soap/web service baserte APIer, SQL-tilkoblinger eller filbaserte integrasjoner (Lokal/SMB/FTP etc.).

BxEngine

BxSoftware sin håndterminal-løsning består av en Windows-tjeneste, BxEngine, som kjører på applikasjonsserveren enten on-premise eller i skyen. BxEngine bruker utgående kommunikasjon med BxEngine-skytjenester, inkludert Azure Relay-tjenester.

BxSmartPrintPro

Dette er en Windows-tjeneste som enten kan kjøres på applikasjonsserveren eller på en lokal datamaskin for å få tilgang til det samme nettverket som nettverksskriverne bruker. BxSmartprintPro håndterer utskrift og kommunikasjon med den lokale skriverkøen.

BxMobile / Håndterminal

BxMobile er installert og kjøres på håndterminaler eller Android / IOS-mobiltelefoner. Håndterminalen eller mobiltelefonen kobles deretter til skytjenesten ved å bruke utgående https / 443.

BxWebManager og BxAdmin

BxWebManager og BxAdmin er skybaserte applikasjoner og hostes av BxSoftware på app.bxsoftware.no. Begge applikasjonene er koblet backend til BxCloud API-autorisasjon og administrasjon av kundedata.

Les guiden

Les vår guide om å velge rett system for lagerdriften. 
(NB: Guiden er foreløpig kun på svensk)

välj rätt IT-stöd till er lagerverksamhet-1

 

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp/KurtHansen_300x300.webp

Kurt Hansen

Forretningsutvikling

Mobil: 924 62 505
Epost: kurt.hansen@exsitec.no

Lurer du på noe ang. BxLogistics Pro?