Integrasjoner-illustration-white-500px

Exsitec-logo-hvit-transp

Exsitec Cloud IPaaS

Forenkler integrasjonen med Visma.net ERP.
Exsitec Cloud IPaaS er plattformen som forenkler samhandling mellom Visma.net ERP og tredjepartssystemer. 

Skybasert integrasjon

Med en Integration Platform as a Service får du din integrasjon som en skyløsning. Du trenger ingen installasjon på egne sørvere for å kunne integrere din Visma.net ERP løsning med dine andre systemer.

Varslingssenter

I Exsitec Cloud IPaaS har du et kraftig varslingssenter som varsler deg når avvik oppstår. Du blir varslet via SMS eller e-post, og meldingen forklarer hva avviket gjelder.

Eleminerer feil

Med Exsitec Cloud IPaaS elemineres meneskelige  feil som ofte kan oppstå når du manuelt må flytte data mellom 2 systemer.

 Hva får du med
Exsitec Cloud IPaaS?

Exsitec Cloud IPaaS gir deg muligheten til å tilpasse integrasjonen etter dine behov. Integrasjonsplattformen kan tilpasses mot de aller fleste datakilder du ønsker iå integrere med din Visma.net ERP løsning.

Exsitec Cloud IPaaS kan sende, hente og bearbeide data. Dermed har du mulighet til å endre format på meldinger eller fylle på med data fra andre datakilder.

I Exsitec Cloud IPaaS blir alle transaksjoner overvåket og logget slik at det ved avvik settes i gang unike varslingsrutiner. Varslingsrutinene settes opp per avvikstype. Dette innebærer at ulike meldinger (sms eller e-post) sendes til den personen som varslingen gjelder for, ikke bare én standard melding.

 6 ting du vil like med Exsitec Cloud IPaaS

 

Fast pris

Exsitec Cloud IPaaS har en fast abonnementspris og en fast implementeringskostnad. Dette sikrer deg full kontroll på investeringen av integrasjonen.

Automatisk dataflyt 

Med Exsitec Cloud IPaaS kan du hente, oppdatere og legge inn data i Visma.net ERP, helt automatisk.

Ingen manuelle prosesser

Med Exsitec Cloud IPaaS er det ikke lenger nødvendig med manuell overføring av data mellom systemer.

Varslingssenter

Exsitec Cloud IPaaS har et varslingssenter hvor du setter opp de rutinene du ønsker. Ved avvik sendes en feilmelding til rett person via SMS elelr s-post.

Kundeportal 

Exsitec Cloud IPaaS har en moderne kundeportal hvor du finner alle lagrede transaksjoner som går gjennom integrasjonen.

Bearbeide data

Med Exsitec Cloud IPaaS kan du både endre format på meldinger og fylle på med data fra andre datakilder.

Har du Visma Business
eller Visma Global?

Da må du benytte Exsitec Connect som integrasjonsmodul

 


Hvorfor Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

I over 20 år har Exsitec hjulpet bedrifter med å digitalisere sin virksomhet for å nå sine ambisjoner. Med kombinasjonen nordens største traineeprogram og markedets mest erfarne eksperter har vi sammen med våre kunder gjennomført et tusentalls vellykkede leveranseprosjekter.

web-ball-prize

 

Langsiktige
kunderelasjoner

Vi jobber med langsiktige kunderelasjoner ved å ta ansvar før, under og etter leveransen. Med en engasjert support, proaktiv forvaltning og kontinuerlig inspirasjon skaper vi verdi på både kort og lang sikt. Sammen leverer vi løsninger som utgjør en forskjell i kundens virksomhet.

web-ball-intagration - cog wheel

 

En fungerende helhet

Med å kombinere utvalgte system og tjenester til en fungerende helhet skaper vi forutsetninger for hver kunde til å nå sine ambisjoner. Med bærekraftige integrasjonsløsninger og skreddersydde systemtilpasninger med brukeren i fokus sørger vi for at systemene fungerer sammen

Vi bygger bærekraftige integrasjoner som bidrar til høyere grad av automatisering, færre kostbare feil og et raskere digitaliseringstempo for din virksomhet.

web ball - Christian Boldt

 

 

Lurer du på noe ang. Exsitec Cloud IPaaS? Christian svarer deg gjerne!