hrm-illustration-white-500px

certified partner visma software

Dottie HR

Et enkelt og intuitivt HR verktøy for å sette bedriftens ansattoppgaver mer i system. En trygg og effektiv måte å håndtere organisasjons- og ansattdata.

Standard integrert med Payroll

Dottie HR kommer som standard integrert med lønnssystemet Payroll. Det vil si at Dottie HR IKKE kan skjøres som et stand alone HR system, men kun benyttes sammen med Payroll.

Spart tid på HR oppgaver

Spar tid på HR-og lønnsoppgaver ved å ta i bruk Dottie, HR verktøyet som er integrert med lønnssystemet ditt, Payroll.

Bruk mindre tid på personaladministrasjon ved hjelp av sjekklister og gjenbruk av maler eller standardiser oppgaver knyttet til onboarding og andre tidkrevende HR prosesser.

Brukervennlig og enkelt

Dottie HR er en skyløsning det er enkelt og kjapt å komme i gang med og har et innbydende og rent grensesnitt. Dottie HR er brukervennlig, både for den ansatte og deg som HR ansvarlig.

 Det brukervennelige HR verktøyet for små og mellomstore bedrifter

Med Dottie HR får du et enkelt og intuitivt HR verktøy som er standard integrert med lønnssystemet Payroll. Det betyr at du IKKE kan benytte Dottie HR uten å ha Payroll som lønnssystem.

Du får støtte til HR prosesser som  ferie, fravær, lønn, avtaler og selvfølgelig all data og informasjon du har om dine ansatte. Jobb smartere ved å bruke sjekklister for interne rutiner, som bruk i onboarding og offboaring av ansatte.

Dottie HR er utviklet med GDPR i ryggmargen og ivaretar dermed GDPR krav som dataportabilitet og automatisk sletting av data. 

 6 ting du vil like med Dottie HR

 

Ferie og fravær

Dottie HR viser ferie og fraværsdata fra rett fra Payroll. Det er også mulig å hente inn sykemeldinger direkte fra Altinn.

Dashbord

Hver ansatt får sitt personlige dashboard med  rapporter og relevant informasjon, avhengig av sin rolle i bedriften. Du får enkelt oversikt over hvilke ansattoppgaver du må ta stilling til gjennom ditt personlige dashboard.

Sjekklister

Spar tid og sørg for at ingen ting blir glemt ved å lage oppgaver og sjekklister basert på deres rutiner ved ulike prosesser.

Medarbeidersamtaler

I løpet av høsten er funksjonen for å støtte ulike typer medarbeidersamtaler klar. Enkelt å gjennomføre og følge opp i etterkant!

Full oversikt

Med Dottie HR får du full oversikt over alle ansatte og avdelinger i bedriften, visuelt i organisasjonskart. 

E-signering av avtaler

Som standard i Dottie HR har du ulike dokumentmaler som fletter inn data fra løsningen. Avtalene e-signeres med BankID.

Enklere å samarbeide på tvers av organisasjonen

Løsningen gjør det enklere å samarbeide med kollegaer om fordeling av oppgaver og gjennomføring av ulike HR aktiviteter og gjøremål. Du ser lett hvilke oppgaver som er utført og ikke utført av både deg og dine kolleger.

Ved å involvere alle ansatte i Dottie HR blir det enklere å dele og vedlikeholde organisasjon og ansattinformasjonen. Og tilgangsnivå for den enkelte er rollestyrt.

Med nyhetsveggen i Dottie HR får alle ansatte god oversikt over felles informasjon og dokumentasjon som er relevant å vite om.

Web ball - picture - 2023 - highfive

 3 sider av Dottie HR


Medarbeideren

-> Egen ansatt profil med informasjon om pårørende, barn, ferieønsker og kompetanse.

-> Relevante dokumenter sortert i en mappestruktur.

-> Ferie- og fraværsregistrering. Det er enkelt å legge inn ferieønsker, egenmeldinger og fravær.


HR-ansvarlig

-> Visuell oversikt i dashboards med alle nøkkeldata som angår HR. 

-> Distribuer felles dokumenter som personalhåndbok, forsikringsavtaler og relevante samarbeidsavtaler.

-> GDPR og sikkerhet er godt ivaretatt med lagring av data i Norge og backup av all data.


Bedriften

-> Avdelingskalender med oversikt over alle ansatte på tvers av organisasjonen.

-> Tilgangsstyring med bakgrunn av den ansattes rolle

-> Organisasjonskart visuelt presentert

-> Innsikt i organisasjonen med gode rapporter og dashbords

Payroll integrert med Dottie HR

Payroll er lønnssystemet som reduserer manuelt arbeid og tidkrevende oppgaver. Du får i stedet en jevn, brukervennlig og automatisert prosess for lønnsstyring. Systemet er fullstendig skybasert, noe som betyr at det alltid er oppdatert med det siste i henhold til lover og regler.

Payroll er tett integrert med Dottie HR og du kan raskt og enkelt ta det i bruk!

payroll-illustration-white-300px

 

 


Hvorfor Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

I over 20 år har Exsitec hjulpet bedrifter med å digitalisere sin virksomhet for å nå sine ambisjoner. Med kombinasjonen nordens største traineeprogram og markedets mest erfarne eksperter har vi sammen med våre kunder gjennomført et tusentalls vellykkede leveranseprosjekter.

web-ball-prize

 

Langsiktige
kunderelasjoner

Vi jobber med langsiktige kunderelasjoner ved å ta ansvar før, under og etter leveransen. Med en engasjert support, proaktiv forvaltning og kontinuerlig inspirasjon skaper vi verdi på både kort og lang sikt. Sammen leverer vi løsninger som utgjør en forskjell i kundens virksomhet.

web-ball-intagration - cog wheel

 

En fungerende helhet

Med å kombinere utvalgte system og tjenester til en fungerende helhet skaper vi forutsetninger for hver kunde til å nå sine ambisjoner. Med bærekraftige integrasjonsløsninger og skreddersydde systemtilpasninger med brukeren i fokus sørger vi for at systemene fungerer sammen

Årets Partner Visma 2023

Mer komplekse
HR prosesser?

4human HRM er et komplett HR system som støtter deg i alle prosesser fra signering av ansettelsesavtale til avslutning av arbeidsforholdet.

Web ball - Mats Nålby

 

 

Lurer du på noe om Dottie HR? Mats svarer deg gjerne!