payroll-illustration-white-500px

certified partner visma software

Payroll

Payroll er lønnssystemet som reduserer manuelt arbeid og tidkrevende oppgaver.

Skybasert lønnssystem

Payroll er fullstendig skybasert, noe som betyr at det alltid er oppdatert med det siste i henhold til lover og regler.

Mobil apper

Alle ansatte får tilgang til smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, utlegg, reiser og timer direkte på mobilen og web.

Enklere rapportering

Automatikk forenkler rapportering til myndighetene. Når lønnsprosessen er fullført, sendes det automatisk melding til banken for utbetaling.

 Brukes av

Payroll,
skybasert lønnssystem

Payroll er lønnssystemet som reduserer manuelt arbeid og tidkrevende oppgaver. Du får i stedet en jevn, brukervennlig og automatisert prosess for lønnsstyring. Systemet er fullstendig skybasert, noe som betyr at det alltid er oppdatert med det siste i henhold til lover og regler.

 6 ting du vil like med Payroll

 

Lønn på tvers

Kjør lønn på tvers av flere selskaper.

Automatisering

Automatiser lønnshåndtering fordelt på ansattgrupper, ansiennitet og alder.

 Lønnsjustering

 Forenkle lønnsoppgjøret med lønnsjustering tilbake i tid.

Forenklet rapportering

Automatikk forenkler rapportering til myndighetene. Når lønnsprosessen er fullført, sendes det automatisk melding til banken for utbetaling.

Mobil apper

Alle ansatte får tilgang til smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, utlegg, reiser og timer direkte på mobilen og web.

 Innsikt

Ledere får innsikt i, og oversikt over, status i bedriften. Lønningsansvarlig får et effektivt verktøy med avansert automatikk som gir full oversikt og kontroll. 

Alt du lurer på om overgangen
fra Visma Lønn til Payroll

 

Bli god i Payroll

For å hjelpe dere med arbeidshverdagen i Payroll har vi laget både skriftlige brukertips og videoer som demonstrerer hvordan du kan gjøre ting i Payroll.

Vi viser også hvordan du kan rette feil du allerede har gjort, slik at det blir riktig på avmeldingen og at du ikke drar med deg uriktige opplysninger videre.hrm-illustration-white-300px

Dottie HR

Det brukervennelige HR verktøyet for små og mellomstore bedrifter

Dottie HR er et enkelt og intuitivt HR verktøy som er standard integrert med lønnssystemet Payroll. 

Du får støtte til HR prosesser som ferie, fravær, lønn, avtaler og selvfølgelig all data og informasjon du har om dine ansatte. Jobb smartere ved å bruke sjekklister for interne rutiner, som bruk i onboarding og offboaring av ansatte.

web-ball-payroll by visma 300x300

 

Visma.net Payroll
har byttet navn til kun Payroll

I januar 2024 endret Visma produktnavnet på det skybaserte lønnssystemet Visma.net Payroll, til å hete kun Payroll.

 


Hvorfor Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

I over 20 år har Exsitec hjulpet bedrifter med å digitalisere sin virksomhet for å nå sine ambisjoner. Med kombinasjonen nordens største traineeprogram og markedets mest erfarne eksperter har vi sammen med våre kunder gjennomført et tusentalls vellykkede leveranseprosjekter.

web-ball-prize

 

Langsiktige
kunderelasjoner

Vi jobber med langsiktige kunderelasjoner ved å ta ansvar før, under og etter leveransen. Med en engasjert support, proaktiv forvaltning og kontinuerlig inspirasjon skaper vi verdi på både kort og lang sikt. Sammen leverer vi løsninger som utgjør en forskjell i kundens virksomhet.

web-ball-intagration - cog wheel

 

En fungerende helhet

Med å kombinere utvalgte system og tjenester til en fungerende helhet skaper vi forutsetninger for hver kunde til å nå sine ambisjoner. Med bærekraftige integrasjonsløsninger og skreddersydde systemtilpasninger med brukeren i fokus sørger vi for at systemene fungerer sammen

Årets Partner Visma 2023

 


Noen av våre fornøyde kunder

 

 

 

 

 

Client logo - FAFO

 

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse. Fafo ønsket seg  full oversikt over prosjektene, og å kunne jobbe med en enkel timeliste og en godkjenningsrutine. Det skulle også være enkelt å lage filter og dra ut den dataen som de trenger. Implementering av prosjektmodulen gjorde at det ble enkelt å sette opp prosjektbudsjetter i henhold til deres behov. 

ortomedic

 

Ortomedic er et innovativt og kompetansedrevet selskap som leverer ortopediske implantater, instrumenter, medisinsk teknisk utstyr, mikroskop og teknisk service.
Tidligere druknet de i papirstabler, men nå jobber de helt papirløst.
Ansatte opplever at de får mye mer tid og mye bedre kvalitet på det de gjør. Det er mange gevinster å ta ut når man får nok digitalisering i bunn.

Client logo -  Maskinstyring

 

Maskinstyring leverer komplette løsninger for maskinstyring, ingeniørtjenester og landmåling.
Maskinstyring hadde tidligere et egenutviklet ERP system for oppfølging av timer, lager og fakturering. De brukte manuell import av fakturajournal til Visma Business.
"Dette passet ikke veksten vår og den økte kompleksiteten", sier Fredrik Johannessen som er prosjektleder ERP i Maskinstyring.

Vi tilbyr support på Payroll

Vi bistår med alt fra forskjellige feilsituasjoner til problemer rundt grunnleggende informasjon og transaksjoner på på ansatte.
I tillegg hjelper vi til med lønnshåndtering, A-melding, time- og fraværsregistreringer i Calendar, samt Expense relaterte spørsmål mm.

Web ball - Mats Nålby

 

 

Har du noen spørsmål ang. Payroll? Mats svarer på det du lurer på.