Cecilia Diaz Hauge
Cecilia Diaz Hauge
Kontakt meg

Teamleder HRM, CRM og BI

4 tips for en vellykket overgang til lønnssystemet Payroll

4 tips for en vellykket overgang til lønnssystemet Payroll

Payroll er et innovativt og skybasert lønnssystem som gir en ny hverdag for deg som jobber med lønn.  Det gir lønnsansvarlig full oversikt og kontroll, og de ansatte får økt fleksibilitet. De ansatte kan selv registrere reiseregninger og utlegg, ferie, fravær og timer, direkte fra mobil eller nettleser. Dette gir en enklere og mer oversiktlig arbeidshverdag. Du har alltid tilgang fra alle enheter og jobber med sanntidsdata, så lenge du har internett! 

Sømløs arbeidsflyt

  • Datostyring gjør at systemet automatisk beregner datostyrte endringer.
  • Det er støtte for delberegning, etterbetaling og automatisk oppdatert A-melding tilbake i tid
  • Automatiske systemoppgraderinger gir deg tilgang til ny funksjonalitet: du er alltid på siste versjon med siste sett av funksjonalitet.

 

Viktige betraktninger ved overgang til et skybasert lønnssystem    


Endringsvilje og omstillingsevne er mer aktuelt enn noen gang. Hvordan kan du og din bedrift forberede dere på overgangen til et lønnssystem som endrer den tradisjonelle lønnsarbeidsdagen? Her er noen viktige punkter å ta med i betraktningen: 

 

1. Prioritering - Finn ut hvordan din bedrift kan spare tid

Få oversikt over hvilke prosesser som er mest tidkrevende i dagens lønnsarbeid. Ofte er det noen få prosesser som opptar mesteparten av tiden. Her kan det være store besparelser i å effektivisere disse tidkrevende prosessene. Dette kan for eksempel være manuell registrering av timer og etterberegning av lønnsjusteringer. Videre kan det være lurt å lage en liste over hvilke funksjoner som må prioriteres.

 

2. Planlegging - Sørg for å ha en god prosjektplan

Overgangen til et skybasert lønnssystem krever omstilling som ikke skal undervurderes. For å sikre en vellykket overgang er det avgjørende å ha en god prosjektplan. Lag en plan som tar hensyn til interne avgjørelser og risikofaktorer som kan dukke opp ved en slik omstilling. Det kan gjelde rutiner for føring av ferietid og hvilke utleggstyper man har. Andre eksempler er om de ansatte skal føre fleksitid og om det skal beregnes diett.

 

3. Involvering - Start dialogen tidlig

Flere parter kan bli påvirket og involvert i en slik omstillingsprosess. Et godt råd er å starte dialogen tidlig med alle involverte parter. En slik endring vil kreve en del av dine ansatte. Det er nye prosesser og rutiner som skal innarbeides. Det er derfor viktig å involvere de personene som faktisk skal jobbe i systemet på et tidlig tidspunkt. De kjenner til prosessene og vet hvilke faktorer som må prioriteres ved en overgang. 

 

4. Samarbeid - Sørg for å ha en god samarbeidspartner 

Å velge riktig samarbeidspartner er helt avgjørende for utfallet av prosjektet. Samarbeidspartneren bør ha kunnskap om bransjen du opererer i og forståelse og kjennskap til utfordringer dere møter i arbeidshverdagen. Å involvere en rådgiver tidlig i prosessen vil sikre en mer forberedt, planlagt og behagelig reise til skyen.

 

 

Veien videre mot et skybasert lønnssystem

Overgangen til et skybasert lønnssystem kan bli enklere enn du tror hvis du har tenkt godt igjennom overnevnte punkter. Prioriter de viktigste prosessene, lag en fornuftig plan for overgangen, involver de ansatte, finn en erfaren samarbeidspartner og vurder aktuelt system i sin helhet.  

Vi har god erfaring på skybaserte tjenester, og sørger for en smidig og trygg implementering. 

Ta kontakt med oss i dag og start reisen til en mer effektiv lønnshverdag!

 

Kontakt forfatteren
Cecilia Diaz Hauge
Cecilia Diaz Hauge

Teamleder HRM, CRM og BI