Bærekraftige integrasjoner
-nøkkelen til et velfungerende systemmiljø 

Bærekraftige integrasjoner bidrar til høyere grad av automatisering, færre kostbare feil og et raskere digitaliseringstempo for din virksomhet. 

Strategi

For å lykkes med systemintegrasjon er det viktig å ha en strategi. Vi hjelper dere på reisen fra et kaotisk integrasjonslandskap med høy personavhengighet til en mer fremtidssikker løsning. 

Arkitektur

En bærekraftig løsning krever en stabil grunn. Med en moderne integrasjonsplattform får dere en fleksibel, skalerbar og kostnadseffektiv løsning over tid. Vi hjelper dere med å strukturere deres systemmiljø på en bærekraftig måte.

Forvaltning og vedlikehold

For å lykkes med automatisering og integrasjon kreves det en modell som tar hensyn til endringer i forutsetningene, både i virksomheten og i tekniske muligheter. Vi tar ansvar etter leveransen.

Prosjekt

Vi leverer integrasjonsprosjekt i både stor og liten skala. Vår erfaring strekker seg over mange ulike områder og typer av system. Vi hjelper dere hele veien, fra virksomhetsbehov til utvikling og installasjon.

 

 

 

 

 

 

 

Våre mest  brukte integrasjoner

Uniifire Integration

Uniifire Integration er en skybasert integrasjonsplatform. Med Uniifire Integrations får du full oversikt ved å integrere både installerte applikasjoner og skyapplikasjoner, samt ulike datakilder og enheter i og utenfor organisasjonen.

Uniifire Integration er en Integration Platform as a Service (iPaaS) og gjør at systemene dine snakker sammen på en effektiv måte.

Les mer om Uniifire Integration ->

eSENTRAL

Integrasjonsplattformen eSENTRAL effektiviserer arbeidsflyten og gir deg en automatikk i hverdagen du skulle ønske du allerede hadde.
 
Med eSENTRAL kan du utveksle data med dine kunder og leverandører, eller mellom dine interne og eksterne datasystemer. Som verktøy er eSENTRAL viktig for overvåking, kontroller og behandling av avvik.

Les mer om eSENTRAL->

Exsitec Connect

Exsitec Connect forenkler integrasjonen mellom tredjepartssystemer og Visma Global eller Visma Business.

Med Exsitec Connect kan du blant annet hente kunder, artikler, priser, ordre, fakturaer, lagerbeholdninger og tilsvarende. Du kan også opprette kunder, ordre og regnskapsbunter. Løsningen gir deg i tillegg tilgang til egendefinerte tabeller og felter.

Les mer om Exsitec Connect ->

Exsitec Cloud IPaaS

Exsitec Cloud IPaaS (Integration Platform as a Service) er plattformen som forenkler samhandling mellom Visma.net ERP og tredjepartssystemer. Løsningen gir deg muligheten til å tilpasse integrasjonen etter dine behov.

Integrasjonsplattformen kan tilpasses mot de fleste datakildene. Exsitec Cloud IPaaS kan sende, hente og bearbeide data slik at du får mulighet til å endre format på meldinger eller fylle på med data fra andre datakilder.

Les mer om Exsitec Cloud IPaaS ->

Exsitec FortNox Integration

Med Exsitec FortNox Integration kan du enkelt integrere din FortNox løsning med andre systemer. Minimer manuelt arbeid og feilkilder med integrasjon.

Vår skybaserte integrasjonsplatform som er utviklet med tanke på FortNox gjør jobben for deg. Du får tilgang til all data du har i FortNox og velger selv hvilken data du ønker å integree eller flytte over til andre systemer. 

Les om Exsitec FortNox Integration ->

Andre Exsitec integrasjoner

Vi har utviklet mange ulike standardintegrasjoner. Lenger ned på siden får du en kort presentasjon av dem.

Les mer om våre standardintegrasjoner ->

Noen av våre fornøyde kunderIntegrer ditt Visma ERP-system med andre løsninger

Din bedrift har sikkert flere systemer enn kun et ERP-system. Dere har kanskje  system for produksjon, CRM , service, WMS, nettburikk, ordre eller innkjøp i tillegg?

Vi har utviklet 2 standard integrasjonsløsninger; Exsitec Connect for Visma Business & Visma Global og Exsitec Cloud for Visma net ERP & Business NXT. 

Exsitec Cloud og Exsitec Connect forenkler samhandling mellom ditt Visma ERP-system og tredjepartssystemer og gir deg muligheten til å tilpasse integrasjonen etter dine behov.

I dette on-demand webinaret forteller vi deg hvilke muligheter du får med integrasjonsløsningene Exsitec Connect og Exsitec Cloud og hvordan du kan jobbe smartere ved å benytte denne løsningen. 

 

Ofte stilte
spørsmål
og svar

Hva er Best of Breed?

Best of Breed er en strategi basert på en kombinasjon av systemer, hvor hvert system er best på det det gjør. Dette gir ikke bare en bedre helhetsløsning, men også større fleksibilitet og bedre bærekraft over tid. Med en slik strategi blir systemintegrasjon naturlig nok sentralt og viktig i løsningen.

Hva er integrasjonsstrategi?

En integrasjonsstrategi trekker retningslinjer for hvordan systemene i organisasjonen skal fungere sammen. Den tar utgangspunkt i organisasjonens IT-strategi og omhandler faktorer som tilgjengelighet, videreutvikling og drift.

Hva er en integrasjonsplattform?

En integrasjonsplattform driver integrasjoner og muliggjør et høyt nivå av koordinering, skalerbarhet og gjenbruk. Integrasjonsplattformer bidrar også til bedre åpenhet og håndtering av feil og varsler i integrasjonene som driftes der.

Hvorfor er det viktig med API'er?

API'er gjør informasjon og funksjoner tilgjengelig i deres underliggende systemer. De fleste moderne forretningssystemer har åpne API'er som letter integrasjon med andre løsninger.

At to systemer har åpne API'er betyr ikke at de automatisk kan snakke med hverandre, men vanligvis må informasjon oversettes og håndteres slik at mottakersystemet kan forstå det.

API'er kan også brukes til å skape struktur og enhetlighet i en organisasjons systemlandskap, samt brukes til å pakketere organisasjonsunik forretningslogikk og gjøre den tilgjengelig for andre systemer.

Hva er en standardintegrasjon?

Standardintegrasjon brukes for å beskrive en integrasjon som er fullstendig, eller i stor grad, standardisert. Dette betyr vanligvis lavere kostnad, men også begrenset fleksibilitet i løsningen.

Begrepet brukes av både programvareleverandører og konsulentselskaper. Som kunde er det derfor viktig å forstå hvem som har ansvaret for løsningen, hvor mange andre kunder som bruker løsningen og hvilke begrensninger som finnes.

Hva koster en integrasjon?

Prismodellen for integrasjonsløsninger mellom systemer varierer. Enkle og gjenbrukbare integrasjonsløsninger kommer ofte med en oppstartskostnad og en månedlig kostnad, mens mer avanserte løsninger kommer med en månedlig kostnad og kostnaden for et implementeringsprosjekt.

Enkle og gjenbrukbare løsninger kan for eksempel koste 20 000 NOK i oppstartskostnad og 1 000 - 5 000 NOK/mnd i månedlige kostnader.

Mer avanserte løsninger må alltid, i varierende grad, tilpasses dine unike behov. 

 

 

Andre standardintegrasjoner fra Exsitec

Exsitec Planday

Overfører ansattinformasjon registrert i Planday automatisk til Visma Lønn. Både nye og endrede poster blir overført til Visma Lønn.

Exsitec Salary Export

Henter ut bedriftens lønnstransaksjoner fra Visma Lønn. Dette kan du gjøre til et format som kan benyttes for videre bearbeiding.

Exsitec Cargo Tracker

En windowsbasert løsning for overvåking av forsendelser ved hjelp av sporingsnummer fra Consignor direkte i Visma Business.

Exsitec Altinn

Exsitec Altinn sender inn tre skjema til Altinn: betaling for pass og stell av barn, gave til frivillige organisasjoner og fagforeningskontingent.

Exsitec Creditsafe

Exsitec Creditsafe Visma Business integrasjon henter ut opplysninger fra Creditsafe og legger dem automatisk inn i aktørtabellen.

Exsitec SmartDok

Exsitec SmartDok forenkler hverdagen til entreprenører, og automatiserer registrering av timeføring til Visma fra SmartDok.

Exsitec KlientAdmin

Går gjennom innstillinger og setter korrekte verdier hver natt, om kunden er registrert i Elma-registeret og kontrollerer utoinvoice innstillinger .

Exsitec Backoffice

Forenkler fakturering av tjenester utført i Visma Business/Global. Teller antall transaksjoner/ bilag på kunde og fakturerer.

Exsitec Masterdata Management

Sender nye og oppdaterer eksisterende grunndata i andre klienter basert på hovedklienten. Du legger inn grunndata kun én gang. 

Exsitec Settlement File Import

Leser inn oppgjørsfiler fra betalingsformidlere til Visma Business. Gjennom Exsitec Settlement Import gjøres denne bokføringen maskinelt.

Keyforce ERP integrasjon

Integrer din SuperOffice CRM løsning med ditt ERP system. Den er allerede laget mot 23 kjente ERP system, inkludert alle fra Visma.

Exsitec Shark WMS integrasjon

Integrasjon mellom Visma Business og Shark WMS, hvor informasjon fra Visma går inn til Shark, som f.eks plukkliste, og en kvittering sendes tilbake.Hvilke system ønsker du å integrere?

Hvorfor integrasjon av ERP-system er smart

Integrasjon ERP strategi og ledelse 4 min

Hvorfor integrasjon av ERP-system er smart

Integrasjon av ERP-system og forretningssystem er essensielt for å skape et mer sømløst, effektivt og konkurransedyktig...

Hvordan API'er og partnerskap definerer suksess for SaaS-investeringer

Integrasjon 4 min

Hvordan API'er og partnerskap definerer suksess for SaaS-investeringer

Hvorfor er det viktig hvorvidt din leverandør har en strategi og fokus på API'er og integrasjonspartnere? API står for...

IT-sikkerhet og skysikkerhet, dette må du vite

strategi og ledelse 3 min

IT-sikkerhet og skysikkerhet, dette må du vite

Skysikkerhet er en paraplybetegnelse for strategier, metoder og teknikker for mot å beskytte infrastrukturen,...

 


Hvorfor Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

4000 kunder
i Norden

I over 20 år har Exsitec hjulpet bedrifter med å digitalisere sin virksomhet for å nå sine ambisjoner. Med kombinasjonen nordens største traineeprogram og markedets mest erfarne eksperter har vi sammen med våre kunder gjennomført et tusentalls vellykkede leveranseprosjekter.

web-ball-prize

Langsiktige
kunderelasjoner

Vi jobber med langsiktige kunderelasjoner ved å ta ansvar før, under og etter leveransen. Med en engasjert support, proaktiv forvaltning og kontinuerlig inspirasjon skaper vi verdi på både kort og lang sikt. Sammen leverer vi løsninger som utgjør en forskjell i kundens virksomhet.

web-ball-intagration - cog wheel

En fungerende helhet

Med å kombinere utvalgte system og tjenester til en fungerende helhet skaper vi forutsetninger for hver kunde til å nå sine ambisjoner. Med bærekraftige integrasjonsløsninger og skreddersydde systemtilpasninger med brukeren i fokus sørger vi for at systemene fungerer sammen

Vi tilbyr support på alle
løsninger vi leverer

Vår support er eksperter på hele vår systemportefølje.
Vi leverer også support på alle løsninger vi leverer.

web ball - Christian Boldt

 

 

Lurer du på noe om integrasjoner? Christian svarer deg gjerne.