Bli god i Payroll


 

For å hjelpe dere med arbeidshverdagen i Payroll har vi laget både skriftlige brukertips og videoer som demonstrerer hvordan du kan gjøre ting i Payroll.

Vi viser også hvordan du kan rette feil du allerede har gjort, slik at det blir riktig på a-meldingen og at du ikke drar med deg uriktige opplysninger videre.

 

 

 

 

Tips til bruk av Expense for administratorer i Payroll


I denne videoen får du noen tips som dere med administratortilgang i Expense bør tenke på når systemet settes opp.

For at de som fører reiser og utlegg skal ha minst mulig rom for feilregistrering kan vi gjøre det enklere både for dem, og for de som senere skal godkjenne og attestere.

 

Lønnsendring og etterbetaling i PayrollNår du skal justere lønn på mange ansatte er det fint å få hjelp av lønnsystemet til å gjøre utregningen. Her skal vi gå gjennom hvordan du enkelt kan endre lønn på alle, eller grupper av ansatte ved hjelp av én rutine. Ofte får de som jobber med lønn vite resultatet av lønnsendringer etter dato den nye lønnen gjelder fra. I Payroll vil det da foretas en automatisk utregning av etterbetalingen.

 

Registrering av trekk til kreditorer i Payroll

 

I denne videoen får du vist og forklart hvordan du setter opp og registrerer trekk i lønnen fra dine ansatte til kreditorer.

En kreditor kan være staten, inkassoselskaper, skattekommuner eller andre. Vi går igjennom noen av dem, slik at du kan legge opp egne når det blir aktuelt for deg.

 

  

Ofte stilte

spørsmål og svar

i Payroll

 

Hvordan håndterer jeg streik i Payroll?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Innrapportering hver måned i firma uten lønn

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvordan legger jeg opp trekk til fordringshaver?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Jeg får meldingen: "Noe gikk galt"

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvordan kan jeg stoppe en fast transaksjon?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvorfor blir det vesentlig mindre utbetalt ved endring av firmabil?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvordan gjør jeg endring på lønn til alle ansatte etter lønnsoppgjøret?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvorfor blir det mindre utbetalt etter korreksjon av firmabil?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvordan får de ansatte lønnslippen?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvordan fungerer arbeidsflyt for godkjenning av reiseregning, fravær og timer i Approval?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Vi har ansatte som skal godkjennes av en person som ikke er ansatt, hvordan få lagt inn denne som godkjenner?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvordan registrere DatasystemID og passord i Altinn?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvordan få korrekt antall feriedager ved oppstart?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Er det forskjellig kontering i Payroll fra Visma Lønn og H&L?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvordan sender jeg A-melding kun på arbeidsforhold?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvor ser jeg en oversikt over korrekt saldo for årets feriepenger?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Kan jeg som leder bekrefte og godkjenne timelister for mine ansatte?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvordan sendes digital inntektsmelding fra Payroll?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvorfor kan ikke den ansatte registrere sykt barn?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Hvordan fungerer datostyring i Payroll?

Se hele den skriftlige forklaringen med skjermdump i Kundesenteret under FAQ.
Gå til denne FAQ'en ->

Web ball - Annika Lund

 

 

Jeg ønsker en tilpasset opplæring!