Supply Chain Management i praksis

Supply Chain Management er styringen av et nettverk som brukes til å levere produkter og tjenester, fra råvare til kunde, gjennom fysisk distribusjon, informasjonsflyt og penger.

Målet er å produsere og distribuere et spesifikt produkt til sluttkunden på en kostnadseffektiv måte.

Hva er en Supply Chain?

En supply chain, eller forsyningskjede på norsk, representerer trinnene det tar for å få et produkt eller tjeneste fra sin opprinnelige tilstand og helt ut til kunden. Det er en kjede bestående av bedrifter og deres leverandører med mål om å produsere og distribuere et spesifikt produkt til den endelige kjøperen. Nettverket inneholder ulike aktiviteter, personer, enheter, informasjon og ressurser.

 

Målet med en supply chain er at bedrifter skal redusere sine kostnader og forbli konkurransedyktige i markedet.

 

Jo bedre de ulike delene av en supply chain samhandler, jo større verdi gir det selskapet da ulike moment sammen skaper synergi. Dette var det vanskelig å implementere tidligere siden det var behov for tilpassede systemer for å møte hver organisasjons utfordringer.

 

I dag finnes det spesialiserte løsninger som ligger i skyen. Disser krever ikke kostbar utvikling eller hardware. I stedet kan du effektivisere ulike deler av din supply chain ved å skreddersy eller velge en nisjeløsning for spesifikke oppgaver som gjør deg best i markedet. Nisjeløsningen eller den skreddersydde oppgaven gir brukeren mulighet til å teste og eventuelt bytte ut denne delen om den ikke fungerer optimalt eller skaper synergi i prosessen.

supply-chain (2400 × 700 px)

1

connect-1500_55513b05-1722-4043-a335-2a2a3aa6e319

Moderne Supply Chain

En moderne supply chain prosess innebærer en flyt der hvert steg er gjennomtenkt og minimerer dobbeltarbeid og unødvendig manuelt arbeid. Denne prosessen starter allerede når et innkjøp skal gjennomføres. Vi ser på 5 av stegene og hvordan disse kan moderniseres.

1. Gjøre et innkjøp

Hvor mye trenger vi og hva bør bestilles? Et innkjøpssystem holder styr på hva som har blitt solgt historisk og ser etter mønstre i etterspørselen basert på ting som er viktige for virksomheten din, for eksempel sesongmessige variasjoner.

Systemet kan holde styr på hundretusenvis av artikler og vite når det er på tide å bestille for å ha varene til riktig tid. Målet med et innkjøpssystem er å alltid ha varer på lager når bestillingene legges inn, til en så lav lagerverdi og kapitalbinding som mulig.

 

2. Fakturamottak av innkjøp

Fakturaene mottas, valideres og matches mot innkjøpsordren. En effektiv prosess for å administrere inngående fakturaer betyr at kun avvik håndteres manuelt, resten går gjennom systemet uten håndspåleggelse for en smidig attestering. Fakturaen sendes til betaling,  arkiveres og går inn i økonomisystemet for rapportering.

3. Innkommende ordre

En ordre mottas og en salgsordre opprettes automatisk i ERP systemet som sjekker at varen er tilgjengelig på lager. Systemet sender så en plukkordre til prioriteringslisten som finnes i lagersystemet.

Hvis noe mot formodning er utsolgt, for eksempel på grunn av en uforutsett stor bestilling, opprettes en innkjøpsordre automatisk. Lagersystemet sender også automatisk en melding om når produktet er tilbake på lager.

4. Lager og vareplukk

Lagerpersonalet henter produktet ihht lagersystemets prioriteringslister og plukkeruter. Samtidig foretas en fortløpende varetelling under vareplukkingen for å alltid å ha ferske og korrekte tall i databasen, i tillegg slipper du å stenge ned for varetelling.

 

5. Faktura sendes

Varen leveres til kunden og en kundefaktura opprettes, sendes og konteres automatisk i ERP systemet.

2
område-ikon-affärssystem-antracit

ERP system

ERP systemets funksjon

Et ERP-system er nyttig for en bedrift i mer enn et lagerstyringsperspektiv. ERP systemet utgjør ofte grunnlaget for en bedrifts mange forskjellige IT-systemer, hvor ulike systemer kan integreres med ERP systemet. Det brukes til å administrere områder som regnskap, kunde- og leverandørreskontro, ordre- og lagerstyring, ressursplanlegging, innkjøp, produksjonsplanlegging, personell, kundeadministrasjon og tidsrapportering.

Et ERP system brukes til å støtte flere deler av virksomheten og knytte sammen ulike avdelinger. Gjennom et ERP system kan eksempelvis en lagerplanlegger og en selger få samme informasjon på en enkel måte.

Bruken
av ERP systemet

Bruken av et ERP system støtter virksomheten på flere måter. Det bidrar til en økt produktivitet, måloppfyllelse og kvalitet. Ved å gjøre informasjondelingen mellom enheter smidigere bryter det ned barrierer mellom forretningsenheter, noe som igjen forbedrer effektiviteten og forenkler arbeidshverdagenfor de ansatte.

Bruken av et ERP system kan bety en automatisering av hele kjernevirksomheten. I tillegg gir den en klar oversikt over de økonomiske aspektene, sikrer at de er korrekte i henhold til forskrifter og minimerer risikoen for potensielle feil

ERP system for lageret

Lagerverdien og eventuell økning eller verdireduksjon noteres i ERP systemet. Det er mulig å se hvordan innkjøp og kundeordrer påvirker lagersaldoen. På denne måten er det mulig å følge med på hvor produktene er tilgjengelige, samt vite hvilke produkter som bør kjøpes.

Med ERP systemet har du muligheten til å holde styr på lageret til et visst nivå. Det er imidlertid verdt å merke seg at et ERP systems primære oppgave er å se over de økonomiske transaksjonene i en virksomhet.

I selskaper hvor lageret er en betydelig del av virksomheten kan det være behov for mer avansert systemstøtte for lageret; ideelt sett et WMS og/eller lagerstyringssystem.

betong-gang med gradient (2500 × 1563 px)
computer-code-interface-white

Våre ERP løsninger

Rett ERP system effektiviserer og forbedrer både regnskaps- og logistikkprosessemene, samt andre forretningskritiske områder. Det er også et godt styringsverktøy for å ta gode beslutninger.

Er du usikker hvilken løsning som er best for deg og din bedrift? Vi hjelper deg med å finne den rette løsningen for ditt behov.

Les mer om hvilke ERP løsninger vi tilbyr -> 

3
shopping-trolley-2167_92be2644-f030-4e00-838e-d9d48517c898

Innkjøp


Det er ofte en utfordring å kjøpe inn rett mengde til rett tid av de riktige artiklene. Oppgaven med å være innkjøper er kompleks og innebærer å hensynta flere ulike faktorer som leverandører, lagerbalanser, produktklassifiseringer, batchstørrelser, sikkerhetsmarginer og mye mer - for hver eneste artikkel.

Spar tid og penger

Mange bedrifter har mye kompetanse og erfarne innkjøpere innen sin bransje. Sesongvariasjoner og sikkerhetslager er noe det ofte er mye kunnskap om eller en akseptert praksis rundt. Men ettersom selskapet vokser og markedet svinger blir det vanskeligere og vanskeligere å holde oversikt over alle parametere om du ikke har riktig system.

Systemet beregner kontinuerlig anbefalt sikkerhetslager og optimaliseringer for å spare tid og penger, eller finner sesongvariasjoner du ikke visste fantes eller mønstre og utregninger som du ellers bruker mye tid på for å regne ut og forstå. Nå kan du heller bentytte tiden din til å studere forslagene du får fra systemet.

Fordeler med et innkjøpssystem

Noen av fordelene med å bruke systemer for lagerstyring og lageroptimalisering er:

 • Reduser lagerverdien
 • Øk servicenivået på lageret ditt
 • Bli tryggere på at du gjør det riktige innkjøpet.
 • Lavere kostnader ved innkjøp
 • Tilgjengelig og oppdatert i skyen
 • Det er mulig å komme i gang raskt og enkelt
Gradient-betong-2

sales-diagram-white

Vår løsning for innkjøp og lager

EazyStock er et verktøy for etterspørselsprognostisering, lageroptimalisering og lagerstyring.

Med informasjon fra ERP systemet direkte inn i EazyStock får du automatisk optimalisert fyllingsprosessen for de beste lagerverdier og servicenivå.

Les mer om EazyStock her ->

4
hand-truck-2317_36cd8d2a-78c7-41b5-8b55-a116b51f41fb

 

Lagerstyring

 

Et lagerstyringssystem brukes til å ta bedre beslutninger og investeringer angående en forsyningskjede. En viktig del er optimalisering av kjøp. Et lagerstyringssystem brukes for analyse, simulering, samt optimalisering for å sikre at de riktige produktene er tilgjengelig til rett tid og på rett sted til lavest mulig kostnad.

 

Det handler om å balansere alle deler av en forsyningskjede for å optimalisere hele prosessen. De vanligste forbedringene du opplever med et velfungerende lagerstyringssystem er:

 • Økt servicenivå: Høyere kundetilfredshet
 • Redusert lagernivå: Lavere kapitalbinding gir færre ryddesalg
 • Redusert manuell innkjøpsstyring: Fortsett å vokse med eksisterende personale
White-Light Gray

Utfordringer med lagerstyring

Varelageret er ofte det mest verdifulle en bedrift har.

Derfor er det viktig at lageret blir ivaretatt på best mulig måte. Produktene i et varelager kan være bedriftens største ressurs, men kan samtidig være dens største byrde.

Har du for mange varer på lager kan bety at produktene går ut på dato, skades eller ikke selges, noe som bidrar til større kostnader for selskapet. Har et selskap et for lite lager går de kanskje glipp av salgsmuligheter og risikerer også å skade servicenivået.

Å lykkes med lagerstyring kan sammenlignes med å treffe et bevegelig mål. 

Tilbud og etterspørsel er aldri det samme over tid, noe som betyr at planene hele tiden må justeres. Det skjer ofte sesongmessige endringer, samt endringer i løpet av et produkts livssyklus.

For noen oppstår det også utfordringer med å holde kontroll på leverandører i ulike land med ulike skattesystem, toll og lover.

Light gray-White2 (1)

Fordeler med et lagerstyringssystem

Et lagerstyringssystem brukes for å holde oversikt og kan tilpasses bedriftens behov.

Lagerstyringssystemer inkluderer funksjoner for å

 • analysere data
 • identifisere trender i salg og lagernivåer
 • automatisk oppdatere informasjon om lageret gjennom strekkodeleser 
 • bevare sikkerheten til dataene
Det er også en trend at lagersystemer flyttes opp i skyen, noe som vanligvis fører til:

 • Redusert implementeringstid av løsningen
 • Bedre utnyttelse av bransjens 'Best Practice' hva
  gjelder lagerstyring og innkjøp
 • Mindre påvirkning av oppdateringer og avhengighet til IT-drift
 • Bedre skalerbarhet av løsningen om
  virksomheten vokser (eller krymper)
Betongbue med gradient (2500 × 1563 px)

sales-diagram-white

Vår løsning for lager og innkjøp

EazyStock er et verktøy for etterspørselsprognostisering, lageroptimalisering og lagerstyring.

Med informasjon fra ERP systemet direkte inn i EazyStock får du automatisk optimalisert fyllingsprosessen for de beste lagerverdier og servicenivå.

Les mer om EazyStock her ->

5
tablet-1828_aef7d387-da20-4cdc-99f2-3993233168c8

 

Lagerhåndtering

 

Et lagerhåndteringssystem (Warehouse Management System, også forkortet WMS), brukes for å støtte de daglige aktivitetene på et lager med fokus på lagerkontroll og flytting av varer. Hovedoppgaven til et lagerhåndteringssystem er å overvåke hvilke varer som er på lageret, støtte og forenkle vareplukking, samt å holde styr på hvor varene er.
Å bruke et lagerhåndteringssystem gjør det både mer effektivt og enklere å drive et lager.

 

Gjennom et sentralisert lagerhåndteringssystem kan ulike lageroppgaver styres og synliggjøres for alle. En betydelig nytte av systemet er dens effekt på kundeservice. Ved å hele tiden vite hvilke produkter som er tilgjengelig, hvor de er, når mer må bestilles, og hvor mye mer som må bestilles, kan bedriften hjelpe sine kunder på best måte.

 

Målet med et lagerhåndteringssystem er å automatisk finne den optimale planleggingen av plukking, forflytning og forsendelse av produkter. Hvordan dette skjer avhenger av hvilke behov bedriften har, og dermed hvilken type system som bør implementeres.

 

Det finnes mange ulike prosesser et lagerhåndteringssystem hjelper deg med

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Varemottak

Lagerhåndteringssystemet gir deg prosessen som skal brukes ved håndtering av en forsendelse som har ankommet lageret. Denne prosessen kan tilpasses etter behov, men dens grunnleggende funksjon er å minimere tap av varer og spare tid.

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Lagerkontroll

Gjør det mulig for de ansvarlige å vite hvor mye som er tilgjengelig på lager og å vite når det skal etterfylles for å unngå lagermangel.
Løsningen brukes også for å sikre at lageret ikke blir for fullt for å unngå at du binder opp unødig kapital.

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Effektiviserer

Lagerhåndteringssystemet støtter dere med hvordan lageret bør organiseres på best mulig måte. Løsningen kan tilpasses etter f.eks. etterspørselen av- eller vekten til et produkt, og planlegges deretter for at håndtering er mest mulig effektiv på lageret.

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Synliggjøring av data

Med automatisering av de fleste prosesser elimineres behovet for diverse dokumenter og papirer. Ved å synliggjøre gjeldende data til alle i selskapet får de tilgang til informasjonen når de har behov for den.

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Plukk og frakt

Et lagerhåndteringssystem hjelper til med at rett vare plukkes basert på selskapets lagerprisipper (f.eks FIFO). Med en slik nøyaktighet minimeres eventuelle feil som ellers lett kan oppstå ved manuell plukking.

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Kundeservice

Lagerhåndteringssystemet sikrer at bestillinger mottas og håndteres innen angitt tid og at rett produkt leveres innen forventet tidspunkt. Høyt servicenivå bidrar til å beholde kunder over tid og å få nye kunder.

Betong-gradient

data-analysis-white

Vår løsning for lagerhåndtering

BxLogistics Pro er en håndterminalløsning for å jobbe smartere, spare penger og få full kontroll over varelageret ditt.

BxLogistics Pro reduserer manuell håndtering ved å bruke en håndterminal til å registrere aktiviteter som levering og plukking. Dette reduserer feilplukking, unødvendig retur og mindre avfall, samt at du får bedre kontroll over varelageret ditt. I tillegg får du total sporbarhet da alt registrerer via håndterminalen. 

Les mer om BX Logistics Pro ->

6
import-96_48fc6183-235c-47c8-badd-7d95d45629ff

 

Elektronisk fakturahåndtering

 

Digitalisering, automatisering og integrasjoner gjennom hele arbeidsflyten er mer og mer vanlig og er noe alle bedrifter bør forsøke å tilpasse seg. Med en integrasjon eller et system som automatiserer den innkommende fakturaprosessen kan dere få store forbedringer og heller bruke tid på andre deler av deres supply chain. Elektronisk fakturahåndtering inkluderer vanligvis import og skanning, granskning, matchning og kontering, samt attest, oppfølging og avslutningsvis kontroll.

 

Elektronisk fakturabehandling har de siste årene vært igjennom et epokeskifte der den nye generasjonens fakturahåndteringssystem ikke bare digitaliserer faktura- og attesteringsflyten, men automatiserer den også. Uavhengig av hvilken grunn du gjennomgår dine interne prosesser er det alltid muligheter for å forenkle hverdagen gjennom rett systemstøtte.

 

sirkel 1

Import av faktura

Første trinn er at selve fakturaen importeres. Dette skjer gjennom et fakturaskanningssystem hvor all verdifull informasjon overføres til et standardisert digitalt format. Inneholder fakturaen noen avvik får du som ansvarlig beskjed om dette, ellers sendes fakturaen automatisk til neste trinn i prosessen.

sirkel 2

Automatisk fakturabehandling

Neste steg er gransking, kontering og attestasjon av fakturaene. Det er mulig å sette spesifikke regler slikt innkommende fakturaer følger en gitt flyt. Hvordan flyten skal se ut tilpasses etter behov og selskap. Vet du hvor flaskehalsene vanligvis oppstår i prosessen?

Sirkel 3-1

Attestering

Siste steg er betalingen. Den attesterte faktura er nå klar til betaling. Betalingen kan foregå på forskjellige måter. En mulighet er at betalingen skjer i selve systemet, eb annet at fakturaen flyttes automatisk over til ERP systemet for bokføring og planlagt betaling.

Gradient-betong-2

Electronic-receipt-concrete

Vår løsning for elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering automatiserer håndteringen av leverandørfakturaer og reduserer eller eliminerer manuelt  arbeid.

Medius AP Automation optimaliserer og automatiserer hele prosessen fra innkjøp til fakturahåndtering, attestering og betaling. Fakturaprosessen blir raskere, og du får bedre økonomisk kontroll og innsyn i bedriften.

Les mer om Medius AP Automation ->

7
område-ikon-serivice-entreprenad-antracit

 

Industri 4.0 

 

Dagens anvendelse av ny teknologi for produksjon har blitt kalt Industry 4.0, eller den "fjerde Industrielle revolusjon". I denne siste iterasjonen av industrialiseringen endrer teknologier som AI, maskinlæring, tingenes internett, automatisering og sensorer veien for bedrifter som produserer, vedlikeholder og distribuerer nye produkter og tjenester.

Det kan sies det Industri 4.0 er basert på forsyningskjeden.
Å ha intelligente Supply Chain Management-løsninger (ofte forkortet SCM-løsninger) er avgjørende for å lykkes.

Dagens Supply Chain Management handler om å bruke teknologi for å gjøre forsyningskjeden og bedriften smartere.

I Industri 4.0 er teknologi grunnleggende i forsyningskjeden, noe det ikke var før. Et eksempel er innen vedlikehold. Tidligere ville bedriften vanligvis ventet til en maskin svikter for så å gjøre et arbeid for å fikse den.

Smart teknologi har endret på dette. Nå kan vi forutse feil før de skjer og gjøre en handling i forkant for å forhindre at det skjer, slik at forsyningskjeden kan fortsette uavbrutt. 

Intelligente SCM-løsninger hjelper deg med å møte kundenes behov, etterspørsel og økonomiske mål på samme tid. 

Industry 4.0 SCM gir også en betydelig fordel sammenlignet med tradisjonell SCM fordi det muliggjør målrettet planlegging og gjennomføring samtidig som det gir betydelige kostnadsbesparelser.

For eksempel må selskaper som opererer i henhold til en "plan-to-produce"-modell, hvor produksjonen er så nær som mulig knyttet til kundebehov, lage en nøyaktig prognose. Det handler om å styre mange menneskers innsats for å sikre at det som produseres møter markedets etterspørsel uten å overskride den og unngå kostbare overbelastninger.

Bedre Supply Chain Management-systemer automatiserer hverdagsoppgaver


Intelligente SCM-løsninger har også andre fordeler. For eksempel kan det frigjøre tid for de ansatte i forsyningskjeden til å kunne bidra til virksomheten på en måte som tilfører mer verdi.

Bedre SCM-systemer som automatiserer hverdagsoppgaver gir forsyningskjeden de verktøyene de trenger for å lykkes med å levere produkter og tjenester som forsyningskjeden er utformet rundt på en enklere, raskere, mer kostnadseffektiv og god måte.  

8
conference-2779_3579718c-cec6-4375-948a-1083099f51bc

 

Implementering 

Pilotprosjekt på utvalgt område

En vanlig tilnærming er å starte med et pilotprosjekt for ett utvalgt område hvor dere ser behov for oppfølging og analyser, har engasjerte og interesserte mottakere og muligheten for å få tilgang til dataene der informasjonen finnes.

Rimelig tid for et pilotprosjekt bør ikke være mer enn én uke i implementering etterfulgt av to uker med evaluering og testbruk av resultatet.

Etter dette avgjør dere om dere skal fortsette videre med enten å fullføre og sette i gang løsningen for det området du gjorde pilotprosjektet på, eller om dere skal sette i gang med en ny analyse for et annet område.

Effektiv prosjektfremdrift

Å ha en komplett, testet, verifisert og distribuert løsning på stedet hvor brukerne er opplært i løsningen tar vanligvis ca 2 måneder.

For å kunne holde en effektivt prosjektfremdrift er det viktig at noen fra oppdragsgivers (deres) side er engasjert i gjennomføringen for å kunne svare på spørsmål om hvordan du vil at løsningen skal utformes og kommunisere brukernes ønsker til de som implementerer løsningen.

Mange bedrifter velger å gå videre og implementerer løsninger for andre områder i virksomheten etter behov og engasjement, da de har sett verdien i å gjøre denne endringen.

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/KurtHansen_300x300.webp

Kurt Hansen

Forretningsutvikling

Mobil: 924 62 505
Epost: kurt.hansen@exsitec.no

Har du spørsmål til Supply Chain Management? Jeg tar gjerne en prat!