SuperOffice CRM gjør at vi har fått mye bedre oversikt

Nå får vi frem mest mulig nødvendig informasjon om våre kunder og forbindelser på ett sted, som er likt for alle medarbeidere og med et godt brukergrensesnitt.

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere. Foreningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skatteytere i over 70 år. De har om lag 12.000 medlemmer - så vel privatpersoner som næringsdrivende og bedrifter.

Les mer om Skattebetalerforeningen

Manuelt og tidkrevende

Skattebetalerforeningen jobbet i et utdatert CRM- og saksbehandlingsverktøy med stor mangel på sømløshet og integrasjoner. Det var manuell ordrebehandling, manuell kursadministrasjon og manuelle oppdateringer av alle løsninger, forteller Siv Simonsen som er IKT og CRM ansvarlig.

 

Systemene samhandler på automatikk

ERP-systemet er Visma Global og er "hjertet" i løsningen. De registrerer alle produkter og tjenester i Visma Global og disse oppdateres via ulike script og integrasjoner med Visma Global, SuperOffice CRM/Service og ekstern videoplattform.

Når kunden kjøper et medlemskap, et abonnement eller fagbøker via nettsiden som er knyttet til  Woocommerce/NETS, så opprettes ordre automatisk i Visma Global. Plenums kurs behandles via SuperOffice Marketing med integrasjon med Visma Global. 

 


«Målsettingen var å få automatisert 80% av alle manuelle prosesser.»

 

Brukergrensesnitt

Det var spesielt viktig for Skattebetalerforeningen å få frem mest mulig nødvendig informasjon om sine kunder og forbindelser på ett sted. Det er også viktig med et godt brukergrensesnitt som er likt for alle medarbeidere.

I utgangspunktet skal det kun være nødvendig å åpne CRM-løsningen for oppslag der man kan se blant annet: hvor mye er fakturert på kunden, hvem er kunden, hvilke kurs/produkter er kjøpt, har kunden noe utestående, er kursbevis sendt.

 

Exsitec og fremtiden

Vi opplever at Exsitec har bred fagkompetanse og er flinke til å samarbeide, forteller Siv Simonsen.

Det var en kompleks og stor case med mye tilpasninger og flere involverte parter som krevde ekstra god kommunikasjon. Skattebetalerforeningen kjente godt til CRM og sine egne behov, dermed hadde Exsitec god oversikt på hva som var mulig å få til både innenfor SuperOffice og integrasjonen mot Visma Global. Uten kompetanse på både Visma, SuperOffice, utvikling samt Exsitec's egen connector, så ville dette prosjektet vært vanskelig å få gjennomført.

For fremtiden blir det sikkert nok å følge opp med ytterlige tilpasninger og automatiseringer. 

«Mulig noen løsninger vi har i dag må vike for andre i fremtiden»

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/GustavJohanKinck_rund.webp

Gustav Johan Kinck

Salgsrådgiver CRM

Spør meg om løsningen!