Øystein Aamodt
Øystein Aamodt
Kontakt meg

Salgsrådgiver HRM

Er kompetansebeholdningen i tråd med bedriftens mål og fremtid?

Er kompetansebeholdningen i tråd med bedriftens mål og fremtid?
Bedriftens samlede kompetansebeholdning bør være i tråd med de målene og fremtidige behovene virksomheten har. Men hvordan kan bedrifter ruste seg for fremtiden hvis de ikke vet hva de har eller hva de trenger? Vi gir deg 8 råd om hvordan du kan få kontroll på kompetansebeoldningen.

God lesning!


HR undersøkelsen 2022, i regi av HR Norge, viser til et arbeidsmarked hvor tilgangen på enkelte kompetanser er begrenset og at strategisk ressursplanlegging allerede er et viktig tema i mange organisasjoner. I den sammenheng stilles det spørsmål til om bedrifter vet hvilke kompetanseområder det er viktig å planlegge for i årene som kommer. 

 

8 råd for å få kontroll på kompetansebeholdningen

Hvordan kan bedrifter ruste seg for fremtiden hvis de ikke vet hva de har eller hva de trenger?
Her er våre råd for å sikre at du kan få kontroll på kompetansbeholdningen:

  • Start med hva som er bedriftens strategiske mål og fremtidige planer.
  • Kartlegg og dokumenter kompetansen til dine ansatte.
  • Se etter avvik mellom eksiterende kompetanse og fremtidige kompetansebehov i bedriften.
  • Lag en overordnet kompetanseplan som gjenspeiler fremtidsbildet.
  • Knytt kompetansekrav til stillinger og prosjekter.
  • Ha hyppige utviklingssamtaler med dine ansatte.
  • Tilby egne læringsprogrammer på team eller individnivå.
  • Evaluer og juster tiltak.

Involver de ansatte

I disse prosessene er det viktig å involvere de ansatte, ettersom det er de selv som vet best hva de kan og aller helst ønsker å spesialisere seg innenfor. Her finnes det gode digitale HR verktøy hvor ansatte selv kan registrere kompetansen sin for videre godkjenning av sin leder. Det inkluderer både formell og uformell kompetanse, kurs, sertifikater og cv.

Endringer skjer nå raskere og oftere enn før, noe som gjør at det skapes ytterligere behov for oppdatering av kompetanse for å holde tritt med utviklingen. Som leder bør man være tett på sine ansatte og jevnlig gjennomføre 1:1 samtaler (utviklingssamtaler/medarbeidersamtaler).

 

Lag egne kompetanseløp

Uansett hvilken bransje vi tilhører møter vi daglig på nye problemstillinger som gjør at vi over tid tilegner oss ny kompetanse. I tillegg sitter vi kanskje på kompetanse fra før, som ingen andre vet om. Denne type kompetanse er det vanskelig å avdekke som leder hvis du ikke kommuniserer med dine ansatte. Her kan digitale HR verktøy være til god hjelp! Det digitale HR systemet bidrar til at du har jevnlige utviklingssamtaler. I tillegg har det gode maler og programmer for gjennomføringen og dokumentasjon av samtalen. På denne måten vil du, i samråd med den ansatte, kunne lage egne kompetanseløp og enkelt registrere og godkjenne kompetanseendringer fortløpende. Slik jobber du som leder kontinuerlig med å utvikle kompetansebeholdningen uten at det "detter mellom to stoler".

 

Knytt kompetansekrav til stillinger

En annen positiv effekt er at den ansatte føler seg sett og ivaretatt, som igjen minker sjansen for at de ser seg om andre steder for personlig utvikling.  
I dagens arbeidsmarked har vi høyere turnover og hyppigere skifter av stilling og arbeidsområde internt. Dette skaper stadig behov for ny arbeidskraft, ettersom du må erstatte arbeidskraften som slutter. Ved å knytte kompetansekrav til stillinger øker du sjansen for en vellykket rekruttering og at dere tilegner dere riktig type kompetanse ved en nyansettelse. Ved å sette dette i system ved å bruke gode digitale HR verktøy vil du raskt få oversikt over hvilke kandidater som er kvalifisert for en stilling. På denne måten sørger du for at du hele tiden har rett bemanning med de rette kvalifikasjonene som trengs for å kunne nå bedriftens strategiske mål og fremtidige planer.


Les om hvordan du kan sette dette i system med det digitale HR verktøyet 4human HRM ->

HRM
Kontakt forfatteren
Øystein Aamodt
Øystein Aamodt

Salgsrådgiver HRM