Komplette HR system

HRM

4Human HRM

Komplette HR system

Prat med en ekspert

Hvorfor 4Human HRM?

Å ta godt vare på de ansatte er noe av det viktigste du kan gjøre i din bedrift.

4Human HRM er et komplett HR system  som støtter deg i alle prosesser fra ansettelse, via onboarding av nyansatte, medarbeidersamtaler og kompetanseheving til oppfølging av sykefravær.

Med 4Human HRM kan du automatisere mange av prosessene, slik at du bruker tiden din på de prosessene og oppgavene det er viktig å legge tid på.

Bestill en demo av 4Human HRM
4Human_Mobile_400_webp

Hva får jeg i 4Human HRM løsningen?

like-woman-match-2749_1c0ad3af-f01c-416b-8288-a3b5859b6e27
Sykefravær

Støtte til å følge opp syke ansatte og få sykemeldinger automatisk inn fra Altinn.

user-group-2716_2f035720-5940-4aee-94d5-83414ece913d
Medarbeidersamtaler

Strukturer medarbeidersamtalene med maler og systemstøtte

army-2854_35430fd9-4791-4d0c-a74c-cfb114b4ad8d
Kompetanse

Få oversikt over kompetansen, kurs og sertifikater til de ansatte og sett det i system.

omrade-ikon-affarssystem-antracit
HMS

Få kontroll på dine sikkerhetsrutiner, avvik, sjekklister, dokumenthåndtering og kvalitetssikring.

appointment-5892_eb75d924-c048-4b1c-ac16-88a89ba3613d
Timeregistrering

Registrering av arbeidstid, overtid og fleksitid gir bedre kontroll på lønnsgrunnlag og utfakturering.

portfolio-grid-138_63bc725f-a1a2-485b-bd31-91e653ff352f
Arbeidsplan

Sett opp turnuser og skiftordninger, arbeidsplaner, døgnplaner og ukeplaner.

Ønsker du et prisforslag?

Integrer 4Human HRM med Visma.net Payroll

Benytter du Visma.net Payroll for lønn i dag?
Nå kan du integrere 4Human HRM med Visma.net Payroll.

SNAKK MED OSS OM HVORDAN 

loop-76_07fe32e8-8c69-4cf0-923b-924eaee7eaa9

 

 

On demand webinar

Vi viser og forteller om 3 digitale håndbøker

  • Lederhåndbok
  • Personalhåndbok
  • HMS-håndbok

 

Kontakt meg om 4Human HRM

Cecilia_rund_webp
Cecilia Diaz Hauge
Salgsrådgiver HRM
Mobil: +479 38 16 244
Epost: cecilia.diaz.hauge@exsitec.no