Business NXT - utviklet for smidig overgang

– Vi er jo i ferd med å tenke sky, svarte regnskapssjef Marit Tillerås Schie. Hun synes ikke det var vanskelig å si ja, og hun angrer ikke på valget hun tok for omtrent et år siden, da Askim Entreprenør bestemte seg for å flytte økonomisystemet til skyen med Visma Business NXT.

Forfatter: Visma Software AS.

Askim Entreprenør as er et datterselskap av AE Gruppen AS, og er en ledende totalentreprenør i Indre Østfold med om lag 105 prosjektorienterte ansatte, i et konsern med til sammen 14 selskaper. De jobber med alt innen bygg og anlegg, fra renseanlegg til boligområder og annen eiendom, som veier, bruer og uteanlegg.

Økonomisystem i skyen

Marit Tillerås Schie, regnskapssjef i Askim Entreprenør har i løpet av pilotprosjektet spart både tid og kostnader på å gå vekk fra det lokalt installerte økonomisystemet Visma Business til det oppgraderte og nyutviklede økonomisystemet i skyen – Business NXT. 

En av de aller største fordelene ved å gå over til skyen er å samle alle systemer på ett sted, ifølge regnskapssjefen selv.

– Vi ser frem til å flytte alt opp i skyen. Det er helt klart en fordel å ha alt av systemer samlet på ett sted. Det handler om hverdagen til dem som sitter med regnskapsføringen, og de som jobber med utvikling og vedlikehold. Alle parter sparer både tid og kostnader på at alt finnes på ett sted.

Marit fortsetter å fortelle om at hverdagen har blitt enklere for de ansatte som nå jobber i et system som er parat til en hver tid, ikke krever manuelle oppdateringer eller kaster deg ut i tide og utide. Marit opplever det som at de i større grad jobber sammen med systemet, istedenfor i systemet


«Vi bare knipset så var vi i gang. Overgangen er veldig smidig når du går fra Visma Business til Business NXT. All historikk overføres umiddelbart, det er logisk og gjenkjennbart.»

Fortrolig til Visma Business

En overgangsfase kan for mange virke både tung og krevende. Det var ikke tilfellet for Marit, da hun valgte å flytte fra on-prem løsningen Visma Business til det skybaserte økonomisystemet, Business NXT.

– Vi bare knipset så var vi i gang. Overgangen er veldig smidig når du går fra Visma Business til Business NXT. All historikk overføres umiddelbart, det er logisk og gjenkjennbart, forteller Marit.

Askim Entreprenør består av flere selskaper som har vært fortrolig til Visma Business over lang tid. De ansatte har opplevd det som en stor fordel at de kan fortsette å jobbe på samme måte som de har gjort tidligere. Det å kunne skru av en løsning, og skru på en ny som ser lik ut, har gjort overgangen smidig.

Det kan samtidig være både fordeler og ulemper med å jobbe på samme måte som tidligere, i et nytt system. 

– Business NXT er jo bygget på samme lest som Visma Business og vi ønsker oss mer automatikk i systemet, men det satser vi på at kommer etter hvert.

Det er mye som er likt, men det er klart at det krever endring i å bytte ut et tungt og stort økonomisystem. 

– Alt som er nytt innebærer at man jobber tyngre, tenker mer, er usikker og litt redd for å trykke, men vi blir mer og mer fortrolig med Business NXT for hver dag som går. Vi er ikke rutinerte enda, men vi begynner å nærme oss mål, forteller Marit.

Sikkerheten har også vært avgjørende i valg av skyleverandør for Askim Entreprenør. Serverparken som står i kjelleren har vært en stor pådriver for å gå over til et nytt økonomisystem i skyen.

– Vi ønsker å kunne slå av serverparken i kjelleren. Den begynner å bli utdatert, i tillegg til at det er både kostbart og tidkrevende å vedlikeholde, sier Marit.

Visma Integrasjoner - noen mangler gjenstår

Askim entreprenør er fremdeles ikke helt i mål med overgangen til skyen. Det er fremdeles noen integrasjoner som ikke er på plass, og de har ikke flyttet alle selskapene over til Business NXT enda. Så raskt alle integrasjoner er på plass kan de endelig skru av serverparken i kjelleren og jobbe på en mer effektiv måte.

– Nå føler jeg at vi snart er i mål. Vi har en god dialog med Exsitec, som kommer med raske tilbakemeldinger i tillegg til å utvikle funksjonalitet basert på våre ønsker. 

Ved å være en del av pilotprosjektet har Askim Entreprenør fått mange av sine ønsker oppfylt, og de har på mange måter vært med på å utvikle løsningen, slik at den dekker selskapets behov. Til å begynne med gikk Marit i samarbeid med Visma og Exsitec ukentlig gjennom en saksliste, som inkluderte mangler og behov. Det har vært en artig prosess for Marit.

– Det er mye å vinne på at det er nye releaser og oppdateringer i systemet hver torsdag – det er helt nydelig, forteller Marit.

Les mer om Business NXT

«Vi ønsker å kunne slå av serverparken i kjelleren. Den begynner å bli utdatert, i tillegg til at det er både kostbart og tidkrevende å vedlikeholde.»

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/ChristianBoldt_rund.webp

Christian Boldt

Salgsrådgiver ERP

Spør meg om løsningen!