Deli de Luca Distribunal

Effektiviserte ordrehåndteringen og sparer 2,5 time - hver eneste dag!
Med et moderne ERP system integrert med en netthandelsløsning ble bestillingsprosessen forenklet også for kundene/butikkene.

Siden 2003 har Deli de Luca bidratt til mat- og drikkeopplevelser for nordmenn på farta. Sentralkjøkkenet og sentrallageret til selskapet styres av Deli de Luca Distribunal AS, der alt av spesialvarer som finnes i butikkene må gjennom. Dette inkluderer blant annet salater, wraps og yoghurt som blir produsert og distribuert til butikkene.

Som bestilt: fra regneark til visma.net ERP

Siden oppstarten i 2003 er det blitt 100 Deli de Luca-butikker rundt omkring i Norge. Med veksten ble det etter hvert tydelig at samspillet mellom de ulike leddene ikke var godt nok. Hverdagen var preget av:

  • Tungvint ordrehåndtering
  • Manuelle, tidkrevende prosesser
  • Systemer som ikke lot seg skalere
  • Systemer som ikke snakket sammen

For effektivt å kunne levere ut varene, hadde Deli de Luca Distribunal AS et behov for å optimalisere det interne bestillingssystemet sitt, som på det tidspunktet ble håndtert i regneark. De ønsket å effektivisere inngående bestillinger/ordre, og påfølgende produksjon og logistikk. Etter en grundig evalueringsprosess, inngikk de kontrakt med Exsitec (tidligere Vitari) for leveranse av Visma.net ERP. Slik skulle økonomi- og logistikkprosessene få seg en vitamininnsprøyting.

- Det endelige valget falt på Visma.net ERP, både på grunn av den allerede eksisterende funksjonaliteten som lå til grunn, men også fordi vi så et stort utviklingspotensial. Vi ønsker å være tidlig ute med det som kommer av teknologi i fremtiden, sier Shoana Ostadi i Deli de Luca Distribunal.

«Inne på distribunalen sparer vi cirka to og en halv time, hver eneste dag.»

Investeringen viste seg å være meget god. Det nye systemet innfridde til gagns, noe som var merkbart både i butikk og på selve distribunalen. Det er færre flaskehalser, arbeidshverdagen flyter bedre, og de ansatte har fått mer tid – både til andre arbeidsoppgaver og livet utenfor jobben.
– Vi sparer cirka fem minutter per butikk, per gang de skal levere inn en ordre til oss. Og inne på distribunalen sparer vi cirka to og en halv time, hver eneste dag, forteller Shoana. – Klarer du å være mer effektiv på jobb, får du mer tid til å være med de du kanskje bryr deg mest om.

 

Integrasjonen som fikk alt til å løsne

«Dette er en brukervennlig og fleksibel løsning, og har bidratt til en betydelig enklere hverdag for våre kunder.»

Han forteller at det tidligere ordresystemet de benyttet var svært gammeldags, og at de med Visma.net ERP har klart å effektivisere nødvendige prosesser. Det er også verdt å nevne fleksibiliteten til Visma.net ERP, hvor det finnes et hav av integrasjonsmuligheter. Dette har Deli de Luca sett nytten av.

– Med bakgrunn i at vi ønsket å optimalisere vårt bestillingssystem, investerte vi i en netthandelsløsning som ble levert av en tredjepart, Gurusoft. Deres netthandelsløsning – Gurusoft Ecommerce – benyttes som innkjøpsportal for butikkansatte, forklarer Shoana og fortsetter:

– De bruker mobilen som arbeidsverktøy, scanner varenummer i butikkhyllen og skriver inn antall i bestilling for hver enkelt vare. Dette er en brukervennlig og fleksibel løsning, og har bidratt til en betydelig enklere hverdag for våre kunder. Løsningene snakker med Visma.net ERP, noe som bidrar til økt automatisering av flere prosesser hos oss.

Smidig implementering med en rutinert partner

«Exsitec sin kjennskap til forskjellige løsninger og systemer, samt et stort fokus på service og kunde har vært enestående.»

Det er ingen hemmelighet at det å digitalisere kan by på utfordringer for mange bedrifter. Shoana derimot, er positiv til hvordan overgangen fra gammelt til nytt ERP-system har vært.

- Det er helt klart at overgangen har vært enorm, så for oss har det blitt en helt ny verden. Vi har nå brukt Visma.net ERP siden 2018, og det har selvfølgelig dukket opp situasjoner som vi ikke så for oss i forkant. På en annen side har systemet helt klart bidratt til en enklere hverdag som er mer produktiv.

Avslutningsvis forteller han om samarbeidet med Exsitec (tidligere Vitari).

- De situasjonene vi har opplevd i løpet av dette halvåret har vi klart å løse sammen med Exsitec. Dette har gjort at vi har lært utrolig mye og Exsitec sin kjennskap til forskjellige løsninger og systemer, samt et stort fokus på service og kunde har vært enestående. Dette har i ettertid ført til bekreftelse på at vårt valg av Exsitec som samarbeidspartner på Visma.net ERP har vært et korrekt valg.

 
 
https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/Web%20ball%20bilder%20og%20personer%202023%20-%20NO/Web%20ball%20Eric%20Scott%20Pascual.webp

Eric Scott Pascual

Salgsleder

Spør meg om løsningen!