Med håndterminal fra BxLogistics Pro til Visma.net, går ordreflyten mye raskere enn før

– Hos Huseby Gård er de opptatt av å ikke bruke for mye tid på statiske oppgaver, dermed er utvikling av effektive arbeidsmetoder et viktig fokusområde!

 

Huseby-familien har drevet gårdsbruk i Lier helt siden 1890. I dag eies og driftes gården av Amund og Ellen Huseby og deres sønn Hans-Albert Huseby og kona Ingelin Huseby, som er femte generasjons bønder.

Fra tradisjonell til ambisiøs

I oppstarten livnærte de seg på husdyrproduksjon, og fra etterkrigsåra gikk de over til grønnsaksproduksjon. De har utviklet driften på gården fra kun produksjon til produksjon og industri, der de følger produktet fra frø til ferdig. Hans-Albert som er daglig leder ved Huseby Gård forteller at de har tatt tak i hele verdikjeden for å bli mer effektive. De ser jo at kravene til effektivitet øker enten det gjelder produksjon eller logistikk. 

"Det gjelder å finne de mulighetene som er der og tilpasse de til vår virksomhet, sier Hans Albert"

En bedrift i vekst

Huseby Gård vokste fra systemet de hadde, og de ønsket en enklere ordreflyt som var integrert med regnskapet. Etter en demo av Visma.net var førsteinntrykket bra, og når de var over i drift etter en litt utfordrende implementeringsfase så de at behovet endret seg.

-Vi har hatt fortløpende dialog med Exsitec. I begynnelsen jobbet vi manuelt i Excel ark som vi importerte til Visma, nå jobber vi mye mer effektivt med plukking

Hans-Albert sier at de er på en kontinuerlig reise der de melder inn behov, eller at rådgiverne hos Exsitec informerer om nye løsninger som kan være interessant for utviklingen. Vi kaller det heller et partnerskap med Exsitec og ikke nødvendigvis bare et kunde/leverandørforhold.

Vi spiller hverandre gode ved at vi gir hverandre input, sier Hans-Albert.

 

Rigge for fremtiden

Siden de ikke har planer om å øke antall ansatte i administrasjonen krever det flere smarte løsninger som systemene kan levere. Huseby jobber smartere ved å bruke håndterminaler til å registrere plukking og levering. Dette gir:


  • mindre avfall
  • mindre feilplukking

Man får bedre kontroll over varelageret fordi de manuelle feilene reduseres. I tillegg får du total sporbarhet når alt er registrert via håndterminalen.

Huseby Gård fokuserer videre på utvikling av effektive arbeidsmetoder og smarte løsninger, samt utvikling av produkter som er tilpasset kundenes ønsker med hovedfokus på grønnsaker.

Å satse på nytenking som gjør at systemene fungerer i takt med veksten, gjør de konkurransedyktige i markedet. Planer for fremtiden er fortløpende tilpasninger og mer integrering av bestilling og ordre.

«Vi må tørre å satse og tenke utenfor boksen, sier Hans-Albert»

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/Mats%20Abrahamsen.webp

Mats Abrahamsen

Salgsrådgiver ERP

Spør meg om løsningen!