Visma.net Project Management er nødvendig for vår prosjektoppfølging

Vi hadde et egenutviklet ERP system for oppfølging av timer, lager og fakturering, det passet ikke veksten vår.

 

Maskinstyring AS ble etablert 1.april 2011 og har hovedkontor på Hamar i tillegg til kontor på Dal på Romerike. De leverer komplette løsninger for maskinstyring, ingeniørtjenester og landmåling. Bedriften har solid erfaring og bred kompetanse i faget, og er en naturlig samarbeidspartner for entreprenører, byggherrer, arkitekter og konsulenter.

 

 

Fra manuelt til automatisk

Maskinstyring hadde tidligere et egenutviklet ERP system for oppfølging av timer, lager og fakturering. De brukte manuell import av fakturajournal til Visma Business.

"Dette passet ikke veksten vår og den økte kompleksiteten", sier Fredrik Johannessen som er prosjektleder ERP i Maskinstyring AS.

Han forteller videre at de valgte å fokusere på:

  • Effektivisering
  • Skalerbarhet
  • Bedre kontroll
  • ERP system i sentrum med masterdata for alle støttesystem


«Vi valgte Visma Project Management på grunn av skalerbarheten og muligheten for automatisering»

Hvorfor Exsitec?

Maskinstyring har hatt et godt samarbeid med Exsitec tidligere og setter pris på god dialog med selger tidlig i behovsavklaringen.

Løsningen er satt opp på følgende måte; Visma.net ERP i midten, SuperOffice CRM ute hos selgerene og SpeedyCraft hos serviceteknikerne. Visma Project Management ble da viktig for deres prosjektoppfølging.

"Vi er veldig fornøyde med god oppfølging fra Exsitec i prosjektfasen, og opplever et godt samarbeid med Magnus Skontorp langs veien videre" sier Fredrik.

 

Planer for fremtiden

Første steg er å ta i bruk alle funksjoner og få til prosessene strømlinjeformet i det systemet de har i dag.

Maskinstyring ønsker å ta i bruk de automatiseringene som finnes i systemet. De vurderer allerede nye løsninger rundt fakturahåndtering og rapportering (BI). 

«Vi er veldig fornøyde med god oppfølging fra Exsitec i prosjektfasen, og opplever et godt samarbeid med Magnus Skontorp langs veien videre»

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/Mats%20Abrahamsen.webp

Mats Abrahamsen

Salgsrådgiver ERP

Spør meg om løsningen!