Det viktigste for Noha er å lytte til egne teknikere, da det er de som lager verdi hver dag.

Og med de rette verktøyene blir det enklere for teknikerne å utføre den viktige jobben sin!

NOHA NORWAY AS ble etablert i 1924, og startet produksjon av brannslangetromler tidlig på 50-tallet. De har siden den gang vært fokusert på å utvikle løsninger som dekker alle behov innenfor brannsikkerhet på bedriftsmarkedet. NOHA har 9 kontorer i Skandinavia, og leverer brannslokkeutstyr til kommersielle bygninger, industri, båter og byggeplasser, samt service på tromler og brannslukkere. 

Mål om kraftig vekst

Nye eiere besluttet at de skulle vokse kraftig gjennom organisk arbeid og oppkjøp. Service og produkt henger sammen, og det ble et viktig satsningsområde.

CFO i NOHA, Kim Richter sier: "Hvorfor vokser vi? Jo fordi vi har de beste folka!" I organisasjonen er det teknikerne som gjør service ute hos kundene og operatørene i fabrikken som ledelsen må lytte til, for det er de som lager verdi hver dag. Etter det kommer alle de som støtter teknikerne og operatørene; innkjøpere og planleggere. Deres primærjobb er å passe på at teknikerne har det de trenger for å utføre sin jobb.

NOHA har sammen med Exsitec snudd stein for stein for å få et best mulig resultat, og har jobbet ca i 12 måneder for å få opp de første dashboardene. Det høres kanskje lenge ut, men NOHA styrer tempo og er fornøyd med det.

Når dashbordene ble presentert for teknikerne, så opplevdes det som en god og gjennomtenkt prosess.


"Planleggerne hos oss gjør jo dette allerede i dag, men det er helt åpenbart at teknikerne ønsker å få bedre innsikt i det selv og det er grunnen til at vi har startet dette arbeidet."

Samarbeid med Exsitec

"Å sette opp slike løsninger må gjøres i dialog med kunden", sier Mona hos Exsitec. Det blir jo et skreddersydd resultat etter kundens ønske og i kundens tempo. Ofte dukker det opp nye behov underveis i prosessen, og muligheter man ikke så i starten kan utvikles til å bli nye innsiktsområder for kunden.

Exsitec sin Power BI ekspert Noel har brukt mye tid med teknikerne for å finne ut hvilke behov de har i rapporteringen. Han ble med dem rundt i både Stavanger og Oslo for å observere hvordan de bruker applikasjonen hver dag!  Dette var nødvendig for å være sikker på at de dataene som blir satt opp til å trekkes ut i Power BI er relevante, og faktisk speiler den måten teknikerne jobber på. På denne måten fikk Noel førstehåndsinformasjon om teknikerne sin hverdag og hva de trenger i sitt dashboard.

Dette er tett samarbeid, og det setter NOHA veldig stor pris på. Du vet ikke hvordan veien blir til før du går! Med Exsitec sin kompetanse har de jobbet frem et robust system som gjør at teknikerne opplever en smartere hverdag.

Det som Kim vil trekke frem er at Exsitec har vært flinke til å ta det i det tempoet som de er klar for, og at vi er ganske tilpasningsdyktige til måten NOHA jobber på.

Kim forteller at det å bygge gode rapporter og dashboards er en tidkrevende prosess, som også forutsetter god kvalitetssikring. Integrasjoner mellom systemer og rett tilgangskontroll til dataene må være på plass. Det er 120 brukere som skal ha tilgang til rapporter som er relevante for nettopp dem.

 

System

Kim forteller: "Vi har nettopp tatt i bruk SAP ERP 1 som økonomisystem og har koblet på Power BI. Vi har så vidt startet – vi jobber nå med et serviceautomasjonssystem sammen med Noel. Der ligger det mye data fra hverdagen til teknikerne, og vi jobber med å integrere dette inn i dashboardet deres. Vi har lyttet til teknikerne som ønsker mer operativ data og mer forståelse for hvordan de kan gjøre hverdagen sin mer effektiv.

Planleggerne hos oss gjør jo dette allerede i dag, men det er helt åpenbart at teknikerne ønsker å få bedre innsikt i det selv og det er grunnen til at vi har startet dette arbeidet.

Power BI slik som vi bygger det med Exsitec, så bygger vi ikke en til en – vi bygger dashboard som gjelder for mange brukere."

Hva har dette gjort for hverdagen?

Den største overraskelsen for ledelsen i NOHA var entusiasmen teknikerne viste når de fikk tilgang til live data! Det ser ut til at teknikerne bruker dashboardet regelmessig for å undersøke hvordan de ligger an i forhold til sine egne mål. De kommer med ganske mange ideer på hvordan de kan drive mersalg og hvordan de kan utvikle seg basert på den innsikten de får gjennom Power BI og dashboard. Det som overrasker ledelsen mest er entusiasmen og feedback som de gir.

Teknikerne har automatisk fått mer eierskap til sine egne mål.

«Nå når også teknikerne har innsikt i virksomheten, kreves det at vi på økonomi fakturerer kundene på tiden - ellers får vi raskt høre det!» 

Det gjør jo igjen at planlegging og økonomi må være vakt for å få utført til riktig tid, som igjen gir merverdi i hele verdikjeden.

 

«Nå når også teknikerne har innsikt i virksomheten, kreves det at vi på økonomi fakturerer kundene på tiden - ellers får vi raskt høre det!» 

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/Mona%20Bokneberg%20(rund).png

Mona Bokneberg

Salgsrådgiver BI

Spør meg om løsningen!