NextStep-Business NXT-mindre

 

    

Neste steg er til skyen

NextStep Business NXT har som hensikt å gjøre overgangen fra Visma Business til Business NXT enklere, raskere og mer kostnadseffektivt.

Denne leveransepakken baserer seg på en standard og er en ‟ut av hyllen” løsning.
En overgang fra Visma Business (OnPrem) til Business NXT innebærer at du får med deg historikk og innstillinger i denne prosessen. 

 

"Vi bare knipset så var vi i gang.
Overgangen er veldig smidig når du går
fra Visma Business til Business NXT.
All historikk overføres umiddelbart,
det er logisk og gjenkjennbart.
"

- Regnskapssjef Marit Tillerås Schie, AE Gruppen
Les hele kundehistorien ->

 Leveranse basert på
best practice

Overgang fra Visma Business

Overgangen fra Visma Business gjennomføres og veiledes av Exsitec ved hjelp av et verktøy som er utviklet av Visma Software.
Vertøyet er bygget for å ta med all data som ligger i tabellene i Visma Business i dag opp i skyen (spesialtilpasninger som er gjort i SQL-database blir ikke tatt med over).

Prosjektmetodikk

Exsitec sin prosjektmetodikk skal sikre at prosjektet blir levert til avtalt tid, riktig kostnad og avtalt kvalitet. Metodikken består av ulike faser som munner ut i hver sin milepæl som sørger for at vi er avstemt til enhver tid. Dette forutsetter at begge parter tar ansvar og deltar aktivt med riktig kompetanse gjennom hele prosessen.

Opplæring

Opplæringen baserer seg i stor grad på digitalt kursmateriell av Visma og Exsitec. Vår erfaring er at overgangen fra Visma Business til Business NXT ikke krever mye opplæring da oppsettet er lett å kjenne igjen, men noe opplæring vil bli nødvendig da navigering og enkelte funksjoner er nye. Åpent API, AI og maskinlæring 

Med Business NXT sitt åpne API (GraphQL) kan du integrere det med  andre løsninger og systemer. Business NXT effektiviserer også arbeidshverdagen med innebygget automatisering, AI, maskinlæring og avvikshåndtering. 

Skybasert forretningssystem

Med ERP-system i skyen skalerer du enkelt funksjonalitet opp eller ned etter behov. Tilpass brukere og funksjoner i systemet og betal kun for det som brukes.

Sikkerhet

Business NXT blir oppgradert, oppdatert og driftet av Visma, som også er ansvarlig for deres data og sikkerheten i løsningen. Med dagens cyber-kriminalitet er dette ekstremt viktig å ha god kontroll på.

Business NXT

Med Business NXT får du det beste fra 2 verdener, de fleksible og kraftfulle mulighetene fra flaggskipet Visma Business og den moderne og fremtidsrettede teknologien i skyen. 

 

NextStep Business NXT

er for deg som har Visma Business i dag

NextStep-overgang tilBusiness NXT

       

        -> Innkjøp til betaling

        -> Salg til betaling

        -> Lagertelling og strukturer

        -> Økonomi og regnskap

        -> Annet
        

Book workshop NextStep Business NXT

Opsjoner

   

Payroll, lønnssystemet i skyen

Payroll er lønnssystemet som reduserer manuelt arbeid og tidkrevende oppgaver. Du får i stedet en jevn, brukervennlig og automatisert prosess for lønnsstyring. Systemet er fullstendig skybasert,  som betyr at det alltid er oppdatert med det siste i henhold til lover og regler. Håndter lønn, utlegg, ferie og fravær direkte fra mobilen.

Payroll implementering er ikke en del av NextStep leveransen, men kan legges til som et tillegg. 

Les mer om Payroll ->

OneStop Reporting

OneStop Reporting er et skybasert system med kraftige og brukervennlige budsjetterings- rapporterings- og konsolideringsfunksjoner. Med OneStop Reporting får di full innsikt i virksomheten.

Bygg dine egne rapporter i Excel eller benytt deg av det store utvalget av ferdige rapporter i løsningen. 

OneStop Reporting er ikke en del av NextStep leveransen, men kan legges til som et tillegg. 

Les mer om OneStop Reporting ->Forutsetninger

NextStep Business NXT overgangen
baserer seg på en standard og
er en ‟ut av hyllen” løsning.

En overgang fra Visma Business
til Business NXT innebærer at du får
med deg historikk og innstillinger
i denne prosessen. 

For å kunne benytte
NextStep Business NXT
leveransepakken er det
noen forutsetninger.

1. Leveransen inneholder en standard overgang med tabelloppsett likt
    som dagens Visma Business

2. Høy grad av engasjement, eierskap og endringsvilje fra kunde.
     Kundens egeninnsats er en kritisk suksessfaktor.

3. Business NXT inneholder standardtjenestene AutoPay, AutoInvoice,
    Workflow, AutoCollect og AutoReport. Oppsett og aktivering av disse
    tjenestene inngår i denne leveransen, forutsatt at disse benyttes i dagens
    Visma Business. Benyttes andre funksjoner som f.eks. webfaktura eller
    3. parts integrasjoner er det selvfølgelig mulig å sette opp, men det
    inngår ikke som en del av denne leveransen.

4. Vår erfaring er at overgangen fra Visma Business til Business NXT ikke
     krever mye opplæring da oppsettet er lett å kjenne igjen, men noe
     opplæring vil bli nødvendig da navigering og enkelte funksjoner er nye.
     Kunden må selv vurdere hvilken opplæringspakke de ønsker og om det
     er nødvendig med ekstra opplæring (utføres på løpende timer). 

5. Bruk av Business NXT som resulterer i feil- og avvik i regnskapet er et
     ansvar som kunden bærer i sin helhet. Exsitec fraskriver seg ethvert
     ansvar av feil i løsningen som er knyttet til brukerfeil, evt. bistand til
     feilsøking og korrigeringer faktureres på løpende timer.Prosessen

1.koordinering & forarbeid

Gjennomgå planen for overgangen og hvordan analysen skal fylles ut.  Når analysenen er fylt ut gjennomføres et avstemmingsmøte. Lisens til Business NXT blir bestilt og kunden sørger for å sjekke at klientene som skal overføres er registrert i Visma net Admin. Klargjøring og hente ut databasene.

     

     

2.migrering

Gjennomføre overgangen ved hjelp av verktøyet utarbeidet av Visma Software. Det som ligger i tabellene ved uthenting av databasen vil overføres til Business NXT, eventuelle spesialtilpassede skjermbilder eller tilpasninger gjort i SQL-databasen vil ikke bli med over.

     

     

3. opplæring

Kunden velger hvilken opplæringspakke de ønsker. Kunden og Exsitec setter opp tidspunkt for opplæring. Det forventes at kunden før opplæringen med Exsitec har sett gjennom opplæringsmateriell som finnes i Visma Learning Universe.  

     

     

4. etterarbeid og kontroll

Koble om autotjenester som er i bruk, samt kontrollere at hovedboksaldo, og kunde- og leverandørsaldo stemmer mellom Visma Business og Business NXT. Dette er kun en enkel første kontroll og kunden må selv kontrollere og godkjenne at overføringen er korrekt. 

     

     

5.leveranseavslutning

Leveransen avsluttes formelt 14 dager etter go-live. Evt. utestående punkter legges inn i avtalte tillegg hvor det settes opp tider for arbeid med disse. Det er ønskelig å gjennomføre en evaluering av leveransen med kunde.

     

     

 

 

 

 Kartleggingsworkshop

Vi sitter sammen en hel dag og går igjennom deres prosesser. Etter workshopen får vi svar på om deres Visma Business kan overføres til skyen, og hva detvil kreve av ressurser og investering.

Heldagsworkshopen koster kr. 15.000,-.
Fortsetter dere et implementeringsprosjekt med oss, være seg NextStep eller et større prosjekt,
vil denne workshopen være kostnadsfri.

Ta kontakt for en kartleggingsworkshop!