NextStep-Visma-net-grey-short

 

    

Forny til sky med
NextStep Visma Net

NextStep Visma Net gjør det enklere, raskere og mer kostnadseffektivt å gå fra dagens jordbaserte ERP-løsning og opp i skyen, til Visma Net.

Ved å nedskalere omfanget av implementeringen og tydeliggjøre hva som leveres i første fase av løsninge gjør ERP-prosjektet betydelig enklere. Med dette konseptet flytter dere inn i en løsning basert på standard og “best practice”.

Møller eiendom logo transperent 600600px

"Den tiden vi vinner på å ha
bedre systemer, øker
lønnsomheten vår"

Les hele kundehistorien ->

 Leveranse basert på
best practise

Rådgivere innen finans & logistikk

NextStep teamet er sammensatt av rådgivere med spesialkompetanse innen ulike fagområder og med systemkunnskap om løsningen du har i dag, samt den du skal flytte inn i. På denne måten har du den beste forutsetningen for å komme godt i gang med Visma Net.

Prosjektmetodikk

Exsitec sin prosjektmetodikk skal sikre at prosjektet blir levert til avtalt tid, riktig kostnad og avtalt kvalitet. Metodikken består av ulike faser som munner ut i hver sin milepæl som sørger for at vi er avstemt til enhver tid. Dette forutsetter at begge parter tar ansvar og deltar aktivt med riktig kompetanse gjennom hele prosessen.

Opplæring

Opplæringen i NextStep-pakkene baserer seg hovedsakelig på nettkurs du får tilgang til via Visma Learning Universe, Visma Software sin digitale kursportal. Ved å sette av tid så tidlig som mulig til å gjennomføre kurs og opplæring i deres nye løsning kommer dere raskere i gang med å utnytte alle funksjoner.Automatiserte prosesser 

Spar tid ved å automatisere prosessene. Fakturering, bankhåndtering, offentlig rapportering og attestflyt er funksjoner som automatiseres i Visma Net.

Skybasert forretningssystem

Med ERP-system i skyen skalerer du enkelt funksjonalitet opp eller ned etter behov. Tilpass brukere og funksjoner i systemet og betal kun for det som brukes.

En skandinavisk ERP-løsning

Spill på hjemmebane. Visma Net er et av Nordens vanligste ERP-system med unike løsninger for det skandinaviske markedet.

Visma Net

Visma Net er et moderne og kraftfullt skybasert forretningssystem som gjør deg klar for økonomisk vekst og framtidens utvikling.

 

 

NextStep Visma Net er for deg som har

Visma Global

og ønsker å standardisere og automatisere dine prosesser ved å ta i bruk Visma Net.

Visma Business

og ikke trenger all fleksibilitet og skreddersøm som som var tilgjengelig i Visma Business.

en annen løsning

og vil starte med standard funksjonalitet og ut-av-boksen løsningen til Visma Net.3 leveransepakker

Vi har satt sammen 3 ulike leveransepakker for at du raskt og enkelt skal komme i gang med Visma Net.

NextStep-Finans

        OPPSETT AV:

        -> Økonomimodell
        -> Betalingskontoer
        -> Visma Net klient fra firmamal
        -> Brukere- og tilganger i Visma Net Admin
        -> KID
        -> Firmalogo
        -> E-postkontoer
        -> Tidsplaner 
        -> AutoInvoice
        -> AutoPay
        -> AutoReport
        -> Approval
        -> AutoCollect
        -> Standard rapporter

NextStep Visma net - book gratis workshop

NextStep-Finans-Logistikk

      Denne pakken inkluderer alt
     som er i Finans-pakken, samt

       -> Salgsordre
           - Ordreregistrering
           - Leveranse
           - Fakturering
       -> Innkjøp
           - Ordreregistrering
           - Varemottak
           - Match mot inng.faktura
       -> Lagerhåndtering
           - Uttak/mottak og korreksjoner
           - Varetelling
           - Returhåndtering
           - Årsakskoder

NextStep Visma net - book gratis workshop

NextStep-komplett-pakke

      Denne pakken inkluderer alt som er
     i Finans- & Logistikkpakken, samt

       -> E-handelsløsning
           integrert med Visma Net
           - Oppstart, opplæring og rådgivning
           - Installasjon, grunnoppsett og enkelt
              design (logo og farger)
           - Lansering og sluttdokumentasjon
           - Betaling: Faktura som betaling
           - Frakt: fri frakt, fast frakt,
              frakt tilkommer på faktura
              (kun for B2B med faktura som betaling),
              gratis henting

           

NextStep Visma net - book gratis workshop


I kartleggingsworkshopen gjennomgår vi deres prosesser for å finne ut om en NextStep-pakke passer for dere, eller om dere har behov for noen tillegg.
Kartleggingsworkshopen er kostnadsfri ved gjennomføring innen utgangen av august 2024.
Ordinærpris for workshopen er kr. 10.000,-

Opsjoner til NextStep

   

Payroll

Payroll er lønnssystemet som reduserer manuelt arbeid og tidkrevende oppgaver. Med Payroll får du i stedet en jevn, brukervennlig og automatisert prosess for lønnsstyring. Det er en skyløsning, som betyr at Payroll alltid er oppdatert i henhold til lover og regler. Håndter lønn, utlegg, ferie og fravær direkte fra mobilen.

Payroll implementering er ikke en del av NextStep-leveransen, men kan legges til som et tillegg. 

Les mer om Payroll ->

OneStop Reporting

OneStop Reporting er en skyløsning med kraftige og brukervennlige budsjetterings- rapporterings- og konsolideringsfunksjoner.
Med OneStop Reporting får du full innsikt i virksomheten.
Bygg dine egne rapporter i Excel eller benytt deg av det store utvalget av ferdige rapporter i løsningen. 

OneStop Reporting er ikke en del av NextStep-leveransen, men kan legges til som et tillegg. Vi tilbyr 1 time gratis kartleggingsworkshop for OneStop.

Les mer om OneStop Reporting ->

SuperOffice CRM

CRM systemet gir deg full oversikt over dine kunder og kontakter, fra første kontaktpunkt, i salgsprosessen og gjennom hele kundeforholdet. Å ha full kontroll på kunderelasjoner er alfa og omega for å bevare kunder over tid
Med standard integrasjoner får du ordre og fakturainformasjon, samt nøkkeltall fra Visma net vist på kundekortet.

SuperOffice CRM er ikke en del av NextStep-leveransen, men kan legges til som et tillegg. Vi tilbyr 1 time gratis kartleggingsworkshop for SuperOffice.

Les mer om SuperOffice CRM ->Forutsetninger

NextStep leveransen baserer seg på
en standard og er å anse som en
“ut av boksen” løsning.

Exsitec har tilpasset egne firmamaler som inneholder parametersetting basert på “best practice” som etter vår erfaring er det beste for våre kunder. 

For å kunne benytte NextStep-leveranse er det noen forutsetninger.

1. Bruk av kontoplan (NS4102) og standard nummerserier,
    grunndataprofiler, posteringsprofiler, kundeprofiler mm.

2. Høy grad av engasjement, eierskap og endringsvilje fra kunde.
     Kundens egeninnsats er en kritisk suksessfaktor.

3. Aktivere og ta i bruk AutoPay, AutoInvoice og AutoReport for å
     utnytte automatiseringsmulighetene i systemet.

4. Kunden gjør løpende vurderinger rundt behovet for ekstra opplæring
     og støtte. NextStep-pakkene inneholder et absolutt minimum av
     oppsett, opplæring- og bistand som en kunde har behov for ved
     oppstart av en ny ERP-løsning. 

5. Bruk av Visma Net som resulterer i feil- og avvik i regnskapet er
     et ansvar som kunden bærer i sin helhet. Exsitec fraskriver seg ethvert
     ansvar av feil i løsningen som er knyttet til brukerfeil.

 Prosessen

1.Målbilde

I denne fasen avstemmes mål- og behovet kunden har til ny løsning. Det gjøres delvis i salgsprosessen, ved utfylling av dokumentasjon, samt via workshop’er.  Hensikten er å avdekke behov og potensielle nye muligheter for kunden, samt avdekke evt GAP iht leveransebeskrivelsen. 

     

     

2. opplæring (1)

Opplæring baserer seg hovedsakelig på nettkurs som kunden får tilgang til via Visma Learning Universe som er Visma Software sin digitale kursportal. Kunden skal så tidlig som mulig sette av tid til å gjennomføre kurs og opplæring. 

     

     

3. Oppsett

Når test er godkjent, settes produksjonsmiljøet opp. Grunndata importeres fra malene og auto-tjenestene aktiveres. Nødvendig oppsett og parametersetting.  Kunden starter arbeidet i Visma Net på “Go-live” datoen . Exsitec har satt av dedikert tid til bistand ved oppstart hvor rådgiverne er tilgjengelig for kunden. 

     

     

4.Videreutvikling

For å sikre at kunden kommer godt i gang med løsningen inkluderer NextStep-leveransen 5 forvaltningsmøter med en konsulent etter endt prosjekt.
Vi anbefaler deretter alle våre kunder å inngå en forvaltningsavtale for å sørge for at de utnytter potensialet i løsningen sin.

     

     

 

 

 

 Gratis kartleggingsworkshop

Kartleggingsworkshopen er kostnadsfri ved gjennomføring innen utgangen av august 2024.
Ordinærpris for workshopen er kr. 10.000,-.

Vi sitter sammen i inntil en halv dag og går igjennom deres prosesser for å finne vi ut om  en ren NextStep-pakke passer for dere eller om dere har behov for noen tillegg.

Ta kontakt for en kartleggingsworkshop!