Hvordan automatisere inngående faktura

 

Medius AP Automation håndterer og effektiviserer
hvert steg i arbeidet med leverandørfakturaer.

Se hvordan 16 steg forenkles med et fakturaflyt system

 

 

 

 

 

 

 

Spar tid, penger og miljø med fakturaflyt!

Vi går igjennom de vanligste 16 manuelle stegene i behandling av inngående fakturaer. Vi har satt opp en sammenligning av hvordan tilsvarende steg håndteres, eller elimineres, når du benytter et fakturaflyt system som Medius AP Automation (tidligere MediusFlow).

Stegene er en beskrivelse av den typiske prosessen for håndtering av inngående fakturaer hvor det ikke er noe system i dag, det vil si når alt er basert på papir og må gjøres manuelt. Noen av disse stegene kan elimineres i sin helhet når du har et fakturaflyt system for elektronisk fakturahåndtering.1.  Mottak av faktura

Uten et fakturaflytsystem

Mottak av faktura i konvolutt, åpnekonvolutt, kildesortere papir.

Med Medius AP Automation

Ingen ting. 
Innkommende faktura går rett inn i systemet!

 

 

2.  Ankomstregistrering

Uten et fakturaflytsystem

Ankomstregistrering av fakturaen.
Stemple konteringsstempel og skrive/stemple fakturanummer på fakturaen, samt skrive inn fakturadetaljene i ERP systemet.

Med Medius AP Automation

Ingen ting.
Disse to stegene håndteres automatisk av Medius. Du trenger ikke lenger manuelt registrere en faktura for ankomst. Det er ikke lenger behov for et fysisk papir eller å måtte skrive noe på et papir. 
Dine leverandører sender fakturaene til en gitt e-postadresse hvorpå de tolkes og havner i Medius helt automatisk.3.  Kopi av faktura

Uten et fakturaflytsystem

Ta en kopi og legge kopien inn i leverandørmappen.
Dette gjøres ofte i tilfelle en papirfaktura skulle forsvinne.

Med Medius AP Automation

Ingen ting.
Alle fakturaer havner i Medius og er søkbare, så det er ikke behov for verken kopi eller fysisk papir.

 

 

4.  Finne rett person

Uten et fakturaflytsystem


Gå rundt på kontoret og gi fakturaene til rett person.

Med Medius AP Automation

Ingen ting.
Fakturaene havner automatisk i innboksen til rett person inne i Medius AP Automatio. Når vedkommende logger seg på er fakturaene deres synlige og arbeidet kan begynne.

Dette kallesautomatisk distribusjon, og er et viktig aspekt for å oppnå høy grad av automatisering og øke effektiviteten.5.  Verifisere faktura

Uten et fakturaflytsystem

Manuelt verifisere og dobbelsjekke at alt stemmer på fakturaen.

web ball fakturaflyt gradient

Med Medius AP Automation

Dersom det finnes et bilag for kostnaden, for eksempel en innkjøpsordre, leses disse inn i Medius AP Automation. Medius sjekker automatisk slik at alt på fakturaen samsvarer med det som står på innkjøpsordren. Eventuelle avvik flagges og du får et varsel om å se på dette avviket. Alt som stemmer trenger du ikke bruke tid på å sjekke. Dette går videre til ERP systemet ditt (med mindre du vil kontrollere alt via en sluttkontroll)

Å kunne automatisk tolke og matche en faktura er viktig for å få din touchless-grad, dvs. graden av fakturaer som kan gå gjennom systemet uten manuell håndspåleggelse eller menneskelig gjennomgang.

 

 

6.  Kontere faktura

Uten et fakturaflytsystem


Kontér fakturaen manuelt.
Du må selv sørge for at du konterer alle linjer til rett konto. 

Med Medius AP Automation

Ingen ting.
Fakturaer blir automatisk kontert av Medius AP Automation. Riktig konto og beløp, per linje, gjøres automatisk med konteringsmaler. Riktige dimensjoner / kodedeler settes også per linje.

Har du store fakturaer og/eller regelmessige fakturaer kan du også lime inn kontering fra Excel.7.  Attestering

Uten et fakturaflytsystem

Forflytt fakturaen fysisk til personen for attestering.

Med Medius AP Automation

Fakturaen havner automatisk i rett persons innboks inne i Medius AP Automation. Det fastsettes og settes opp en attersteringsflyt som sikrer at de rette personene kan attestere de riktige kostnadene.

I Medius AP Automation skjer attesteringen på linjenivå, dvs. at hver linje på en faktura kan gå til ulike personer samtidig for attestering.

 

 

8.  Flytte faktura til regnskap

Uten et fakturaflytsystem


Flytt fakturaen tilbake til regnskap for bokføring.

Med Medius AP Automation

Ingen ting.
Det er ingen fysiske papir og når fakturaen er endelig attestert, går den automatisk videre til ERP systemet hvor den blir bokført.9.  Sorter fakturaene numerisk

Uten et fakturaflytsystem

Sorter fakturaene i numerisk rekkefølge og legg dem inn i permer.

Med Medius AP Automation

Ingen ting.
Alle fakturaer arkiveres i Medius AP Automation og er søkbare der.

 

 

10.  PDF-fakturaer

Uten et fakturaflytsystem

Om du får en faktura på PDF må du både åpne e-postene og vedlegget. Deretter må du skrive ut fakturaene for å kunne ankomstregistrere den.

Med Medius AP Automation

Ingen ting.
PDF fakturaen leses av den innebygde tolken i Medius AP Automation, Capture, og fakturaen legges inn i Medius automatisk.11.  Manuell matching av linjer

Uten et fakturaflytsystem

Hvis det er en varefaktura må du vanligvis slå opp innkjøpsordren i ERP systemet og matche pris og kvantum mellom innkjøpsordrelinjene og fakturalinjene.

Med Medius AP Automation

Ingen ting.
Med integrasjon mellom Medius og ERP systemet ditt, hentes innkjøpsordrene dine automatisk til Medius AP Automation. Ligger disse i et separat system, hentes de derfra i stedet.

Når alle innkjøpsordrer er i Medius AP Automation sammenlignes den respektive fakturalinjen (varenummer, antall, pris osv.) med detaljene på innkjøpsordren. Hvis alt stemmer vil fakturaen gå fra Medius AP Automation til ERP systemet (eller til sluttkontrollen om du ønsker det).

 

 

12.  Varemottak sjekk

Uten et fakturaflytsystem

Sjekk at rett antall varer er mottatt i henhold til bestilling og inngående faktura.

Har du en avsjekking i ERP systemet, eller ligger dette i et separat system hvor du må søke etter denne informasjonen?

Med Medius AP Automation

Denne informasjonen ligger inne i Medius AP Automation. Hvis korrekt antall mottas vet Medius det og sammenligner antallet som er mottatt med antallet som står på fakturaen.

Dersom disse stemmer, går fakturaen videre til ERP systemet for bokføring.13.  Håndtere avvik

Uten et fakturaflytsystem

Håndtering av avvik mellom faktura og innkjøpsordre.
Hvis det er et avvik på fakturaen i forhold til innkjøpsordren, må du oppdatere innkjøpsordren eller gjør noe annet for å håndtere avviket?

Med Medius AP Automation

I Medius AP Automation havner alle avvik og dedikerte personer håndterer disse. I noen tilfeller kan avvik godtas, mens andre avvises.

Hva som skal skje for hvert avvik er noe vi bestemmer sammen.
For enkelte kunder skal avvik automatisk oppdatere både innkjøpsordrer og tilhørende salgsordrer i ERP systemet. Alt brukeren trenger å gjøre i Medius AP Automation er å trykke på godta eller avvis.

 

 

14.  Distribuere kostnadsfakturaer

Uten et fakturaflytsystem

Distribuer kostnadsfakturaer til rett person.

Med Medius AP Automation

Dette skjer i stor grad automatisk i Medius AP Automation i dag.
Les mer om dette her ->15.  Kontering av fakturaer

Uten et fakturaflytsystem

Konter varefakturaer og kostnadsfakturaer på rett konto og med riktig kodedeler/dimensjoner.

Med Medius AP Automation

Ingen ting.
Dette gjøres automatisk i Medius AP Automation.

 

 

16.  Sammenligne kontraktsfaktura med kontrakten

Uten et fakturaflytsystem

Manuelt sammenligne med kontrakten hvis det er en kontraktsfaktura.

Med Medius AP Automation

Ingen ting.
Kontraktsmodulen i Medius AP Automation sammenligner kontraktsfakturaen med kontrakten som fakturaen er basert på.Vil du vite mer?

Medius AP Automation

Med Medius AP Automation sparer du tid ved å automatisk kontere fakturaene basert på historikk. Med markedets beste matchingsmotor for ordrebaserte fakturaer, matches automatisk fakturainformasjon mot innkjøpsordre, varemottak og avtaler basert på ulike opplysninger som linjeelementer, linjebeløp og fakturaens hodetotal.

Medius har også resultatdashbord og unike muligheter til benchmarking, som bidrar til kontinuerlig forbedring av fakturabehandlingsprosessen. 


Automatisk fakturabehandling

I økonombloggen, bloggen for deg som er økonom, CFO eller controller, finner du mange inspirerende og informative innlegg om fakturahåndtering. 

Økonombloggen-fakturahåndtering

 

 

quotation 80x80
Vi brukte Medius på fakturahåndtering for leverandørfaktura fra før, men nå er Medius integrert med FTV web og Visma.net ERP, dermed blir det mer automatikk. Ordren som skapes i FTV web blir automatisk lest over i Medius og matches med fakturaen. Gevinsten er å spare tid på manuell håndtering og heller konsentrere seg om å finne ut av avvikene.

Fakturaflyten blir mye mer automatisert og sendes direkte til de ansatte som er satt opp til å godkjenne. Dashboardet i Medius gir også en indikasjon på hvor skoen trykker med tanke på manuelle håndteringer, og vi kan jobbe med workflowene slik at det blir mer effektivt over tid.

-Mette Arntzen Bjerke, Konsept- og digitaliseringsdirektør i Møller Eiendom

 

Web ball Svein Jørgen Haugen

 

 

Lurer du på noe ang. fakturaflyt eller Medius? Svein Jørgen svarer gjerne på dine spørsmål!