Erik Ahlepil
Erik Ahlepil
Kontakt meg

Forretningsutvikler Spend Management, Existec Sverige

Hvilken grad av automatisering kan du forvente fra Medius?

Hvilken grad av automatisering kan du forvente fra Medius?

Medius er åpne om effekten Medius AP Automation (tidligere MediusFlow) gir kundene. Du kan se de siste tallene på Medius egen side for benchmarks.

Medius bruker Touchless (i %) som nøkkeltall for å måle hvor mange av et selskaps varefakturaer som ikke krever manuell behandling. Innholdet på disse fakturaene blir automatisk identifisert, og alle linjer sammenlignes med innkjøpsordren. Fakturaene konteres og bokføres i ERP-systemet uten at noen trenger å håndtere dem. For å øke sikkerheten kan en sette opp forskjellige regler i Medius. Det er dere som bestemmer reglene for fakturaer (f.eks. ordrestørrelse eller spesifikke leverandører) som alltid må kontrolleres før de bokføres i ERP.

Oppnå bedre touchless med Medius

I gjennomsnitt har Medius AP Automation (MediusFlow) sine kunder 68 % touchless, som i snitt er 13 % bedre enn andre systemer på markedet. Blant kundene som fikk høyeste uttelling i touchless/automatisering, er Medius AP Automation (tidligere MediusFlow) hele 23 % bedre enn den beste konkurrenten.

Beste touchless

Medius-best-touchless-graf

Gjennomsnitt touchless

Medius-average-touchless-graf

Riktig faktura til riktig person 

Når det gjelder overheadkostnader, måler Medius automatiseringen av fakturaene via nøkkeltallet Automatic Distribution (i %). Dette nøkkeltallet indikerer hvor mange fakturaer som går direkte til riktig person for attestering. Dere trenger ikke å distribuere dem manuelt. For ytterligere å lette behandlingen av fakturaer for overheadkostnader er det funksjoner i Medius AP Automation (MediusFlow) som automatisk bruker konteringsmaler på fakturaer. Ved hjelp av dette kan fakturaer være forhåndsberegnet når de går ut for attestering.

Gjennomsnittskunden til Medius AP Automation (MediusFlow) har 55 % automatisk distribusjon. Dette er 20 % høyere sammenlignet med andre systemer. De beste brukerne av Medius AP Automation (MediusFlow) har høyere enn 99 % automatisk distribusjon. De beste konkurrentene når rundt 65 %.

Beste automatiske distribusjon

Medius-best-automatic.distribrution-graf

Gjennomsnittlig automatisk distribusjon

Medius-avergae-automation-distribution-graf

Les mer om Medius AP Automation

Kontakt forfatteren
Erik Ahlepil
Erik Ahlepil

Forretningsutvikler Spend Management, Existec Sverige