Exsitec Norge
Exsitec Norge
Kontakt meg

Eksperter på forretningssystem og digitalisering

Hva er EHF faktura?

Hva er EHF faktura?

EHF er forkortelsen for Elektronisk Handelsformat, og er det offentlige standardformatet for elektronisk faktura - efaktura i Norge. EHF er en norsk tilpasning av det felleseuropeiske fakturaformatet som gjør det mulig å sende elektroniske faktura – efaktura – direkte mellom ulike økonomisystemer.

EHF faktura benyttes av offentlige myndigheter og firma som fakturerer andre offentlige myndigheter eller firma (B2B / firma-til-firma). Fakturaen sendes direkte mellom økonomisystemene, enten utgående faktura fra den som selger varen/tjenesten, eller mottak av inngående faktura for den som kjøper varen/tjenesten.
Siden 2019 er leverandører av varer og tjenester til statlige virksomheter i Norge pålagt å sende alle fakturaer som EHF faktura/efaktura.

 

Felles standard - EHF

Når man har en felles standard, som EHF, sikrer man at alle aktører kan sende og motta dokumenter på samme måte, selv om de har ulike ERP systemer / fakturasystemer. På denne måten går dokumentflyten smidigere og etterarbeidet blir enklere. Bedrifter unngår å måtte investere i dyre spesialtilpassede integrasjoner for å sende elektroniske faktura til hverandre.

EHF faktura er den beste og tryggeste måten å sende faktura på.

 

EHF faktura sendes gjennom en felleseuropeisk digital infrastruktur for elektronisk handel - PEPPOL (Pan European Public Procurement Online). Å bruke dette offentlige standardformatet – EHF – for å sende faktura sikrer deg at fakturaen kommer frem til mottaker og deretter automatisk kommer korrekt inn i mottakers økonomisystem. Dette utelukker dermed muligheten for at fakturaer blir borte på veien, enten i postgangen eller mellom postkassen og personen som skal punsje den, at den tolkes feil eller legges inn for betaling på et senere tidspunkt enn forfall. EHF faktura er derfor den beste og tryggeste måten å sende faktura på.
Det er store besparelser å hente, i både tid og penger, ved å bruke EHF/efaktura både for avsender og mottaker.

 

FINN UT HVOR MYE DU SPPARER VED Å BENYTTE ELEKTRONISK FAKTURAHÅNDTERING!

Skriv inn hvor mange fakturaer du har i dag så får du umiddelbart svar (på skjermen) hvor mye du kan spare.

Ta testen her


PEPPOL er et sett med spesifikasjoner som vedlikeholdes av OpenPEPPOL non-profit organisasjon som har som mål standardisere grenseoverskridende, elektronisk støttede anskaffelsesprosedyrer. Dette inkluderer blant annet elektronisk fakturering. I tillegg består PEPPOL av et leveringsnettverk.

 

Kan alle sende og motta EHF/efaktura?

Ja, alle kan sende og motta EHF/efaktura.
Men både avsender og mottaker må ha et aksesspunkt (sendings- eller mottakerløsning) for å sende ut og motta efaktura i ERP systemet. Les mer om efaktura.

 

Kontakt forfatteren
Exsitec Norge
Exsitec Norge

Eksperter på forretningssystem og digitalisering