fakturabehandling-illustration-white-500px

certified partner visma software

Compello

Automatiser fakturamottaket og fakturabehandlingen ved bruk av Compello. Du unngår menneskelige feil, og vil spare både tid og penger. Compello støtter hele prosessen fra fakturamottak og godkjenning til rapportering.

Automatiser de manuelle prosessene

Compello automatiserer behandlingen av innkommende faktura og reduserer eller eliminerer det manuelle arbeidet. Med smarte regler og kunstig intelligens blir fakturahåndteringen en mye enklere prosess enn før.

Støtte gjennom hele prosessen

Med Compello får du støtte i hele fakturabehandlingsprosessen, fra fakturamottak og bilagsredigering til fakturagodkjenning og rapportering.

Fakturahåndtering fra mobilen

Med Compello App får du oversikt over alle faktura som er tildelt deg. Du kan godkjenne, avslå, videresende og kommentere fra hvor som helst.

 Brukes av

Compello APP

- fakturahåndtering hvor som helst

Med mobilappen til Compello får du oversikt over alle faktura du er ansvarlig for, når som helst og hvor som helst.

Med Compello APP har du tilgang til alt du trenger for en smidig fakturahåndtering, både godkjenning, avslag, videresending, kommentering og mulighet til å legge til bilde.

Du kan også redigere, godkjenne og videresende helt ned på linjenivå.

Mock up Phone-CompelloApp (150 x 300 px)6 ting du vil like med Compello

 

Fakturamottak

Alle fakturaer, både ehf, de på papir og e-post , samt andre dokumenter kommer ferdig tolket rett inn i ditt ERP-system.

Arbeidsliste

Med arbeidslisten får du god oversikt over alle dine arbeidsprosesser og fakturaer, også på tvers av flere selskaper om du jobber med fler.

Bilagseditor

Du får både fakturavisning og fakturadetaljer i samme skjermbilde. Du kan også enkelt legge til og redigere informasjon på faktuaern, eller godkjenne, avslå eller foredele den til andre.

Autokontering

Spar tid og reduser feil ved å automatisere repeterende innkommende faktura med løsningens smarte regler og AI. På denne måte sliper du manuell kontering og bokføring.

Fakturagodkjenning

Sett opp regler slik at godkjenning av faktura automatisk blir satt til rett bruker. Varsel om og purring av godkjenning kan også sendes på e-post til godkjenneren. Seriegodkjenning, parallellgodkjenning og godkjenning fra mobil App er også mulig.

Rapportering og analyse

I dashbordet får du full oversikt over flyten av dine innkommende faktura. Du kan se historiske data og identifisere forinkelser, inkonsekvenser og flaksehalser i flyten.
Det er også ferdige integrasjoner med
Power BI og OneStop Reporting

 

 

Mockup-Compello - detaljer-400px

 

Integrasjon
med over 40 ERP-system

Compello har ferdige integrasjoner med over 40 ERP-system, blant andre Business NXT, Visma net ERP, Visma Business og Visma Global.

PO matching i Compello

1.DATAIMPORT

Åpne innkjøpsordre og tilknyttede varemottak fra dinn innkjøpssystem eller ERP-system importeres til PO match modulen i Compello.

     

     

2.ORDRENUMMER MATCHING

Ved mottak av en innkjøpsfaktura vil Compello PO match automatisk lete etter dette ordrenummeret på innkjøpsordrene i systemet og matche dem. 

     

     

3.VARELINJETOLK

Ved EHF fakturar blir alle varelinjene lest og tolket individuelt og deretter matchet med tilsvarende odrelinje på innkjøpsordren.

     

     

1.MATCHING PÅ HODENIVÅ

Fakturaer uten varelinjeinformasjon vil bli forsøkt matchet på hodenivå. Det totale fakturabeløpet sammenlignes med summen av de mottatte ordrelinjene. Er det samsvar mellom beløpet (innen forhåndsdefinert toleransegrense) regnes fakturaen som matchet.

     

     

1.MANUELL MATCHING

Om en faktura ikke kan matches automatisk gjøre du det manuelt ved å søke etter ordren og matche fakturaen mot de mottatte ordrelinjene.

     

     

 

 

 

 

 

 

Hvorfor Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

4000 kunder
i Norden

I over 20 år har Exsitec hjulpet bedrifter med å digitalisere sin virksomhet for å nå sine ambisjoner. Med kombinasjonen nordens største traineeprogram og markedets mest erfarne eksperter har vi sammen med våre kunder gjennomført et tusentalls vellykkede leveranseprosjekter.

web-ball-prize

Langsiktige
kunderelasjoner

Vi jobber med langsiktige kunderelasjoner ved å ta ansvar før, under og etter leveransen. Med en engasjert support, proaktiv forvaltning og kontinuerlig inspirasjon skaper vi verdi på både kort og lang sikt. Sammen leverer vi løsninger som utgjør en forskjell i kundens virksomhet.

web-ball-intagration - cog wheel

En fungerende helhet

Med å kombinere utvalgte system og tjenester til en fungerende helhet skaper vi forutsetninger for hver kunde til å nå sine ambisjoner. Med bærekraftige integrasjonsløsninger og skreddersydde systemtilpasninger med brukeren i fokus sørger vi for at systemene fungerer sammen.

Alt du må vite om automatisk fakturabehandling

Web ball - Thomas Marti

 

 

Hva lurer du på angående Compello? Thomas svarer gjerne på dine spørsmål.