Flytte fra Visma Lønn til Payroll

Visma Lønn avvikles 31.12.24.
Det betyr at etter denne datoen vil ikke Visma Lønn fungere hos dere.

Det er viktig å planlegge migreringen til nytt lønnssystem i god tid for å sikre at dere får den bistanden dere trenger.
I tillegg må dere også holde av nok tid og resurser internt til opplæring og prosjektgjennomføring. 

Alltid oppdatert

Dyre og tidkrevende oppdateringer er historie. I skyen skjer oppdateringer kontinuerlig og uten at du merker det.

Nye lovkrav blir automatisk oppdatert i løsningen, slik at du til enhver tid jobber i henhold til gjeldende regelverk. A-melding genereres automatisk og forenkler rapportering til myndighetene.

Brukervennlig og effektivt

Med brukervennlige apper fører de ansatte timer, registrerer overtid, ferie, fravær og utlegg på mobilen. Ledere godkjenner enkelt og greit fra pc eller mobil.

Full oversikt

Både leder og lønnsmedarbeider har full oversikt over ansattes fravær og ferie, både hva som er brukt og hva de ansatte har til gode, samt alle fraværssøknader. De ansatte har tilgang til sine data og ledere har innsikt i verdifull data for bedriften.

Attraktiv arbeidsgiver

Vær fremtidens arbeidsgiver!
Morgendagens medarbeidere har en forventing om å gjøre arbeidsoppgaver på mobilen, som timeføring, reiser, utlegg og se lønnsslipper. 

Det blir da en ny måte å jobbe med lønn på for alle i bedriften – ikke bare for lønnsansvarlig.
Gi ansatte bedre oversikt over egen tid og utlegg, slik at de blir mer involvert.

IT sikkerhet

Å ha et lønnssystem i skyen er positivt for dere som bedrift, både gjennom effektivisering og kostnadsbesparelser. Men det vil også kreve endring og omstilling i måten dere jobber på. IT-sikkerhet er i den sammenheng svært viktig. 
Å velge riktig leverandør av skytjeneste er avgjørende. Visma.net Payroll har IT-sikkerhet inkludert i tjenesten. 

Alle bedrifter har sårbarheter, det er ikke til å unngå. Ved å prioritere sikkerhet i alle ledd i Visma sikrer de at de har kontroll på nye sårbarheter i sine systemer og oppdatering av disse. Slik ivaretar de også IT-sikkerheten til alle sine kunder. De samarbeider med andre aktører nasjonalt og internasjonalt og står dermed sterkere rustet mot kriminelle angrep.

Med en løsning i skyen fra Visma kan du være trygg på at IT-sikkerhet din blir ivaretatt. De har blant annet plattformen Visma Trust Center  som gir oversikt over hvordan Visma lagrer og beskytter data og informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visma Lønn avvikles

I mange år har Visma Lønn vært et solid og godt lønnssystem, som i stor grad har møtt deres behov. Med digitaliseringstempo i markedet øker stadig, noe som har resultert i at oppgraderinger ikke lenger er tilstrekkelig for å henge med. Dette bidrar til å gjøre lønnssystemer som Visma Lønn utdaterte. Visma Software har derfor besluttet at Visma Lønn avvikles.

Derfor er det nødvendig å gjøre endringer. Payroll imøtekommer behovene på en helt ny måte. Gjør deg klar til fremtiden, -med Payroll, lønnsssytem i skyen. 

 For deg som skal bytte lønnssystem,
fra Visma Lønn til Payroll

For firmakunder

Om produktet Payroll

Visma Software viser deg ditt nye lønnssystem, Payroll.

Innhold:
- Hva er Payroll?
- Demonstrasjon av Payroll
- Se paralleller til Visma lønn
- Fordeler med Payroll - enkel flytting fra Visma Lønn
- Pakker og priser
- Hva gjør du nå?

Om flyttingen til Payroll

Hør hvordan du får en trygg og smidig overgang til den nye lønnsløsningen, Payroll.

Agenda for webinaret:
 - Hvem er lønnsteamet i Exsitec
 - End of life - hva betyr det for dere?
 - Fordeler med Payroll
 - Datakonvertering - hvilken data blir med?
 - Prosjektplan, hvordan skjer migrering og implementering
 - Erfaringer med bytte av lønnssystem, fra Visma Lønn til Payroll

For regnskapsbyrå

Om produktet Payroll Byrå

Visma Software viser deg lønnssystemet, Payroll Byrå.

Innhold:
- Hva er Payroll Byrå?
- Demonstrasjon av Payroll Byrå
- Se paralleller til Visma lønn
- Fordeler med Payroll Byrå - enkel flytting fra Visma Lønn
- Pakker og priser
- Anbefalinger til overgang

Om flytting til Payroll Byrå

Hør hvordan du får en trygg og smidig overgang til den nye lønnsløsningen, Payroll Byrå.

Agenda for webinaret:
 - Hvem er lønnsteamet i Exsitec
 - End of life - hva betyr det for dere?
 - Fordeler med Payroll
 - Pakker og priser - overgangsordning
 - Datakonvertering - hvilke data blir med?
 - Prosjektplan, hvordan skjer migrering og implementering

Se ondemand webinaret, fra Visma Lønn til Payroll Byrå ->

 

 

Prat med oss!

Kartleggingsmøtet er både uforpliktende og kostnadsfritt.

I et kartleggingsmøte avklarer vi dine behov til et lønnssystem, når det er aktuelt å flytte over til Payroll, hva en migrering vil innebære for dere, samt gi deg et pristilbud på hva dette vil koste. 

 

 

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet mange av de ofte stilte spørsmålene
vi har fått fra våre kunder.

Vi håper du finner svar på dine spørsmål her.
Om du ikke gjør det kan du sende oss dine spørsmål
eller booke et uforpliktende og kostnadsfritt kartleggingsmøte med oss!

Hva koster Payroll?

Payroll har ulike sammensetninger av moduler og muligheter. Hva du skal bruke  av løsningen avgjør hva programmet vil koste.

Skal du for eksempel ha mulighet til å føre ferie og fravær? Eller kanskje ha utlegg og reisegodtgjørelse inkludert?

Vi tar en gjennomgang med deg om hva dere trenger, hvilke behov dere har og finner riktig pris for dere.

Hvor lang tid tar det å implementere?

Å bytte system er ikke noe som er gjort på et blunk. I våre prosjekter der kunder går fra Visma Lønn til Payroll er vår erfaring at prosjektet varer i 1 måned. Det starter allerede etter siste lønnskjøring i Visma Lønn, deretter pågår det et relativt intensivt arbeid i 1 måned før første lønnskjøring gjøres i Payroll.

Hvorfor trenger vi bistand?

Det å bytte til et nytt system er en krevende jobb. Med vår hjelp får du med deg erfarende og dyktige rådgivere på laget, som er eksperter på både det nye systemet, ditt gammle system og faget lønn.

Det er mange ting å passe på når du setter opp klienten. For eksempel vil ikke alt av data komme over fra Visma Lønn og alle innstillinger er ikke alltid på plass. Du trenger en som forstår hva som kan være feil hvis en feil oppstår og det er fornuftig at noen som har erfaring med oppsett av systemet er med.

Hadde du kanskje byttet ERP på egenhånd? Dere er eksperter på deres felt, vi er eksperter på dette.

Hva får jeg egentlig hjelp til?

Du får hjelp til oppsett av klienten, opplæring i systemet, bistand  ved første og andre lønnskjøring og support på løsningen når du trenger hjelp i fremtiden.

Vi hjelper dere i bunn og grunn med alt vi vet dere trenger hjelp til, og alt som kan oppstå. 

I dette webinaret forteller Berit og Mats deg hvordan du får en trygg og smidig overgang til den nye lønnsløsningen.

De snakker om
-> Hvem er lønnsteamet i Exsitec
-> End of life - hva betyr det for dere?
-> Fordeler med Payroll
-> Datakonvertering - hvilken data blir med?
-> Prosjektplan, hvordan skjer migrering og implementering
-> Erfaringer med bytte av lønnssystem, fra Visma Lønn til Payroll

 

 

Deadline2online

Deadline2online
har gått fra Visma Lønn til Payroll

Både lønnssystemet Payroll og økonomisystemet Visma.net er funksjonsrike programmer. Laurence forteller at de har tatt i bruk flere av funksjonene allerede. 

"I tillegg til selve lønnssystemet som jeg for det meste sitter i, fører de ansatte ferie og fravær selv direkte inn i systemet. Jeg har hele tiden kontroll, så jeg kan endre om det for eksempel blir gjort noe feil. Det samme gjelder reiser og utlegg – de ansatte fører inn, og det eneste jeg behøver å gjøre er å godkjenne." 

- Laurence Massem, økonomdirektør i Deadline2Online

Les hele kundehistorien ->

Murmester Stryken & Gudbrandsen

Murmester Stryken & Gudbrandsen 
har gått fra H&L til Payroll

"For oss gikk overgangen fra H&L til Payroll veldig greit. Alle data på ansatte, firmabiler osv. fulgte med over og importen fra forsystemet med alle kostnadsbærere fungerte som det skulle.

Utbetaling av lønn gjøres enkelt gjennom Autopay med automatisk opplasting slik at man slipper å sende og hente opp manuelt i nettbank. Veiviseren i Payroll viser enkelt gangen i lønnskjøringen, og kommer med nyttige tips underveis.

Vi fikk god oppfølging fra Exsitec som sikret at systemet ble satt opp slik at lønnskjøringen ble riktig fra første stund."

- Nina Frogner, Regnskapssjef i Murmester Stryken & Gudbrandsen

Web ball - Mats Nålby

 

Jeg ønsker et uforpliktende kartleggingsmøte!