Tilpassede rapporter og fleksible budsjettprosesser gir oss en mer effektiv hverdag.

– Vi bare elsker muligheten til å lage egne rapporter og lære oss mer i OneStop Reporting, både når det gjelder rapporter og budsjettering!

Fremtind Service er Norges største AutoPASS-utsteder med mer enn 1,3 millioner norske bilister som kunder. De krever inn over åtte milliarder kroner hvert år, fra mer enn 1,8 millioner aktive kjøretøy. 

Bompenger er for mange en del av hverdagsøkonomien og Fremtind Service ønsker å gjøre hverdagsøkonomien enklere for bilister i hele Norge. De fakturerer over 600 millioner bompasseringer i året, og tilbyr selvbetjente løsninger til sine kunder.

Manuelle Rapporter

"Vi jobbet med rapporter som ikke var satt opp til egne behov og jobbet med kontrollrapporter til vanskelige regnskapsmessige avstemminger", forteller senior regnskapsmedarbeider, løsningsansvarlig og superbruker, Gry Silje Løken, hos Fremtind Service.

"Det var et stort ønske om et system som kun ved ett tastetrykk kunne gi oss de forklaringene som manglet ved en revidering eller ved fremførelse til styret, som resultat, balanse og prognoser."

 

«OneStop Reporting "prater" godt med Visma Business og kan hente ut de regnskapsrapportene vi trenger.»

 

Hvorfor Exsitec?

Fremtind Service var en offentlig bedrift da anbudsprosessen foregikk. Gry Silje hadde tidligere samarbeidet bra med Exsitec hos en annen arbeidsgiver. Ønsket om å få inn Exsitec som samarbeidspartner var stor. Hun ønsket også å jobbe med de samme rådgiverne som tidligere og fikk ønsket sitt oppfylt.

OneStop Reporting "snakker" godt med Visma Business. De kan hente ut regnskapsrapportene de selv har laget og har behov for. De kan også overføre prognoser til Visma Business på en enkel måte. Før måtte de importere rapportene manuelt og jobben med å få prognose og budsjett inn i regnskapsrapportene måtte gjøres helt manuelt, ved å taste det inn ERP systemet. Dette var en enormt tidkrevende prosess.

Med god hjelp fra Exsitec kan Fremtind Service nå formulere mange av rapportene selv. Ved behov får de også hjelp til rapporter i større format, som f.eks rapporter til konsern og styret som inneholder mer informasjon. Alt er lagret på ett sted slik at de kan hente ut historikk, ref. 5 års prognose.

 

Stadig i endring

OneStop Reporting er fullt integrert med markedets ledende ERP-systemer. Dette betyr at brukerne har tilgang til alle tilgjengelige data i ERP-systemet. Gjennom OneStop Reporting portalen er all data og alle rapporter lett tilgjengelig, også fra mobile enheter som nettbrett og smarttelefoner.

Fremtind Service er i stadig endring og nye ansatte kommer til. Dette resulterer i at de løpende har behov for nye og ulike rapporter, da alle har et ønske om en rapport tilpasset sitt behov.

«Jeg er så fornøyd med OneStop Reporting, sier Gry Silje Løken"

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/ChristianBoldt_rund.webp

Christian Boldt

Salgsrådgiver ERP

Spør meg om løsningen!