Opplæring
i OneStop Reporting

 

 Web ball - Start

Pakke 1:
Generell opplæring i portalen med rapportering


 • Hvordan bruke hjelp, WalkMe, Chat og E-læring
 • Gjennomgang av plattformens nøkkelfunksjonalitet
 • Drilldown-oppsett
 • Deling og distribusjon av rapporter: deling direkte ved kjøring, automatisk publisering, filter og kategorier
 • Administrasjon av portalen (brukere, selskaper, grupper)
 • Brukerinnstillinger
 • Gjennomgang av standardrapporter og nøkkelinnstillinger.

Web ball - Smart

Pakke 2:
Introduksjon til rapportbygging 
med report designer 


Denne pakken skal gi deg kunnskap om OSR sine grunnleggende prinsipper, hvor konsulenten lærer deg hvordan du enkelt kan bygge en resultatrapport. 

 • Basisfunksjoner ved rapportbygging
 • Grupper - Rapporter struktureres via grupper
 • Filter - bestemmer hva du vil se av informasjon i rapporten (Kontoplan uttrykk)
 • Parameter - gjør det mulig for sluttbruker å velge verdier rapporter skal kjøres for
 • Funksjon - Forhåndsdefinerte periode funksjoner gjør det enkelt å sammenligne data i ulike perioder

Web ball - Komplett

Pakke 3: 
Introduksjon til budsjett og oppgavefordeling


Denne pakken skal introdusere deg for budsjetterings modulen og oppgavefordelingens modulen til OneStop Reporting. Vi anbefaler kompetanse i OSR før du påbegynner denne læringspakken. 

 • Kjøre budsjettmaler og bruken av linjespesifikasjoner til forenkling av budsjettering
 • Arbeidsflyt og deling av oppgaver
 • Databehandling
 • Fordelingsnøkler
 • Introduksjon til vår budsjettpakke (til inspirasjon)
 • Bygge resultat, budsjettmal

 

 

 

 

 

Jeg ønsker opplæring i OneStop Reporting!

Opplæring i OneStop Reporting

Vi har laget en pakke, en helsesjekk, for at du skal være oppdatert på funksjonaliteten som finnes og sørge for at du benytter og utnytter løsningen på best mulig måte.


Helsesjekken inkluderer:

1. Gjennomgang om den nye lisensmodellen

2. Gå igjennom eksisterende løsning og nåværende lisenser

3. Veiledning om lisenspakker og anbefaling av rett pakke

4. Gjennomgang av ny distribusjonsmodell fra Visma

5. Evaluering av gunstig bruk av OneStop Reporting portalen

6. Løpende spørsmål om OneStop Reporting portal og funksjonalitet


30 min. helsesjekk koster kr. 799,-.

Har du behov for veiledning utover de avsatte 30 minutter faktuereres dette til ordinær timepris og avtales i forkant.

 

Prisene over gjelder for Exsitec sine eksisterende kunder. Er du ikke kunde av oss i dag, men ønsker en helsesjekk, kan du fylle i skjema allikvel, så vil du få et pristilbud av oss.

Jeg ønsker en helsesjekk OSR