Opplæring
i OneStop Reporting

 

 Web ball - Start

Pakke 1:
Generell opplæring i portalen med rapportering


 • Hvordan bruke hjelp, WalkMe, Chat og E-læring
 • Gjennomgang av plattformens nøkkelfunksjonalitet
 • Drilldown-oppsett
 • Deling og distribusjon av rapporter: deling direkte ved kjøring, automatisk publisering, filter og kategorier
 • Administrasjon av portalen (brukere, selskaper, grupper)
 • Brukerinnstillinger
 • Gjennomgang av standardrapporter og nøkkelinnstillinger.

Web ball - Smart

Pakke 2:
Introduksjon til rapportbygging 
med report designer 


Denne pakken skal gi deg kunnskap om OSR sine grunnleggende prinsipper, hvor konsulenten lærer deg hvordan du enkelt kan bygge en resultatrapport. 

 • Basisfunksjoner ved rapportbygging
 • Grupper - Rapporter struktureres via grupper
 • Filter - bestemmer hva du vil se av informasjon i rapporten (Kontoplan uttrykk)
 • Parameter - gjør det mulig for sluttbruker å velge verdier rapporter skal kjøres for
 • Funksjon - Forhåndsdefinerte periode funksjoner gjør det enkelt å sammenligne data i ulike perioder

Web ball - Komplett

Pakke 3: 
Introduksjon til budsjett og oppgavefordeling


Denne pakken skal introdusere deg for budsjetterings modulen og oppgavefordelingens modulen til OneStop Reporting. Vi anbefaler kompetanse i OSR før du påbegynner denne læringspakken. 

 • Kjøre budsjettmaler og bruken av linjespesifikasjoner til forenkling av budsjettering
 • Arbeidsflyt og deling av oppgaver
 • Databehandling
 • Fordelingsnøkler
 • Introduksjon til vår budsjettpakke (til inspirasjon)
 • Bygge resultat, budsjettmal

 

 

 

 

 

Jeg ønsker opplæring i OneStop Reporting!