System for lagerstyring

Håndter alle deres lagerprosesser digitalt for en mer effektiv arbeidsdag med minimert risiko for manuelle feil.

Lager og logistikk  inneholder flere prosesser 

Uansett hvordan ditt lager er satt opp er det en omfattende oppgave å håndtere store varemengder og mange varenumre. Etter hvert som virksomheten vokser blir det vanskelig å ikke overbelaste innkjøps- og lagerpersonalet.

For de ulike prosessene innen lager og logistikk finnes det ulike tekniske løsninger for å underlette oppgavene.

Er du usikker på hvilket system som er riktig for din lagerdrift? La oss guide deg.

Building-construction-concrete

Lagerstyringssystem

Et lagerstyringssystem sikrer at riktig antall produkter er tilgjengelig, til rett tid og på rett sted. Et lagerstyringssystem brukes til å optimalisere, analysere og simulere varelager. Ved hjelp av systemet kan beslutninger angående supply chain tas basert på data og ikke på en følelse.


Lagerstyringssystemer inkluderer også innkjøpsoptimalisering. Fordi inventaret og artiklene utgjør kjernen i ethvert lager, er dette ofte en av de mest verdifulle og kritiske løsningene. Innkjøpsprosessene blir stadig mer komplekse og håndtering av dem manuelt fører ofte til feil. I tillegg blir det vanskelig å skalere driften.

 

Bærekraftig
– både for balanseregningen og miljøet

Et system for lagerstyring og innkjøpsoptimalisering kan gjøre lagerprosessene deres mer effektive. Det kan for eksempel hjelpe dere med å fylle opp containere og forsendelser slik at disse utnyttes til sitt fulle potensial og unngår å frakte luft – en helt unødvendig miljøpåvirkning. Med et system for lagerstyring og innkjøpsoptimalisering, kan du og virksomheten din også sørge for å unngå oppbygging av overskuddslager. Slik minimerer du risikoen for utdaterte varer som på sikt må kastes eller avhendes. Det er altså positivt for både balanseregningen og miljøet.

earth-globe-723_42c69aaf-84fc-441d-8181-ae574541d377
https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp/KurtHansen_300x300.webp

Kurt Hansen

Forretningsrådgivning

Mobil:924 62 505
Epost: kurt.hansen@exsitec.no

Har du spørsmål angående lagerstyringssystem?