Elin Risberg
Elin Risberg
Kontakt meg

Head of digital reach & performance

Hva er Supply Chain Management (SCM)?

Hva er Supply Chain Management (SCM)?

 

Supply Chain Management (SCM) er enkelt oppsummert styringen av et nettverk som brukes til å levere produkter og tjenester, fra råvare til kunde, gjennom fysisk distribusjon, informasjonsflyt og penger.

 

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

Nettverket

Nettverket består av både prosesser og enheter. I en grunnleggende supply chain er det tre enheter: produsent, leverandør og kunde. Enhetene som utfører prosessene kan være bedrifter, offentlige etater eller privatpersoner, men det kan også være avdelinger, funksjonsområder eller enkeltpersoner innen en større organisasjon. Det finnes interne, så vel som eksterne, supply chains.

Leverandør
Det er en leverandør av varer eller tjenester eller en selger som kjøperen gjør forretninger med, i motsetning til en leverandør som er et generisk begrep som refererer til alle selgere på markedet. Leverandøren leverer materialer, komponenter, energi eller tjenester som skal brukes for å produsere et produkt eller en tjeneste. Dette kan omfatte ulike gjenstander som for eksempel sukkerrør, frukt, industrielle metaller, takspiker, ledninger, stoff, databrikker, flyturbiner, naturgass, elektrisk kraft eller transporttjenester.


Produsent
Produsenten mottar tjenester, materialer, komponenter, forsyninger og energi som de skal bruke til å lage ferdige produkter, som for eksempel bukser, ferdig-middager, tog, strøm, juridisk rådgivning eller guidede turer. Supply Chain Management for tjenester kan være mer abstrakt enn de som gjelder for produksjon.


Kunde
Kunden i denne sammenheng mottar forsendelser av ferdige produkter for å levere til sine sluttkunder som bruker buksene, spiser ferdig-middagene, reiser med togene eller slår på lysene.

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Supply Chain struktur

En organisasjons Supply Chain struktur eller nettverk kan ha ulik struktur og form avhengig av om det er forskyningskjeder som er interne, lokale, nasjonale eller globale.


Supply Chain kostnader

Avhengig av type bransje kan supply chain kostnadene være så høye som 50 % av et selskaps inntekter. I følge forskning utført av A. T. Kearney, et globalt konsulentfirma, kan ineffektivitet i Supply Chain utgjøre 25 % av et firmas driftskostnader. Når et selskap står overfor tynne fortjenestemarginer, som 3% til 4%, kan selv en liten forbedring i effektivitet doble lønnsomheten. Implementering av passende kostnadssentrert struktur og strategi er avgjørende. Her er valg av digitale støttesystemer vesentlig.

 

Les guiden – Supply Chain Management i praksis->

 

Supply Chain styringsstrategier

Det er tre hovedtyper av supply chain styringsstrategier;

Stabil
En stabil supply chain styringsstrategi benyttes når det er en betydelig historie med stabilitet mellom etterspørsel og tilbud.

Reaktiv
En reaktiv supply chain styringsstrategi benyttes når det skal være fokus på utførelse, effektivitet og kostnadsytelse.

Effektiv reaktiv
En effektiv reaktiv supply chain styringsstrategi benyttes når det brukes enkle tilkoblingsteknologier og man har lite behov for sanntidsinformasjon.

 

Fordeler med strategisk Supply Chain Management

Hvert selskap har en forretningsstrategi som skisserer et bredt bilde av hvordan det vil konkurrere i markedet. Forretningsstrategi kan sammenlignes med en militær strategi ved at den krever samling og organisering av alle ressursene. Virksomhetens supply chain kan være den mest potente strategiske ressursen.

Å designe og bygge den riktige supply chain som fremmer forretningsstrategiene kan være den mest effektive måten å få et forsprang på konkurrentene, bevege seg raskere, levere mer verdi og være mer fleksibel i møte med både forutsette endringer og overraskelser. Supply chain strategien er et komplekst og utviklende verktøy som organisasjoner bruker for å skille seg ut i konkurransen for å skape verdi for sine kunder og investorer.


Samhandling

Jo bedre de ulike delene av en supply chain samhandler, jo større verdi gir det selskapet da ulike moment sammen skaper synergi. I dag finnes det spesialiserte løsninger som ligger i skyen som ikke krever dyr utvikling eller hardware. Du kan effektivisere ulike deler av din supply chain ved å skreddersy eller velge en nisjeløsning for spesifikke oppgaver som gjør deg til den beste i markedet. Nisjeløsningen eller den skreddersydde oppgaven gir brukeren mulighet til å teste og eventuelt bytte ut delen om den ikke fungerer optimalt eller skaper synergi i prosessen.


Supply Chain Management i praksis

Vi har også laget en guide om Supply Chain Management i praksis.
I denne guiden kan du lese om Moderne Supply Chain, og finne praktiske eksempler og muligheter innen ulike områder som ERP system, innkjøp, lagerstyring, lagerhåndtering, elektronisk fakturahåndtering og betydningen av Industri 4.0.

Gå til guiden – Supply Chain Management i praksis->

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Kontakt forfatteren
Elin Risberg
Elin Risberg

Head of digital reach & performance