Sjekkliste: ERP

Dette bør du tenke på før du bytter til et nytt ERP-system.

Hvordan få en god overgang til nytt ERP-system?

Oppskriften for en vellykket overgang til nytt ERP-system er ingen hemmelighet.
Her har vi samlet våre beste tips, for å forberede deg til et systembytte.

Check
Tid

En overgang krever at du setter av nødvendig tid til både implementering og opplæring internt.

Check
Identifiser fremtidige behov

Det er en tung og kostbar prosedyre å bytte ERP-leverandør. Pass derfor på at du kartlegger dine fremtidige behov og prosesser slik at du sikrer at du velger en riktig og langsiktig leverandør.


Check
Hvem er brukerne dine?

Involver brukerne dine slik at de får frem hvilke behov et nytt ERP-system må tilfredsstille. Be om innspill og forslag til hvordan en ny ERP-løsning kan effektivisere deres hverdag.

Check
Involver de ansatte

Det er lurt å involvere nøkkelansatte i valg av nytt ERP-system, det er de som bruker systemene som vet om behov, prosesser og brukergrensesnitt. 

Check
Velg rett samarbeidspartner

Sørg for å gå igjennom hele prosessen med dem. En vellykket implementering er viktigere enn ett system som leverer mange unødvendige funksjonaliteter. Be om å få innsikt i leverandørens tidligere ERP-implementeringer.

Check
Prosesskisser

Lag en prosjektplan, kommunikasjonsplan og gjennomføringsplan, slik at dere sikrer prosessen i valg av nytt ERP-system. Implementering av nytt ERP må være godt forankret i hele organisasjonen for at den skal lykkes. Prosjektleder og ERP-leverandør avstemmer løpende satte tidsrammer, delmål og mål.

Check
Datasikkerhet

Det er viktig å tenke på datasikkerhet og GDPR, sørg for at dere velger en leverandør som ivaretar dette.

Check
Implementering

Implementering av nytt ERP må være godt forankret i hele organisasjonen for at den skal lykkes. Prosjektleder og ERP-leverandør avstemmer løpende satte tidsrammer, delmål og mål. Ta stilling til hvordan vil implementeringsfasen påvirke produksjonen.

Check
Fremsnakk ny ERP-løsning

Fremsnakk ny ERP-løsning og gevinstene i egen virksomhet. Nytt ERP må være godt forankret i hele organisasjonen for at den skal lykkes.

Test: Hvor moderne er ditt ERP-system?

Vil du vite hvor moderne ditt ERP-system er? Svar på åtte spørsmål, og finn ut hvor mye du kan tjene på et moderne ERP-system.

EricPascual_rund-1
Eric Scott Pascual

Salgsleder - Visma.net ERP
Mobil: 924 45 453
Epost: eric.scott-pascual@existec.no

Jeg hjelper deg gjerne med å regne ut ROI for investering i nytt ERP-system