Test Power BI med dine egne data,
i 30 dager!

 

Vi har satt sammen en liten pakke til deg som ønsker å teste ut Power BI koblet til din egen Visma ERP løsning for å analysere egne data.

Pakken koster kr. 13 275,- og inkluderer følgende:


  -> En standard rapportpakke innen én modul (enten regnskap eller salgsordre)
  -> Integrasjon med din Visma ERP løsning
  -> Etablere modeller og KPI'er
  -> Forutsetter tilgang til dine Visma data.
  -> 3 timers arbeidsmøte hvor vi:
      - gjennomgår dine data og funksjonalitet i løsningen
      - kartlegger muligheter og videre kost-nytte ved en Power BI løsning for dere
      - avklarer behov for tilpasninger

 

Ønsker du å fortsette med Power BI etter denne 30 dagers test-perioden tilkommer et abonnement på Power BI. Men første steg i en implementering har du da allerede gjennomført og du kan bygge videre på det som er satt opp i denne pakken.