Test Power BI på egne Visma data i 30 dager

Vi har satt sammen en liten pakke til deg som ønsker å teste ut Power BI koblet til egen Visma ERP løsning for å analysere egne data.


Pakken koster kr. 13 275,- og inkluderer følgende:

 • - En standard rapportpakke innen én modul (enten regnskap eller salgsordre)
 • - Integrasjon med din Visma ERP løsning
 • - Etablere modeller og KPI'er
 • - Forutsetter tilgang til dine Visma data.
 • - 3 timers arbeidsmøte hvor vi:
  • - gjennomgår dine data og funksjonalitet i løsningen

  • - kartlegger muligheter og videre kost-nytte ved en Power BI løsning for dere

  • - avklarer behov for tilpasninger

 

Ønsker du å fortsette med Power BI etter denne 30 dagers test-perioden tilkommer et abonnement på Power BI. Men første steg i en implementering har du da allerede gjennomført og du kan bygge videre på det som er satt opp i denne pakken.

Jeg ønsker å teste Power BI