Approval-illustration-white-500px

certified partner visma software

Visma net Approval

Enkel og effektiv tjeneste for godkjenning eller avvisning av fakturaer, reiseregninger og utlegg eller søknader om ferie og fravær.

Varsel ved ny oppgave

Visma net Aproval sender deg automatisk et varsel når du har fått en ny oppgave. 

Automatisk overførig til ERP

Visma net Approval er integrert med ditt Visma ERP-system. Dette betyr at data automatisk overføres fra Visma net Apporval til dinn ERP system.

Mobil og PC

Du velger selv om du vil godkjenne (eller avvise) en faktura, reiseregning/utlegg eller søknad via din mobiltelefon eller via PC. 

 Visma net Approval - økt kontroll med automatisert dokumentflyt

Med Visma net Approval blir tradisjonelle rutiner og administrasjon erstattes med en automatisk attesteringsflyt. I stedet for å sende papir eller e-post med dokumenter som skal attesteres, sørger Visma net Approval for at rett person blir varslet når vedkommende får en ny oppgave.

Administratorene får også en god oversikt over alle oppgaver, og kan enkelt fange opp og håndtere eventuelle problemer eller avvik.

Approval6 ting du vil like med Visma net Approval

 

Spar tid

Med automatisering, planlegging og påminnelser opprettes en prosessflyt som letter arbeidet, noe som reduserer tiden som brukes på administrasjonen.

Tilpasset dine behov

Sett opp prosessflyten for å administrere rutiner og unike behov. Du kjenner virksomheten din best, og systemet tilpasses deretter. Du bestemmer hvordan fakturaene skal gå og hvordan de skal bokføres.

Samarbeid

Hvis det oppstår spørsmål i prosessen, er det mulig å videresende dokumentet, eller sende det til gjennomgang. Det er også mulig å kommentere dokumenter direkte i systemet.

Fleksibelt

Godkjenn, rediger og videresend hvor som helst, når som helst, på din mobil, nettbrett eller datamaskin.

Behandle avvik

Juster prosessflyten for eventuelle avvik. Utpek en midlertidig stilling for attestering ved fravær eller planlegging basert på utvalgte kriterier.

Integrasjon

La informasjonen flyte mellom systemene og visningene som trengs. Alt for å gjøre det lettere for deg.

Visma net Approval er integrert i ERP systemeneTilpass flyten i henhold til deres prosesser

Attesteringsflyten bygges opp i ett eller flere trinn.

I hvert trinn velges én eller flere faste personer til å attestere oppgaven, eller det oppnevnes en attestant basert på kodedeler/avdelinger på fakturaen.

Hvert trinn kan settes opp med ulike regler, for eksempel med en beløpsgrense, eller at attestanten ikke kan redigere kontoen ved attestering.

I tillegg til flyten som ble opprettet i Approval, er det mulig å legge inn den første godkjenneren direkte på fakturaen fra Visma.net Financials.

 


Hvorfor Exsitec?

 

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

I over 20 år har Exsitec hjulpet bedrifter med å digitalisere sin virksomhet for å nå sine ambisjoner. Med kombinasjonen nordens største traineeprogram og markedets mest erfarne eksperter har vi sammen med våre kunder gjennomført et tusentalls vellykkede leveranseprosjekter.

web-ball-prize

 

Langsiktige
kunderelasjoner

Vi jobber med langsiktige kunderelasjoner ved å ta ansvar før, under og etter leveransen. Med en engasjert support, proaktiv forvaltning og kontinuerlig inspirasjon skaper vi verdi på både kort og lang sikt. Sammen leverer vi løsninger som utgjør en forskjell i kundens virksomhet.

web-ball-intagration - cog wheel

 

En fungerende helhet

Med å kombinere utvalgte system og tjenester til en fungerende helhet skaper vi forutsetninger for hver kunde til å nå sine ambisjoner. Med bærekraftige integrasjonsløsninger og skreddersydde systemtilpasninger med brukeren i fokus sørger vi for at systemene fungerer sammen

Årets Partner Visma 2023

Web ball Mats Abrahamsen

 

 

Lurer du på noe ang. Visma net Approval? Mats svarer deg gjerne