Visma.net Approval

Fakturagodkjenning

Visma.net Approval

Visma.net Approval

Snakk med en ekspert

Hva er Visma.net Approval?

Med Visma.net Approval kan tradisjonelle rutiner og administrasjon erstattes med en automatisk attesteringsflyt.

I stedet for å sende papir eller e-post med dokumenter som skal attesteres, kan tiden i stedet brukes på mer kvalitativt arbeid.

Administratorer får også god oversikt over alle saker, og kan enkelt fange opp og håndtere eventuelle problemer eller avvik.

Attestanter får også hjelp i arbeidet fra automatiske påminnelser og automatiske prosesser fra systemene på ett sted.

Visma.net approval gif slow

 

Fordeler med moderne fakturabehandling og fakturagodkjenning

Check
Reduserer administrative flaskehalser

Med automatisering, planlegging og påminnelser opprettes en prosessflyt som letter arbeidet, noe som reduserer tiden som brukes på administrasjonen.

Check
Tilpasset dine unike behov

Sett opp prosessflyten for å administrere rutinene og situasjonene dine. Sett opp prosessflyten for å administrere rutinene og unike behov. Du kjenner virksomheten din best, og systemet må tilpasses deretter. Du bestemmer hvordan fakturaene skal gå, hvordan de skal bokføres og mer.

 

Check
Plattform for samarbeid

Hvis det oppstår spørsmål i prosessen, er det mulig å videresende dokumentet, eller sende det til gjennomgang. Det er også mulig å kommentere dokumenter direkte i systemet.

Check
Godta fakturaer mens du er på farten

Godkjenn, rediger, videresend hvor som helst, når som helst, på din mobil, nettbrett eller datamaskin.

 

Check
Behandle avvik

Juster prosessflyten for eventuelle avvik. Utpek en midlertidig stilling for attestering ved fravær eller planlegging basert på utvalgte kriterier.

Check
Integrert med andre systemer

La informasjonen flyte mellom systemene og visningene som trengs. Alt for å gjøre det lettere for deg.

computer - person-using-macbook

Tilpass i henhold til dine egne prosesser

Sertifiseringsflyten kan bygges opp i ett eller flere trinn. I hvert trinn velges enten én eller flere faste personer til å sertifisere oppgaven, eller det oppnevnes en attestant basert på hvilke kodedeler som er plassert på fakturaen. Hvert trinn kan settes opp med forskjellige regler, for eksempel med en beløpsgrense, eller at attestanten ikke kan redigere kontoen ved sertifisering.. I tillegg til flyten som ble opprettet i Approval, er det mulig å legge inn den første godkjenneren direkte på fakturaen fra Visma.net Financials.

 

Visma.net

 

 

Vurderer du å endre ERP?

viol-indigo-gradient

Samarbeid og oversikt med Visma.net Approval

Brukerne får beskjed via e-post dersom de har dokumenter som skal sertifiseres. Ved spørsmål eller hvis dokumentet har havnet hos feil person, er det mulig å videresende dokumentet eller sende det til gjennomgang. Det er også mulig å kommentere dokumenter, kommentarer vises til alle når dokumentet åpnes og leses også i Visma.net.

Ansatte kan godkjenne dokumentet direkte eller redigere, endre, kommentere, be om gjennomgang og videresende til relevant personale.

approval reciept kvitto phone

Visma.net Approval og utgiftsadministrasjon

Utgifter kan enkelt sendes til Visma.net Approval fra Visma.net Expense. Det er også mulig å knytte utgiftene til Visma.net Project Management dersom en utgift er knyttet til et bestemt prosjekt og for eksempel skal faktureres kunden. Approval viderefører dette til visma.net Financials for regnskap

https://www.exsitec.se/hubfs/webb%20per%20klingberg.jpg

Per Klingberg

Forretningsutvikling

+46 73 521 39 15
per.klingberg@exsitec.se

Kontakt meg