Frida Widesjö
Frida Widesjö
Kontakt meg

3 fordeler med automatiserte rapporter i Visma.net

3 fordeler med automatiserte rapporter i Visma.net

En av oppgavene til økonomiavdelingen er å definere tidkrevende oppgaver og undersøke hvordan de kan effektiviseres mest mulig, uten å gå på kompromiss med kvalitet og kontroll. Med Visma.net kan du automatisere hele prosesser og effektivt håndtere kompliserte og gjentatte rapporter.

Nedenfor finner du muligheter for en mer automatisert rapportering:

  • Autoreversering av transaksjoner ved årsskifte
  • Automatisk periodisering
  • Automatiske avskrivninger 
  • Ved gjentatte transaksjoner, hvor regnskapsattester kan opprettes ved hjelp av klare regler for kontinuerlig repetisjon.
  • Automatisk kontering, for eksempel for direkte fordeling av kostnader ved registrering av leverandørfaktura.

3 fordeler med automatiserte rapporter 

  • Du sparer tid fra repetitive arbeidsoppgaver som i stedet kan brukes på mer verdiskapende oppgaver

  • Du får sikrere regnskapsføring, ettersom risikoen for manuelle feil reduseres.

  • Du er i forkant med teknologi og menneskelig atferd, som blir viktig i en stadig mer digitalisert verden.

Les mer om Visma.net

Kontakt forfatteren
Frida Widesjö
Frida Widesjö