Laura Landmark
Laura Landmark
Kontakt meg

Teamleder og rådgiver innen BI, Business Intelligence

Prosjektbudsjettering & rapportering i byggebransjen

Prosjektbudsjettering & rapportering i byggebransjen
Vi lever i en tid med raske og disruptive teknologiske- og samfunnsmessige endringer, og byggebransjen er heller ikke immun mot disse endringene. Digitalisering hjelper byggebransjen med å forbedre prosjektbudsjett- og kalkyleprosessen, i tillegg til å tilpasse seg og utnytte nye muligheter og utfordringer som kommer med disse endringene.

Vi har laget en guide som utforsker noen av mulighetene og utfordringene og gir også noen retningslinjer og perspektiver som kan hjelpe entreprenører med å navigere i dem.
God lesning!

Vi vet at prosjektbudsjett og kalkyle ikke er nye emner. Vi vet at det finnes mange eksperter og veteraner i byggebransjen som har mestret disse ferdighetene i årevis. Vi vet også at det finnes mange ressurser, verktøy og metodologier som er blitt utviklet og forbedret gjennom årene for å hjelpe med å estimere, kontrollere og optimalisere kostnader og ressurser. Så hvorfor har vi da skrevet en guide om prosjektbudsjett, kalkyle og rapportering, og hva kan du forvente å finne i den? 

Som erfarne fagpersoner innen byggebransjen erkjenner vi at det ikke er noe spesielt revolusjonerende med rådene vi gir i guiden. Imidlertid tror vi at ved å dele våre perspektiver og praktiske tips om prosjektbudsjett og kalkulasjon i konteksten av digitalisering, kan vi bidra til en mer informert og samarbeidsorientert bransje.

Gå til guiden

 

Dele vår erfaring, innsikt og perspektiver

Vi skrev ikke denne guiden for å påstå at vi har oppdaget eller oppfunnet noe nytt eller revolusjonerende. Vi skrev den først og fremst for å dele vår erfaring, innsikt og perspektiver om hvordan du kan anvende prinsippene for digitalisering på prosjektbudsjett og kalkyle. Vi mener at digitalisering er en ‘game changer’ for byggebransjen, og vi ønsker å hjelpe deg med å utnytte dens potensial og fordeler.  

Imidlertid vet vi også at digitalisering ikke er en ‘tryllestav’. Det kreves et solid fundament og rammeverk for prosjektbudsjett og -kalkyle som er basert på lydige prinsipper og praksiser.
Guiden vår komplementerer, mer enn erstatter, den eksisterende kunnskapen og ressursene om prosjektbudsjett og -kalkyle dere allerede besitter.

 

Høyere grad av automatisering og kontroll

For det andre skrev vi denne guiden for entreprenører som søker en høyere grad av automatisering og kontroll i prosjektbudsjett- og kalkyleprosessen. Vi forstår at mange i byggebransjen står overfor økende press og konkurranse i markedet, og at dere må være mer effektive og innovative for å overleve og trives.  

Vi mener at digitalisering kan hjelpe dere med å oppnå disse målene ved å muliggjøre automatisering og forenkling av mange rutine- og repetitive oppgaver, som dataregistrering, beregninger og rapportering, i tillegg til å gi dere nøyaktige og innsiktsfulle data og analyser i sanntid.  

Imidlertid vet vi også at digitalisering krever en viss kunnskaps-, ferdighets- og tankegangsnivå som kanskje ikke er lett tilgjengelig eller tilgjengelig for alle. Derfor tar vår guide sikte på å avmystifisere, heller enn å hype, konseptet med digitalisering, og gir praktiske og handlingsrettede råd som kan hjelpe entreprenører å anvende det til sin egen sammenheng og behov. 

 

Viktigheten av prosjektbudsjett og -kalkyle i konteksten av digitalisering og endring

For det tredje skrev vi denne guiden for å understreke viktigheten av prosjektbudsjett og -kalkyle i konteksten av digitalisering og endring. Rundt oss er det raske og disruptive teknologiske- og samfunnsmessige endringer, og byggebransjen er ikke immun mot disse endringene. Digitalisering hjelper byggebransjen med å forbedre prosjektbudsjett- og kalkyleprosessen og med å tilpasse seg og utnytte nye muligheter og utfordringer som kommer med disse endringene.

I guiden går vi igjennom noen av mulighetene og utfordringene disse endringen bringer med seg. Vi gir også noen eksempler, retningslinjer og perspektiver som kan hjelpe entreprenører med å navigere i dem. Til slutt vil vi understreke at vår guide ikke er en endelig eller allvitende ressurs. Den er ment å bli supplert og utfordret av andre ressurser, eksperter og perspektiver. Vi ønsker å åpne en dialog og et fellesskap rundt emnet med prosjektbudsjett og kalkyle i byggebransjen, og å bidra til en mer kunnskapsrik, innovativ og samarbeidsorientert byggebransje.

Vi håper du finner vår guide nyttig og engasjerende, og at du vil bidra til å forbedre den og bygge videre på den. 

Gå til guiden

Kontakt forfatteren
Laura Landmark
Laura Landmark

Teamleder og rådgiver innen BI, Business Intelligence