Exsitec Norge
Exsitec Norge
Kontakt meg

Eksperter på forretningssystem og digitalisering

Hva er forskjellen på budsjettering og prognostisering?

Hva er forskjellen på budsjettering og prognostisering?

Du har kanskje lagt merke til at budsjett og prognose blir brukt om hverandre og i sammenheng. I dagens økonomblogginnlegg går vi inn på hva forskjellen er på budsjettering og prognostisering, og hvorfor det er viktig. God lesning!

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

Budsjettering

Et budsjett er en fremtidsplan som viser hvilke inntekter og kostnader en virksomhet forventer å ha i en gitt periode. Det er altså en plan for hvordan økonomien skal se ut i en fremtidig periode. Budsjettet er et viktig verktøy for økonomistyring og er vanligvis basert på tidligere resultater. Kritiske suksessfaktorer er viktige å kartlegge i budsjettprosessen, i tillegg til andre nøkkeltall som ofte er kritiske for lønnsom drift. Eksempler på slike nøkkeltall er EBITDA, finansieringsgrad og arbeidskapital.

 

Prognostisering

Prognostisering handler på den andre siden om å se om den økonomiske virkeligheten avviker fra det opprinnelige budsjettet. Det vil si at prognosen kan vise veien videre og hva som bør gjøres. Hvis det er avvik fra budsjettet kan det gjøres korrigeringer underveis. 

Prognoser lages ofte flere ganger gjennom året og kan på denne måten være et verktøy for å ta bedre beslutninger og redusere usikkerhet. Bruk av historiske data kan avdekke trender som gjør at dine prognoser blir enda sikrere og bedre. 

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Så hva er egentlig forskjellen?

En ting er i alle fall sant, og det er at både budsjettering og prognostisering er viktige verktøy som hjelper bedriften å planlegge for fremtiden. Men når det er sagt, er det to punkter vi kan se litt nærmere på for å oppsummere forskjellen på budsjettering og prognostisering:

  • Budsjettering handler om å kartlegge en rekke finansielle aktiviteter i et selskap for en bestemt periode, som for eksempel antatte inntekter, utgifter, kontantstrøm og investeringer. Dette utføres vanligvis ikke bare av en avdeling, som for eksempel økonomiavdelingen, fordi det krever innspill fra andre avdelinger for å komme med en helhetlig og detaljert rapport.
  • Mens budsjettet gjerne utarbeides årlig, og gjelder for et regnskapsår av gangen, oppdateres prognoser vanligvis månedlig eller kvartalsvis. Gjennom prognoser kan en bedrift justere budsjettet og allokere mer midler til en avdeling etter behov. Oppsummert kan man si at budsjettet avhenger av prognosen.

Hvorfor er budsjettering og prognostisering viktig?

Som nevnt tidligere er budsjettering og prognostisering begge viktige verktøy for å kunne sikre bedriftens økonomiske planlegging. Hvis du jobber i en bransje med høy endringstakt kan budsjettet fort bli utdatert og prognosene kan hindre at avviket mellom den økonomiske virkeligheten og budsjettet blir for stort. Hvis det gjøres riktig kan prognostisering gi et konkurransefortrinn og være forskjellen på et vellykket og et feilende selskap.

I et tidligere gjesteblogginnlegg på økonombloggen skrev Stig Roar Sandvik, CEO i Profitbase, om kunsten å være i forfoten med fremtidsrettet økonomistyring. Usikre tider gir en enda større grunn til å ha gode systemer for budsjettering og prognostisering. Med gode systemer på plass kan man ta bedre beslutninger raskere og være godt rustet for fremtiden.

Les om Profitbase Planner, markedets kraftigste og mest fleksible planleggingsverktøy ->

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Kontakt forfatteren
Exsitec Norge
Exsitec Norge

Eksperter på forretningssystem og digitalisering