Ny MVA-melding 2022

1. januar 2022 ble det lansert en ny digital mva-melding.

Den nye rapporteringen baseres på SAF-T koder og SAF-T standard, som ble obligatorisk for alle bokføringspliktige selskap fra 1. januar 2020.

Dette betyr at terminer som meldes inn etter denne datoen må leveres i nytt format. Det forventes at mva-meldingene leveres direkte fra den avgiftspliktiges regnskapssystem.

Les mer hvordan dette påvirker ditt Visma ERP system.

MVA-området har så og si vært uforandret siden 1970 og består av mange manuelle arbeidsoppgaver. Skatteetaten er nå i gang med å modernisere mva-området, et arbeid de startet på i 2019 og planlagt ferdigstilles i løpet av 2023.

Les mer på Skatteetatens sider.

Hovedgrunnene til ny MVA-melding

Felles informasjonsstruktur og regelsett for alle typer mva-melding.
Fleksibilitet:
Kodebasert i stedet for faste felter.
  • Fra strøm på papir til digital samhandling
  • Går bort fra dagens nummererte poster – erstattes med en dynamisk liste av spesifikasjonslinjer
  • Mva-meldingen gjenbruker kodelisten Standard Tax Codes fra SAF-T standarden*
Enklere for skattepliktige å oppfylle opplysningsplikten.
Mulighet for merknader for melding totalt og per linje.
  • Tar bort mye av behovet for merknader - en mva-melding som dekker mer
  • Strukturerte merknader for de vanligste forholdene
  • Merknader i fritekst
  • Vedlegg

Nyttige lenker

Koder - gammel MVA melding kontra ny

Her har Skatteetaten samlet en oversikt over postene i den gamle mva-meldingen (RF-0002 og RF-0004), slik at du enkelt kan se hvilke poster som tilsvarer hvilke beskrivelser og koder når du skal fylle ut mva-meldingen i det nye formatet.

Levering av ny MVA-melding

Her har Skatteetaten laget en oversikt over hva du må gjøre når du skal levere den nye MVA-meldingen. Finn ut hva som gjelder for deg:
Hvilken type mva-melding skal du levere?
Hvilken periode skal du levere mva-melding for?

MVA kompensasjon

Mva kompensasjon er det foreløpig ikke støtte for i AutoReport.
Skatteetaten jobber med ny rapportering som er planlagt klar til 01.01.2023.

Les mer hvordan dette påvirker ditt Visma ERP system.

betongblokk med gradient (2500 × 1563 px)

Abonner på økonombloggen 

Bloggen for deg som økonom, controller eller CFO.
Les om alt som angår økonomens hverdag.