Ny MVA-melding 2022

1. januar 2022 ble det lansert en ny digital mva-melding.

Den nye rapporteringen baseres på SAF-T koder og SAF-T standard, som ble obligatorisk for alle bokføringspliktige selskap fra 1. januar 2020.

Dette betyr at terminer som meldes inn etter denne datoen må leveres i nytt format. Det forventes at mva-meldingene leveres direkte fra den avgiftspliktiges regnskapssystem.

Les mer hvordan dette påvirker ditt Visma ERP system.

MVA-området har så og si vært uforandret siden 1970 og består av mange manuelle arbeidsoppgaver. Skatteetaten er nå i gang med å modernisere mva-området, et arbeid de startet på i 2019 og planlagt ferdigstilles i løpet av 2023.

Les mer på Skatteetatens sider.

Hovedgrunnene til ny MVA-melding

Felles informasjonsstruktur og regelsett for alle typer mva-melding.
Fleksibilitet:
Kodebasert i stedet for faste felter.
  • Fra strøm på papir til digital samhandling
  • Går bort fra dagens nummererte poster – erstattes med en dynamisk liste av spesifikasjonslinjer
  • Mva-meldingen gjenbruker kodelisten Standard Tax Codes fra SAF-T standarden*
Enklere for skattepliktige å oppfylle opplysningsplikten.
Mulighet for merknader for melding totalt og per linje.
  • Tar bort mye av behovet for merknader - en mva-melding som dekker mer
  • Strukturerte merknader for de vanligste forholdene
  • Merknader i fritekst
  • Vedlegg

Nyttige lenker

Koder - gammel MVA melding kontra ny

Her har Skatteetaten samlet en oversikt over postene i den gamle mva-meldingen (RF-0002 og RF-0004), slik at du enkelt kan se hvilke poster som tilsvarer hvilke beskrivelser og koder når du skal fylle ut mva-meldingen i det nye formatet.

Levering av ny MVA-melding

Her har Skatteetaten laget en oversikt over hva du må gjøre når du skal levere den nye MVA-meldingen. Finn ut hva som gjelder for deg:
Hvilken type mva-melding skal du levere?
Hvilken periode skal du levere mva-melding for?

MVA kompensasjon

Mva kompensasjon er det foreløpig ikke støtte for i AutoReport.
Skatteetaten jobber med ny rapportering som er planlagt klar til 01.01.2023.

Les mer hvordan dette påvirker ditt Visma ERP system.

Abonner på økonombloggen 

Bloggen for deg som økonom, controller eller CFO.
Les om alt som angår økonomens hverdag.