Håkon Staff
Håkon Staff
Kontakt meg

Rådgiver - Business Intelligence og ESG

Bærekraftsrapportering - Hva er det og hvor starter jeg?

Bærekraftsrapportering - Hva er det og hvor starter jeg?
Bærekraft er et begrep som blir stadig viktigere i dagens samfunn. Det handler om å ta ansvar for hvordan vi påvirker verden rundt oss, både nå og i fremtiden. Men hvordan kan vi vite om vi gjør nok for å bidra til en bærekraftig utvikling? Og hvordan kan vi vise det til andre? Det er her bærekraftsrapportering kommer inn i bildet.
I dette blogginnlegget vil vi forklare mer om hva bærekraftsrapportering er, hvorfor det er viktig, og hvordan du kan komme i gang med din egen bærekraftsrapport.
God lesning!

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

Hva er bærekraftsrapportering?

Bærekraftsrapportering er en måte å dokumentere og kommunisere hvordan en virksomhet eller organisasjon påvirker miljøet, samfunnet og økonomien gjennom sin virksomhet.
Det kan være alt fra klimagassutslipp og avfallshåndtering til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Bærekraftsrapportering kan være basert på ulike standarder og retningslinjer, som for eksempel GRI-standardene eller Euronext retningslinjer for ESG-rapportering. Disse gir en veiledning om hva og hvordan du skal rapportere om bærekraft. I tillegg vil det snart komme nye lover og regler som vil pålegge visse virksomheter å rapportere om bærekraft, som for eksempel CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og ESRS (European Sustainability Reporting Standard) i EU.

 

Strategisk mulighet

Bærekraftsrapportering er mer enn bare å oppfylle lovpålagte krav eller tilfredsstille interessenter. Det er også en strategisk mulighet for å skape verdi og konkurransefortrinn i en verden som stadig endrer seg. Bærekraftsrapportering handler om å kommunisere hvordan din organisasjon påvirker samfunnet og miljøet gjennom din virksomhet, og hvordan du håndterer risikoer og muligheter knyttet til klimaendringer, sosial ulikhet, menneskerettigheter, etikk og innovasjon.

Ved å rapportere på temaer som er vesentlige for din organisasjon, kan du vise frem dine prestasjoner og mål, samt styrke ditt omdømme, øke tilliten, tiltrekke og beholde talenter, forbedre effektiviteten og redusere kostnader.

 

Tydelige mål og tiltak

For å lage en god bærekraftsrapport bør du gjennomføre en vesentlighetsanalyse for å identifisere hvilke bærekrafttemaer som er viktigst for din organisasjon og dine interessenter. Deretter bør du sette tydelige mål og tiltak for å nå disse målene, gjerne i form av en bærekraftstrategi eller integrert i din forretningsstrategi.

 

Standarder og rammeverk

Det finnes ulike standarder og rammeverk for bærekraftsrapportering som hjelper deg med å strukturere og presentere din informasjon på en troverdig og sammenlignbar måte. Noen av de mest relevante er Global Reporting Initiative (GRI), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), UN Global Compact og EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

 

Konkurransefortrinn

Bærekraftsrapportering er ikke bare et verktøy for å dokumentere din påvirkning på samfunn og miljø, men også en måte å utnytte informasjon for å utvikle strategier, forbedre resultater og bygge tillit. I dagens verden er det ikke nok å bare levere gode produkter eller tjenester. Du må også vise at du tar ansvar for din innvirkning på planeten og menneskene. Det kan gi deg et konkurransefortrinn i markedet.

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Hvordan starte med bærekraftsrapportering?

Hvordan kan du komme i gang med bærekraftsrapportering på en enkel og effektiv måte?
Her er noen tips som kan hjelpe deg.

 

1. Finn ut hva som er viktig for din organisasjon og dine interessenter når det gjelder bærekraft.

Hvilke temaer har størst betydning for din virksomhet og dine målgrupper? Du kan bruke anerkjente standarder som GRI eller SASB som veiledning, eller gjennomføre en egen analyse av hva som er vesentlig for din organisasjon.

 

2. Velg et passende rammeverk eller en standard som dekker dine bærekraftstemaer og formålet med din rapportering.

Det finnes mange alternativer å velge mellom, som GRI, SASB, TCFD, CDP og IR. Du kan også tilpasse eller kombinere ulike rammeverk eller standarder etter dine behov.

 

3. Samle inn data og informasjon som viser din organisasjons bærekraftsresultater, risikoer og muligheter.

Du kan bruke eksisterende systemer, undersøkelser, intervjuer eller andre kilder til å hente inn relevant informasjon. Sørg for å ha god dokumentasjon på kilder, metoder og beregninger, hvor god data vil være avgjørende for utformingen og etterprøvbarheten til rapporten din. 

 

4. Skriv en rapport som er klar, relevant og troverdig for dine interessenter.

Bruk et språk som er forståelig og engasjerende for din målgruppe, og bruk konkrete eksempler, grafer og bilder for å fremheve dine poenger. Vær åpen om dine utfordringer og forbedringsområder, og vis hvordan du takler dem.

 

5. Publiser rapporten på en måte som er tilgjengelig og synlig for dine interessenter.

Du kan bruke ulike kanaler, som din egen nettside, sosiale medier, nyhetsbrev eller andre medier. Du kan også registrere rapporten i relevante databaser eller indekser, som GRI eller CDP.

 

6. Få tilbakemelding på rapporten fra dine interessenter, og bruk det til å forbedre din bærekraftsrapportering i fremtiden.

Du kan også se på hva andre organisasjoner i din sektor eller bransje gjør, og lære av deres erfaringer og beste praksis.Bærekraftsrapportering er mer enn et krav eller en plikt. Det er også en mulighet til å vise din organisasjons verdier, visjon og strategi for en bedre fremtid. Ved å starte med bærekraftsrapportering i dag, kan du styrke din organisasjons omdømme, tillit og konkurransekraft.

 

Abonnere på Økonombloggen

 

ESG
Kontakt forfatteren
Håkon Staff
Håkon Staff

Rådgiver - Business Intelligence og ESG