Håkon Staff
Håkon Staff
Kontakt meg

Rådgiver - Business Intelligence og ESG

Hva er ESG?

Hva er ESG?

ESG er forkortelsen for Environmental, Social and Governance.
ESG rapportering refererer til rapportering av en organisasjons ytelse på områdene miljø, samfunn og styresett. Totalt sett kan ESG-rapportering gi organisasjoner en rekke fordeler, fra å forbedre deres omdømme og øke tilgangen til kapital, til å bidra til bedre styring og fremme bærekraftig utvikling. I dette innlegget belyser vi hva ESG rapportering innebærer og hvem som kan benytte seg av det.

God lesning!

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

Hvordan forholder vi oss til FN’s klimamål i vår hverdag?

Bærekraftsmålene er en samling av 17 globale mål for bærekraftig utvikling, vedtatt av FNs generalforsamling i 2015. Disse målene er utformet for å fungere som en felles global plan for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre fred og velstand for alle innen 2030.

Klima & miljø, økonomi og sosiale forhold blir ofte kalt de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling. Tradisjonelt har bedrifter konsentrert seg om å bygge lønnsomme arbeidsplasser som igjen finansierer velferdsstaten. Dette er fortsatt helt sentralt, men i en bærekraftig verden må alle tre perspektiver for bærekraft være dekket; en sunn økonomi må bygge på sosial bærekraft samtidig som miljømessig bærekraft er fundamentet for vårt felles livsgrunnlag.


Fordeler med ESG-rapportering

ESG-rapportering (Environmental, Social, and Governance) er rapportering av en organisasjons ytelse på områdene miljø, samfunn og styresett. Det er flere fordeler med ESG-rapportering!

1. Bedre forståelse av risiko og muligheter

ESG-rapportering gir organisasjoner en bedre forståelse av sine risikoer og muligheter i forhold til miljø, samfunn og styresett. Dette kan hjelpe organisasjoner med å forbedre sine beslutningsprosesser og planlegging.

2. Bedre omdømme og tillit

ESG-rapportering kan bidra til å bygge et positivt omdømme for organisasjoner ved å demonstrere deres forpliktelse til å drive virksomhet på en bærekraftig og etisk måte. Dette kan også bidra til å øke tilliten hos interessenter, inkludert investorer, kunder og ansatte.

3 Bedre tilgang til kapital

Investorer er stadig mer interessert i å investere i selskaper som driver virksomhet på en bærekraftig og etisk måte. ESG-rapportering kan hjelpe organisasjoner med å tiltrekke seg kapital fra investorer som ser etter selskaper med høy ESG-ytelse.

4. Lovkrav

I noen tilfeller er ESG-rapportering et lovkrav, spesielt i land med børsnoterte selskaper.

5. Bedre styring

ESG-rapportering kan hjelpe organisasjoner med å forbedre sin styring ved å identifisere områder der de kan forbedre sin ytelse og ansvarlighet.

6. Bedre bærekraft

ESG-rapportering kan bidra til å fremme bærekraftig utvikling ved å oppmuntre organisasjoner til å ta ansvar for sin miljømessige og sosiale påvirkning, samt å ta beslutninger som tar hensyn til langsiktig bærekraft.

 

Totalt sett kan ESG-rapportering gi organisasjoner en rekke fordeler, fra å forbedre deres omdømme og øke tilgangen til kapital, til å bidra til bedre styring og fremme bærekraftig utvikling.

ESG-kriteriene brukes ofte av investorer og andre interessenter for å evaluere en organisasjons bærekraft og ansvarlighet. Mange investorer mener at en høy ESG-score kan være en indikator på en organisasjons langsiktige økonomiske bærekraft og dermed også påvirke aksjekursene.
ESG-vurderinger kan også bidra til å fremme bærekraftig utvikling og ansvarlig forretningspraksis i næringslivet.


 

ABONNER PÅ ØKONOMBLOGGEN

 

Hvem kan anvende ESG?

Alle virksomheter kan og bør bruke ESG til å beregne innvirkningen deres på miljø, samfunn og styresett. Standarden hjelper bedrifter med å øke bevisstheten rundt miljøpåvirkning, korrupsjon og arbeidsforhold. Investorer og forbrukere kan bruke ESG til å finne bærekraftige selskaper å investere pengene sine i.

Å nå FNs bærekraftsmål krever en felles innsats, og det er viktig at vi alle gjør vår del for å skape en mer bærekraftig fremtid for oss alle.

FNs bærekraftsmål er et globalt felleskap som krever engasjement og innsats fra alle, fra regjeringer og bedrifter til enkeltpersoner og lokalsamfunn.


Hvordan du kan bidra til å nå bærekraftsmålene

1. Økt bevissthet

Lær mer om FNs bærekraftsmål og spre kunnskapen til andre. Jo flere som er klar over målene, jo mer sannsynlig er det at handling vil bli tatt for å oppnå dem.

2. Reduser ditt eget fotavtrykk

Vi kan alle bidra til å redusere vårt eget fotavtrykk ved å ta enkle tiltak som å spare energi og vann, kildesortere avfall, redusere plastbruk og velge bærekraftige produkter.

3. Stem med lommeboken

Velg å kjøpe varer og tjenester fra selskaper som har forpliktet seg til bærekraftige praksiser, eller unngå produkter som har en negativ innvirkning på miljøet eller samfunnet.

3. Frivillig arbeid

Frivillig arbeid kan være en god måte å støtte organisasjoner som jobber for å fremme bærekraftsmålene. Du kan også engasjere deg i lokale initiativer for å bidra til å oppnå bærekraftsmålene i ditt eget lokalsamfunn.

4. Påvirke beslutningstakere

Kontakt politikere og beslutningstakere og be om at de prioriterer bærekraftsmålene i politikken og beslutningene sine.

5. Utøv press på selskaper

Som forbrukere har vi makt til å påvirke selskaper til å ta bærekraftige beslutninger. Del dine bekymringer om selskapers praksiser med selskapene selv eller ved å bruke sosiale medier og andre plattformer til å øke oppmerksomheten rundt disse temaene.

6. Del din kunnskap og din stemme

Del informasjon om FNs bærekraftsmål og spred bevissthet om viktigheten av å jobbe for å oppnå dem. Bruk din stemme til å oppfordre andre til å bidra til bærekraftsmålene.Har din bedrift tatt stilling til hvordan en påvirker miljø, samfunn og styresett og hvilke bærekraftsmål dere bør jobbe mest med? 

Ta kontakt med en av våre flinke rådgivere for en uformell ESG-prat!

Les også om Bærekraftsrapportering

Les mer om dataanalyse, rapportering og BI løsninger ->

 

ABONNER PÅ ØKONOMBLOGGEN

ESG
Kontakt forfatteren
Håkon Staff
Håkon Staff

Rådgiver - Business Intelligence og ESG