Håkon Staff
Håkon Staff
Kontakt meg

Rådgiver - Business Intelligence og ESG

Hva er ESG-rapportering?

Hva er ESG-rapportering?
I dagens økonomi spiller ESG-rapportering en stadig viktigere rolle.
ESG-rapportering fokuserer på hvordan en organisasjon håndterer sine miljømessige, sosiale og styringsmessige utfordringer, hvordan den interagerer med interne- og eksterne parter, samt bedriftens styring.

Til tross for at ESG-rapportering og bærekraftsrapportering ofte nevnes i samme åndedrag, finnes det distinkte forskjeller det er viktige å vite om for å få en fullstendig forståelse av hver av dem. 
I denne bloggen dykker vi dypere inn i hva ESG-rapportering er og viktigheten av ESG-rapportering, nå og fremover.

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

 

I en verden hvor bærekraft og ansvarlighet stadig vinner terreng, har ESG-rapportering blitt et nøkkelbegrep i bedriftsverdenen. ESG står for Environmental, Social and Governance (miljømessige-, sosiale- og forretningsetiske forhold), og er et rammeverk bedrifter bruker for å rapportere om sine bærekraftsprestasjoner.
Men hva innebærer ESG-rapportering i praksis? Og hvorfor er dette blitt så viktig?

Til tross for at ESG-rapportering og bærekraftsrapportering ofte nevnes i samme åndedrag, finnes det distinkte forskjeller mellom disse to som det er viktig å vite om for å kunne ha en fullstendig forståelse av hver av dem. Mens ESG-rapportering er fokusert på bedriftens spesifikke praksiser og prestasjoner innen miljø, sosialt ansvar og styring, tar bærekraftsrapportering for seg et bredere perspektiv. 

Forskjellen mellom de to rapporteringstypene ligger derfor i deres omfang og fokus.
ESG-rapportering er mer detaljorientert og fokuserer på konkrete aspekter av en virksomhets drift og hvordan disse aspektene styres med tanke på bærekraftighet og etikk. 

Sammen utgjør ESG-rapportering og bærekraftsrapportering et komplementært sett av verktøy som bedrifter kan bruke til å demonstrere deres forpliktelse til bærekraftig utvikling og ansvarlig forretningsførsel. Ved å forstå forskjellene mellom dem, kan bedrifter bedre navigere i sitt rapporteringsarbeid og effektivt kommunisere sin innsats og fremgang mot bærekraftige mål.

Les mer om bærekraftsrapportering her →

 

Forståelse av ESG-rapportering

ESG-rapportering fokuserer på hvordan en organisasjon håndterer sine miljømessige utfordringer, hvordan den interagerer med sine ansatte, leverandører, kunder og det bredere samfunnet, samt dens selskapsstyring, inkludert ledelse, revisjoner, internkontroll og aksjonærrettigheter. Denne formen for rapportering tilbyr en helhetlig vurdering av en bedrifts bærekraftighet og sosiale ansvar.

Miljøpåvirkning

Miljøaspektet av ESG fokuserer på en bedrifts innvirkning på naturen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, karbonutslipp, avfallshåndtering, vannbruk og hvordan selskapet bidrar til å bekjempe klimaendringer.

Sosialt ansvar

Det sosiale elementet tar for seg hvordan et selskap behandler menneskene det påvirker. Dette kan inkludere arbeidsforhold, inkludering og mangfold, samfunnsengasjement og hvordan selskapet sikrer at det har positive sosiale påvirkninger.

Selskapsstyring

Governance-delen vurderer kvaliteten på et selskaps ledelse og administrative praksiser. Dette omfatter ledelsesstrukturer, lønnspraksiser, internkontroller og aksjonærrettigheter.

 

Abonner på Økonombloggen

 

Viktigheten av ESG-rapportering

I dagens økonomi spiller ESG-rapportering en stadig viktigere rolle. Investorer, forbrukere og lovgivere krever mer gjennomsiktighet og ansvarlighet fra bedrifter.
ESG-rapportering hjelper organisasjoner med å:

Tiltrekke investeringer

Stadig flere investorer bruker ESG-data til å identifisere risiko og muligheter som ikke nødvendigvis fanges opp av tradisjonelle finansielle analyser.

Bygge omdømme

En sterk ESG-profil kan forbedre et selskaps omdømme, tiltrekke seg bedre talent og øke kundelojaliteten.

Oppfylle regulatoriske krav

I mange jurisdiksjoner blir ESG-rapportering mer regulert og selskaper må vise til hvordan de håndterer ESG-relaterte risikoer.

Skape nye forretningsmuligheter

Flere bransjer og sektorer har ikke en "ESG-standard" enda, men dette kommer til å endre seg. Vi står foran en tid hvor flere virksomheter snart må melde inn ESG-relevante data. Den organisasjonen som kan levere og presentere riktig og relevante ESG-data kan med stor sannsynlighet innhente flere økonomiske fordeler og bli foretrukket av sine kunder og leverandører. 

 

Systemer for økonomistyring og datatilgjengelighet

For å effektivisere ESG-rapporteringen er implementering av robuste økonomisystemer med fleksibilitet og datatilgjengelighet helt avgjørende. Slike systemer muliggjør:

Automatisering av datainnsamling

Automatisering av datainnsamling er kritisk for å samle og analysere ESG-data effektivt, med vekt på nøyaktige og pålitelige analyser gjennom veldefinerte grunndata og deres struktur.

Effektiv ESG-analyse

Eggektiv ESG-analyse understreker viktigheten av systemfleksibilitet for å tilpasse seg nye datakrav og integrere varierte datakilder, samt sikre langvarig anvendelighet og kostnadseffektivitet.

Integrasjon av ESG i finansiell rapportering

Integrasjon av ESG i finansiell rapportering krever sømløs integrasjon av ESG-data i finansielle rapporter for en helhetlig tilnærming.

Fleksibilitet

Fleksibilitet er nødvendig for å justere rapporteringsprosesser etter nye krav eller strategiendringer, noe som sikrer effektiv håndtering av endringer, compliance og vedvarende rapporteringskvalitet.

 

Abonner på Økonombloggen

Bærekraftig og ansvarlig fremtid

I takt med at bærekraftighet blir mer kritisk for bedrifters langsiktige suksess, har ESG-rapportering blitt uunnværlig. Ved å adoptere en proaktiv tilnærming til ESG-rapportering kan selskaper forbedre sin egen ytelse i tillegg til å bidra positivt til verden rundt seg. Det er et kraftfullt verktøy for å bygge en mer bærekraftig og ansvarlig fremtid for alle.

For å sikre at din organisasjon ikke bare møter, men overgår i ESG-rapportering, er det avgjørende å investere i de rette systemene og praksisene som fremmer fleksibilitet, nøyaktighet og omfattende datatilgjengelighet. Dette vil hjelpe bedrifter med å oppnå bærekraftige mål og sikre en sterk posisjon i en stadig mer konkurranseutsatt global økonomi.

 

Les mer om ESG →

Se ondemand webinaret - ESG, fra data til handling →

 

FOMO frokost blogg-bilde

 

Kontakt forfatteren
Håkon Staff
Håkon Staff

Rådgiver - Business Intelligence og ESG