1

Wave Image

Innhold

  Publisert: 10.01.24 | strategi og ledelse

  Norges banebrytende steg mot 40% kvinner i styrene

  Innhold

   En ny rapport om kjønnsbalanse i næringslivets styrer viser at kjønnsmangfoldet i styrer utvikler seg sakte. Et nytt regelverk som trer i kraft allerede i 2024 krever minimum 40 prosent kvinner i aksjeselskaper (AS). Det trengs altså 6600 kvinner til å erstatte mennene som sitter der i dag. Reglene innføres allerede i løpet av dette året og vil omfatte om lag 8000 selskaper.

   Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
   Hør den på Spotify!

   Likestilling i næringslivet

   Norge har lenge vært en pionér innen likestilling, og dette regelverket markerer nok en milepæl i
   arbeidet for å oppnå reell likestilling i næringslivet. Beslutningen om å innføre en kvote på
   40% kvinneandel i styrer i aksjeselskaper er et radikalt skritt for å adressere kjønnsulikhet og
   sikre at kvinner får rettferdige muligheter til å påvirke beslutninger på øverste nivå.

   Dette regelverket har sine røtter i erkjennelsen av at mangfold i ledelse ikke bare er et spørsmål
   om rettferdighet, men også en smart forretningspraksis. Forskning har vist at selskaper med
   mangfoldige ledelsesteam er mer innovative, lønnsomme og motstandsdyktige. Ved å
   inkludere ulike perspektiver og erfaringer, kan bedrifter bedre håndtere komplekse
   utfordringer og identifisere nye muligheter.

   Les mer om dette regelverket på regjeringen.no

    

   Jevne ut spillereglene

   Motstandere av kvotering hevder ofte at det bør være kvalifikasjoner, ikke kjønn, som styrer
   utvelgelsesprosessen. Men realiteten er at kvinner ofte står overfor usynlige barrierer og
   systemiske utfordringer som begrenser deres tilgang til ledelsesroller. Dette regelverket er derfor
   ikke bare en reaksjon på et påstått behov for "kvotering for kvoteringens skyld", men en
   nødvendig korrigerende handling for å jevne ut spillereglene.

   Det er viktig å understreke at dette regelverket ikke ekskluderer kvalifiserte menn fra
   lederposisjoner. Tvert imot oppfordrer den til en grundig vurdering av talent, uavhengig av
   kjønn. Målet er å endre en historisk skjevhet og å skape en bedre balanse som vil gagne
   samfunnet som helhet.

   Så hva kan vi forvente av dette regelverket i praksis? For det første vil den sannsynligvis føre til
   en økning i antall kvinner i lederstillinger, noe som vil gi selskapene en bredere talentbase å
   trekke på. Dette vil også tjene som en katalysator for kulturendringer innad i
   organisasjonene, der likestilling blir en integrert del av bedriftskulturen.

   Likevel er det viktig å erkjenne at en endring i lederstrukturen alene ikke er tilstrekkelig for å
   oppnå full likestilling. Det er nødvendig med en helhetlig tilnærming som adresserer alle
   nivåer av organisasjonen og fremmer like muligheter for alle ansatte, uavhengig av kjønn.

    

   Vårt ansvar strekker seg utover vår egen virksomhet

   Hos Exsitec utgjør vi en forskjell ved å påvirke hvor vi opererer og vi ønsker å gjøre en
   forskjell som IT-selskap i IT-sektoren. Vår forretningsmessighet og vårt ansvar strekker seg
   derfor utover vår egen virksomhet. Vi støtter og samarbeider med bedrifter og organisasjoner
   som jobber for å skape mer balanse for alle, ikke minst for å skape en likeverdig bransje.
   Vi er stolte av å ha 42% kvinnelige ansatte, og jevn fordeling av menn og kvinner i styret
   vårt. Men fortsatt har vi alle en vei å gå.

    

   ABONNER PÅ ØKONOMBLOGGEN

   Relatert innhold

   Automatiser månedsavslutningen med OneStop Reporting

   Integrasjon Automatisering BI strategi og ledelse 3 min

   Automatiser månedsavslutningen med OneStop Reporting

   Med OneStop Reporting kan du automatisere dataflyten fra ERP-systemet til dine rapporter, slik at...

   Hvorfor skal jeg ha en forvaltningsavtale?

   ERP strategi og ledelse 3 min

   Hvorfor skal jeg ha en forvaltningsavtale?

   Det er systemene som gir oss data, men det er menneskene som gir oss innsikt. Derfor er det viktig å bygge en...

   Hvorfor integrasjon av ERP-system er smart

   Integrasjon ERP strategi og ledelse 4 min

   Hvorfor integrasjon av ERP-system er smart

   Integrasjon av ERP-system og forretningssystem er essensielt for å skape et mer sømløst, effektivt og konkurransedyktig...

   Toggle Icon Author Avatar

   Kontakt
   skribenten

   Close

   Kontakt Stuti Malhotra-Gunro